• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทางเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 62 ราคาเริ่ม 21,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCTB5230
ราคา : 21,900.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทางเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 62
ราคาเริ่ม 21,900 บาท
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านสายรุ้ง เย่หลิว จิ่วเฟิน
อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค
ช้อปปิ้งจุใจ  ตลาดกลางคืน ชื่อดัง

 


ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว

หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • เย่หลิว
 • จิ่วเฟิน
 • อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค
 
 
วันแรก                   กรุงเทพ  สุวรรณภูมิ เจียอี้ น้ำพุกลางเมือง ตลาดกลางคืน WENHU   ä(-/SET BOX/เย็น)
06.00 น.      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 4  สายการบินไทย
THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.25 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน TG632
13.05 น.      เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ระหว่างทาง  บริการ  SET BAKERY & MILK TEA ของว่างและชานมเครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
                    นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านชม น้ำพุกลางเมือง (Chiyi Central Fountain Cycle) เมืองเจียอี้ ได้ชื่อว่า “ดินแดนประชาธิปไตยในไต้หวัน” และน้ำพุกลางเมืองก็เปรียบเสมือน ตัวแทนของประชาธิปไตยในดินแดนแห่งประชาธิปไตย เพราะน้ำพุแห่งนี้เป็นสถานที่ในการระลึกถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบประชาธิปไตยของไต้หวัน
 
  
ค่ำ               äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน
ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ
 
 
จากนั้น          ชอปปิ้งตลาดกลางคืน WENHUA NIGHT MARKET เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเจียอี้ ในตอนกลางวันถนน Wenhua ก็เป็นถนนสำหรับการคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆทั่วไป และกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย
ที่พัก            TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง       เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต          ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า              äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น         เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้น สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
  
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น         นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง
นำท่าน         เดินทางกลับเมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 นาที)
 
เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)
★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี้เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทำให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย
 
ค่ำ               äบริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใสให้ท่านได้เลือกสรร
นำท่าน         เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ
ที่พัก            IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม       หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง เจียงไคเช็ค ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101           ä(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
เช้า              äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่     หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด
 
นำท่าน          สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
 
จากนั้น         นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด
 
 
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูปลาประธานาธิบดี
เดินทางสู่ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)
จากนั้น         นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง
จากนั้น         นำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ฯลฯ
จากนั้น         นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ
นำท่าน          เดินทางสู่ ซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ
ค่ำ                äอิสระอาหารค่ำ ณ ซีเหมินติง
ที่พัก            THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี
วันที่สี่           ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอางä(เช้า/กลางวัน/-)
เช้า              äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น         นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
 
จากนั้น         นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ำทะเลสวยงามแปลกตา
 
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นJiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
 
 
จากนั้น                   แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง 
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.05 น.      เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 มีอาหารบนเครื่องบริการ
**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**
22.50 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

............................................................................................................................
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางวันเดินทาง ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
10 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
24 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
07 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
21 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
05 ก.ค. 62 08 ก.ค. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
19 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
09 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
23 ส.ค. 62 26 ส.ค. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์จางเจียเจี้ย ปูไข่ดอง ฟ่งหวง อวตาร สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 13,899 บาท สายการบิน CZ เดินทาง สิงหาคม-กันยายน62 FCCS3674
ราคา : 13,899.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2562 สายการบิน VIETJET AIR FCTB5237
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน บินSL เดินทางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
​ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ BALI บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999 บาท เดินทาง กรกฏาคม-พฤศจิกายน 62 สายการบิน Thai Lion Air FCBB5210
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพรเลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน บินThai Smile เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่าโปรน้องดี พัก 5ดาว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เริ่มต้นเพียง 11,900 บาท เดินทางมิถุนายน-กันยายน 2562 FCMB5226
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท เดินทางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 62 สายการบิน Air Asia X FCJG7704
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน อาร์ตตัวแม่ ล่องสุริยันจันทรา บินSL เดินทางเมษายน-กรกฎาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ ราคาเริ่ม 10,900 บาท สายการบิน Air Asia เดินทางเมษายน- ธันวาคม 62 ปีใหม่ 63
ราคา : 10,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY