• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,673
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,560,177
15 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
​ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทาง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCZ149
ราคา : 22,990.00 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทาง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น   วัดเจ้าแม่กวนอิม
ช่องเขาแคบเสือกระโจน   วัดซงจ้านหลิน
สระน้ํามังกรดํา   เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก   อุทยานน้ําหยก   ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
พิเศษ ชมโชว์จางอี้โหม่ว  พิเศษ เมนู สุกี้เห็ด / สุกี้ปลาแซลมอน   ทัวร์ไม่ลงร้าน
 
 


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน
 
สายการบิน Lucky Air
เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม
 ช่องเขาแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน
 สระน้ํามังกรดํา  เมืองเก่าลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก  อุทยานน้ําหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
พิเศษ ชมโชว์จางอี้โหม่ว  พิเศษ เมนู สุกี้เห็ด / สุกี้ปลาแซลมอน   ทัวร์ไม่ลงร้าน

 
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์/ท่าน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
11 – 16 ตุลาคม 2567 26,990 20,990 5,000
18 – 23 ตุลาคม 2567 26,990 20,990 5,000
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2567 24,990 18,990 5,000
01 – 06 พฤศจิกายน 2567 23,990 17,990 5,000
07 – 12 พฤศจิกายน 2567 23,990 17,990 5,000
08 – 13 พฤศจิกายน 2567 23,990 17,990 5,000
14 – 19 พฤศจิกายน 2567 23,990 17,990 5,000
15 – 20 พฤศจิกายน 2567 23,990 17,990 5,000
19 – 24 พฤศจิกายน 2567 23,990 17,990 5,000
21 – 26 พฤศจิกายน 2567 23,990 17,990 5,000
22 – 27 พฤศจิกายน 2567 23,990 17,990 5,000
26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2567 23,990 17,990 5,000
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2567 23,990 17,990 5,000
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2567 23,990 17,990 5,000
04 – 09 ธันวาคม 2567 24,990 18,990 5,000
05 – 10 ธันวาคม 2567 26,990 20,990 5,000
06 – 11 ธันวาคม 2567 24,990 18,990 5,000
10 – 15 ธันวาคม 2567 24,990 18,990 5,000
12 – 17 ธันวาคม 2567 24,990 18,990 5,000
13 – 18 ธันวาคม 2567 24,990 18,990 5,000
17 – 22 ธันวาคม 2567 24,990 18,990 5,000
19 – 24 ธันวาคม 2567 25,990 19,990 5,000
20 – 25 ธันวาคม 2567 25,990 19,990 5,000
24 – 29 ธันวาคม 2567 25,990 19,990 5,000
25 – 30 ธันวาคม 2567 25,990 19,990 5,000
26 – 31 ธันวาคม 2567 27,990 21,990 5,000
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2568 29,990 23,990 5,000
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2568 29,990 23,990 5,000
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 29,990 23,990 5,000
30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2568 29,990 23,990 5,000
01 – 06 มกราคม 2568 27,990 21,990 5,000
07 – 12 มกราคม 2568 22,990 16,990 5,000
09 – 14 มกราคม 2568 22,990 16,990 5,000
10 – 15 มกราคม 2568 22,990 16,990 5,000
04 – 09 มีนาคม 2568 25,990 19,990 5,000
06 – 11 มีนาคม 2568 25,990 19,990 5,000
07 – 12 มีนาคม 2568 25,990 19,990 5,000
11 – 16 มีนาคม 2568 25,990 19,990 5,000
13 – 18 มีนาคม 2568 25,990 19,990 5,000
14 – 19 มีนาคม 2568 25,990 19,990 5,000
18 – 23 มีนาคม 2568 25,990 19,990 5,000
20 – 25 มีนาคม 2568 25,990 19,990 5,000
 
อัตรานี้ Ðยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท

 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง

18.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ปให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน       
20.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L802
00.05 เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
        นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (KUNMING) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ด้วยที่ว่า มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มณฑลยูนนานมีภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15–20 องศาเซลเซียส
ที่พัก FEI XING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
  
Day2 เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (DALI) เมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชังช้าน ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยู่ทางด้านตะวันตกของเมือง มีการยืนยันมาแล้วว่าเมื่อสมัยก่อนเมืองนี้เคยเป็นดินแดนซึ่งเคยมีมนุษย์ที่มีอารยธรรมอาศัยอยู่ราวๆ 2,000 ปีก่อน เมืองนี้มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซึ่งนำไปใช้ในการก่อสร้างและประดับตกแต่งอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขาที่งดงาม
นำท่านชม เมืองเก่าต้าหลี่ (DALI ANCIENT TOWN) ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่ที่มีบ้านโบราณต่างๆ ปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณหนึ่งสาย ซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่คึกคัก สองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีพ่อค้าชาวไป๋ที่แต่งชุดประจำเผ่าขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมืองและเครื่องเงิน หรืออาหารท้องถิ่นต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น (THREE PAGODAS) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชื่อว่าเจดีย์ทั้งสามมีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925 บ้านเรื่อนต่างๆ ก็เสียหายพังทลาย ยกเว้นเจดีย์สามองค์นี้ที่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

  
 
นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (GUANYIN TEMPLE) ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็นเมื่อทหารฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากที่จะต่อสู้จึงทำให้ไม่ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีประติมากรรมยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในต้าหลี่
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DALI ZHUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
 
Day3 เมืองแชงกรี-ล่า – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแชงกรี-ล่า (SHAGRI-LA) หรือ เมืองจงเตี้ยน (ZHONGDIAN) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน”
จากนั้นนำท่านชม ช่องเขาแคบเสือกระโจน (HUTIAOXIA) “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ’’ ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีความแคบมาก จนทำให้เสือสามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งที่ตรงนี้ท่านจะได้ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุดด้วย หมายเหตุ: รวมค่าบันไดเลื่อนแล้ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 
จากนั้นให้อิสระท่านได้เดินเที่ยวในเขต เมืองโบราณแชงกรี-ล่า (OLD TOWN) เพลิดเพลินช้อปปิ้งถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHU JIN MU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
  
Day4 วัดซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดซงจ้านหลิน (SONGZANLIN) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง วัดจ้านหลินซื่อมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจ้านหลินซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตน้อย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (LIJIANG) ลี่เจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซี ที่อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่เผ่านาซีเป็นเผ่าที่หญิงเป็นใหญ่
นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นคือ เป็นน้ำที่เกิดจากน้ำพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใต้น้ำสีเขียวที่สะท้อนกับผืนน้ำราวกับสีของมรกต นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งสะพานหินโค้ง และศาลาอันมีจุดเด่นด้วยมีฉากหลังเป็นภูเขา หมายเหตุ: สระปิดประมาณ 18.30 กรณีที่คณะมาไม่ทันขอสงวนสิทธิ์งดรายการดังกล่าว หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองลี่เจียง
นำท่านเดินทางชม เมืองเก่าลี่เจียง (LIJIANG OLD TOWN) หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึ่งภายในเมืองเก่านั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นร้านค้าขายของมากมาย อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองต่างๆ ให้ทุกท่านได้สัมผัสการช้อปปิ้งที่แตกต่าง เปรียบเสมือนพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยก่อน
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูสุกี้แซลมอน
ที่พัก FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day5 ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
– เมืองโบราณซู่เหอ – เมืองฉูฉ่ง
 
  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN) (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับแล้ว) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้านาซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า  หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ การปิดบำรุงซ่อมแซม การจำกัดคนขึ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุ่งหญ้าหวินซันผง และ/หรือ รายการอื่นทดแทน
จากนั้นทำท่านชม โชว์จางอี้โหมว (IMRRESSION LIJIANG) ซึ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึ้นมาบนความสูงกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงนี้ได้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื่องราว ให้ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลี่เจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิ่ง หมายเหตุ: ในกรณีที่สภาพอากาศทำให้โชว์ไม่สามารถแสดงได้ หรือมีการงดการแสดง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายเนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่าตั๋วเข้าชมกับบริษัทฯตัวแทนเรียบร้อยแล้ว

 
นำท่านชม อุทยานน้ำหยก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมะมังกรหยกโดยมีการออกแบบหมู่บ้านให้กลมกลืนไปกับแหล่งน้ำที่ละลายลงจากภูเขาหิมะมังกรหยกและไหลผ่านระยะทางราว 2,400 เมตร ภายในอุทยานมีวัดลามะเก่าแก่รูปปั้นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์และบ่อน้ำพุ เมื่อน้ำในสระเอ่อล้นลงเบื้องล่างทำให้เกิดระดับน้ำตกขนาดย่อมสามชั้น ชั้นแรกเรียกว่า ”มังกรปรากฎตัว”(Appearing Dragon) ชั้นที่สองเรียกว่า ”มังกรเล่นน้ำ”(Playing Dragon) และชั้นสุดท้ายเรียกว่า ”มังกรโบยบิน”(Farewell Dragon) ที่สวยงามสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของเมืองลี่เจียง
นำท่านชมความงดงามผืนน้ำสีเทอควอยซ์ของ ณ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (BAISHUIHE RIVER) ทะเลสาบที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรหยก น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถเดิมชมความสวยของทะเลสาบได้ตลอดระยะทาง  3 กิโลเมตร หรือจะเลือกนั่งรถรับส่งได้ตามสะดวกไปยังจุดท่องเที่ยวยอดนิยม รวมค่ารถแบตเตอรี่แล้ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
        นำท่านชม เมืองโบราณซู่เหอ ตั้งอยู่ ณ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของเส้นทางค้าใบชาบนหลังม้าโบราณ ที่นี้เป็นหนึ่งในที่ตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดของชนชาติน่าซีและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองโบราณซู้เหอเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลี่เจียงหลังจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉูฉ่ง
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก WENDING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day6 เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
   
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง นำท่านเข้าชม วัดหยวนทง (YUANTONG TEMPLE) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้  
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด
   
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
18.25 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L801
19.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ


 

 #ทัวร์คุนหมิงไม่ลงร้าน #ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ทัวร์คุนหมิง #เที่ยวคุนหมิง #ต้าหลี่ #ลี่เจียง #ทัวร์คุนหมิงราคาถูก #เที่ยวคุนหมิงราคาถูก  #ทัวร์จีนราคาถูก  #เที่ยวจีนราคาถูก   #ทัวร์จีนคุนหมิง #เที่ยวจีนคุนหมิง #คุนหมิง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บินQW เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 24,990 บาท
ราคา : 24,990.00 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N บินMU-FM เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเพียง 30,999 บาท
ราคา : 30,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า6วัน 4คืน บินXJ เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 67 ราคาเพียง 31,888 บาท
ราคา : 31,888.00 บาท
ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N บินVZ เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย 6 วัน 4 คืน บินHB เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท
​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY