• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน3 คืน บินXW เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 62 ปรับราคาเริ่ม 11,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCTB7915
ราคา : 11,999.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน3 คืน บินXW เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 62 ปรับราคาเริ่ม 11,999 บาท
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101   วัดหลงซาน 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 
ช้อปปิ้งซีหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
ปรับราคาเริ่ม 11,999 บาท
#ทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไทเป
#เที่ยวไต้หวัน
#ทัวร์อาลีซาน
ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน3 คืน
 
เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562
 
 
| นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 |  วัดหลงซาน |
| ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค |
| ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต |
 
ราคาเพียงเริ่มต้น 11,999.-
  
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 2. สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30)
วันที่ 3. อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4. ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง
วันที่ 5. สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00)
 
 #ทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไทเป
#เที่ยวไต้หวัน
#ทัวร์อาลีซาน
 


         
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
23.59 น.
 
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5  ประตู 5 สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นที่นั่ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านั้นหากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง***
[สำคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]                                     
วันที่2 สนามบินดอนเมือง-ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้ (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30)
03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
***สำหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้***
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30
  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น   หลังจากนั้นพาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s)
  นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
  นำท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์  ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย  หลังจากนั้นนำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี)
  หลังจากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรัก  ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่ านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนา  เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน  2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
  นำคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นตำรับ เป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถนำเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้
  นำคณะเดินทางต่อสู่ เมืองเจี้ยอี้ เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ในวันรุ่งขึ้น
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรือเทียบเท่า
วันที่3 อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านขึ้นรถไฟโบราณและชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4  เท่านั้น นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
  นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง
  นำคณะท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
  นำคณะท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรรและอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันมากมาย  ให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Orange Hotel - Taichung Park หรือเทียบเท่า
วันที่4 ไถจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
  นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป      เดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งเป็นความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที  ส่วนด้านล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย  นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้าน COSMETIC ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน  ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยและสามารถนำเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้  นำท่านแวะช้อปปิ้ง ศูนย์ GERMANIUM ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่มีอยู่เพียงไม่กี่ที่ในโลก
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  Takao (สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน)
  ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน  นำคณะท่านชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่ง นี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม  หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (Ximending) ชื่อนี้มีที่มาจากยุคการยึดครองของญี่ปุ่น เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งชื่อว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของเมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปที่ถูกกำหนดให้เป็นถนนเดินเท้า ที่เต็มไปด้วย ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, ร้านรองเท้า, ร้านหนังสือและเสื้อผ้าเครื่องสำอาง รวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.  ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของนักช้อปที่เรียกได้ว่าเป็นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียว
  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Chungli Business Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX หรือ ห้องอาหารของโรงแรม)
09.55 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
***สำหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้***

เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง TPE-DMK : XW181  09.55-12.35 / 10.20-13.00
12.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน BY XW
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
วันที่ 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 1 - 5 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 3 - 7 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 4 - 8 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 7 - 11 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 8 - 12 ส.ค. 62 12,999 12,999 12,999 12,999 4,500
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 62 12,999 12,999 12,999 12,999 4,500
วันที่ 11 - 15 ส.ค. 62 12,999 12,999 12,999 12,999 4,500
วันที่ 14 - 18 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 15 - 19 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 17 - 21 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 18 - 22 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 21 - 25 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 22 - 26 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 25 - 29 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 28  ส.ค. - 1 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 1 - 5 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 4 - 8 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 5 - 9 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 7 - 11 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 8 - 12 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 11  - 15 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 12 - 16 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 14 - 18 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 15 - 19 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 18 - 22 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 19 - 23 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 22 - 26 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 25 - 29 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 26 - 30 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500
วันที่ 2 - 6 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
วันที่ 3 - 7 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
วันที่ 6 - 10 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
วันที่ 9 - 13 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
วันที่ 10 - 14 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
วันที่ 17 - 21 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 62 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
 
 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ
รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
#ทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไทเป
#เที่ยวไต้หวัน
#ทัวร์อาลีซาน
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์จางเจียเจี้ย ปูไข่ดอง ฟ่งหวง อวตาร สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 13,899 บาท สายการบิน CZ เดินทาง สิงหาคม-กันยายน62 FCCS3674
ราคา : 13,899.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2562 สายการบิน VIETJET AIR FCTB5237
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน บินSL เดินทางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
​ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ BALI บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999 บาท เดินทาง กรกฏาคม-พฤศจิกายน 62 สายการบิน Thai Lion Air FCBB5210
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพรเลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน บินThai Smile เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่าโปรน้องดี พัก 5ดาว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เริ่มต้นเพียง 11,900 บาท เดินทางมิถุนายน-กันยายน 2562 FCMB5226
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท เดินทางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 62 สายการบิน Air Asia X FCJG7704
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน อาร์ตตัวแม่ ล่องสุริยันจันทรา บินSL เดินทางเมษายน-กรกฎาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ ราคาเริ่ม 10,900 บาท สายการบิน Air Asia เดินทางเมษายน- ธันวาคม 62 ปีใหม่ 63
ราคา : 10,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY