• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน ปั่นRail Bike แช่น้ำแร่ 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 16,899 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCTC602
ราคา : 16,899.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ปั่นRail Bike แช่น้ำแร่ 4วัน 3คืน  บินVZ  เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 16,899 บาท
 Check In Taiwan
ไต้หวัน ปั่นRail Bike แช่น้ำแร่ 4วัน 3คืน
สายการบิน THAIVIETJET AIR (บินบ่าย-กลับค่ำ)
 ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดังของไต้หวัน ฟ่งเจี้ย ,ซีเหมินติง, เถาหยวน ไนท์มาร์เก็ต
ปั่นเรียลไบค์ ลอดอุโมงค์แห่งแสงสี ณ จีหลง
ผูกด้ายแดงขอพรให้สมหวังด้านความรักที่วัดหลงซาน
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ชมธรรมชาติที่สวยงามของไต้หวัน
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน สุดคลาสสิค
อธิฐานขอพรปล่อยโคมลอยที่ถนนสือเฟิ่น  / พิเศษสุดๆแช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
จัดเต็มเมนูพิเศษ!!! เมนูปลาประธานาธิบดี ,เสี่ยวหลงเปา ,ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ปั่นRail Bike แช่น้ำแร่ 4วัน 3คืน  

 Check In Taiwan
ไต้หวัน ปั่นRail Bike แช่น้ำแร่ 4วัน 3คืน
สายการบิน THAIVIETJET AIR (บินบ่าย-กลับค่ำ)
 
ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดังของไต้หวัน ฟ่งเจี้ย ,ซีเหมินติง, เถาหยวน ไนท์มาร์เก็ต
ปั่นเรียลไบค์ ลอดอุโมงค์แห่งแสงสี ณ จีหลง
ผูกด้ายแดงขอพรให้สมหวังด้านความรักที่วัดหลงซาน
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ชมธรรมชาติที่สวยงามของไต้หวัน
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน สุดคลาสสิค
อธิฐานขอพรปล่อยโคมลอยที่ถนนสือเฟิ่น  / พิเศษสุดๆแช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
จัดเต็มเมนูพิเศษ!!! เมนูปลาประธานาธิบดี ,เสี่ยวหลงเปา ,ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน


กำหนดวันที่เดินทาง : พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567
วันแรก         กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก็ต - พักโรงแรมออนเซ็น
12.00 น.      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน    ไทยเวียตเจ็ท แอร์ VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดย เที่ยวบินที่ VZ 564 (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ)
19.45 น.       เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวัน เร็วกกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ประเทศไต้หวัน มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทั้งความทันสมัย ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ป่าไม้และภูเขาที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม และอาหารที่ถูกปากนักท่องเที่ยวไปทั่วโลก อีกทั้งคนไต้หวันเองก็เรียกว่าเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก มีถนนหนทาง สะอาด ปลอดภัย มีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว แต่ค่าครองชีพกลับไม่ได้ต่างจากเมืองไทยซักเท่าไหร่ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นจีนกลาง รองลงมาจะเป็นจีนแต้จิ๋วเหมือนคนจีนส่วนใหญ่ของไทย
พิเศษ!!! ต้อนรับคณะที่เดินทางถึงไต้หวันด้วยชานมไต้หวันและแซนวิชท่านละ 1 ชุด (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ง เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นถนนสายสำหรับขายอาหารเครื่องดื่มและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไต้หวันราคาไม่แพง คุณภาพดี
 
 
 
ค่ำ      ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนในการช้อปปิ้งของท่าน
                   นำท่านเข้าพักที่ LIDO FORESTRY SPA RESORT หรือเทียบเท่า (แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว)
ให้ท่านได้ผ่อนคลายความล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่น้ำแร่
 
 
  
                     
วันที่สอง       หนานโถว - ทะเลสายสุริยันจันทรา – วัดพระถังซั่มจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง -ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะไต้หวัน โดยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองเดียวของไต้หวันที่ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของยอดเขายวี่ซานหรือภูเขาหยกซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือหนานโถวเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเป็นแหล่งเพาะปลูกทำการเกษตร จึงทำให้พื้นที่เต็มไปด้วยความสดชื่นเขียวชอุ่มตลอดปี ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสายโฮมสเตย์ ที่รักการใช้ชีวิตเรียบง่าย มาพักผ่อน เยี่ยมชม และใกล้ชิดกับธรรมชาติกันไม่ขาดสาย         
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี (3)
 
  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ ไม่ว่าใครมาไต้หวันจะต้องแวะมาชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ ทะเลสาบสุริยันจันทรามีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 748 เมตร มีเกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกันในนามเกาะบนน้ำ  โดยทางตอนใต้ของเกาะลาลู มีรูปร่างกลมคล้ายกับพระจันทร์ ส่วนทางตอนเหนือของเกาะ มีรูปร่างคล้ายกับพระอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั่นเอง ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้นเขาไปนมัสการพระถังซัมไม่ว่าใครก็ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั้นอยู่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซำจั๋ง ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือเรียกอีกอย่างว่า วัดเสวียนจั้ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซำจั๋ง  ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียอีกด้วย
 
จากนั้นนำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัดเหวินหวู่ นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
 
จากนั้นแวะ ชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง  จากนั้น เดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นอิสระเดินชอปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตลาดกลางคืนฟ่งเจี้ย ไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินเป็นหนึ่งใถนนที่น่าสนใจ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี้ย เป็นหนึ่งในเขตการค้าชื่อดังของเมืองไถจง ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยฟ่งเจี้ย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตลาดกลางคืน ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย และเสื้อผ้าคุณภาพดี และโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในราคาสบายกระเป๋า และใครที่เป็นสายช้อปชอบรองเท้าผ้าใบแบรน์ดัง มาตลาดนี้รับรองได้ของถูกใจ
ค่ำ                รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน (4)
นำท่านเข้าพักที่ “WENXIN  HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ***
วันที่สาม       เมืองไถจง - เมืองไทเป – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม  - วัดหลงซาน  - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมแล ะไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, ตังเม ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน พิเศษ !!! เปิดประสบการณ์ใหม่กับ กิจกรรมทำพายสับปะรด (DIY Pineapple Cake) ด้วย ตัวของท่านเอง ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกรรมวิธีการผลิตขนมชื่อดังของไต้หวัน จะได้ รับทั้งความสนุกสนานและประทับใจไม่รู้ลืม
เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา (6)
นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจก ลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน
 
 
นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกาย นำท่านสักการะ วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ปี สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี้ยนช่วงปีค.ศ.1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด และภายในก็ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๊อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง,เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเปและเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547–พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็นห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดย Guinness Book World Recordsระบุไว้ ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่านั้น
 
นำท่าน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทาสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ
ค่ำ               อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ทุกท่านเต็มที่กับการชอปปิ้งซึ่งไกด์จะแนะนำร้านอาหารร้านเด็ดร้านอร่อยให้
นำท่านเข้าพักที่ “DELIGHT HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า ***
วันที่สี่           ท่าเรือหลากสีเจิ้นปิน - ปั่นเรียลไบท์  - ร้านเครื่องสำอาง–ถนนโบราณสือเฟิ่น (รวมค่าบริการปล่อยโคมแล้ว) - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
นำท่านถ่านรูปสุดชิคที่ ท่าเรือเจิ้งปิน เมืองจีหลง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองจีหลง (Keelung)ในตอนนี้ น่าจะหนีไม่พ้น ท่าเรือประมงเจิ้งปินเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ทำให้ในยุคแรกๆ ท่าเรือจีหลงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก สำหรับที่นี่ สวย น่าเที่ยวมากๆ ต้องมาให้ได้ เพราะนอกว่าจะมีบ้านหลากสีที่ตั้งอยู่ริมน้ำแล้ว ยังมีคาเฟ่เก๋ๆ มีร้านอาหาร อีกเพียบ
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ไม่ซ้ำใครนั่นก็คือ ปั่นเรียลไบท์ Shen′ao Rail Bike ที่เมืองจีหลง (Rail Bike)” หรือกิจกรรมปั่นจักรยานรถรางบนเส้นทางรถไฟสายเก่า ที่ชวนสนุกเพลิดเพลินไม่น้อยสำหรับเส้นทางรถไฟเก่าสายนี้ ในอดีตเคยเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า อุปกรณ์ น้ำตาล เกลือ และถ่านไปยังท่าเรือ แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้วและทางรัฐบาลไต้หวันปรับให้เป็นสถานที่สุดชิคอีกที่ในเมืองจีหลง ซึ่ง Rail Bike 1 คันสามารถปั่นได้ 2 คนมีหลังคาคุม ทุกคนจะได้สัมผัสกับการเดินทางที่แสนโรแมนติก และอบอุ่นในการเดินทางของภูเขาและทะเลครั้งนี้ เพื่อให้ผู้คนได้รับประสบการณ์การนั่งรถที่ตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้น จึงได้จัดทำแสงอุโมงค์ในธีม ก้นทะเลขึ้นมาเป็นพิเศษ เมื่อผู้คนเดินผ่านอุโมงค์พวกเขาจะรู้สึกราวกับอยู่ก้นทะเล ปล่อยให้มีสัตว์ทะเลนานาชนิด เพื่อนำคุณไปสู่ความลับที่ไม่รู้จักและสนุกไปด้วยกัน ท่องไปในธรรมชาติ เราหวังว่าผู้โดยสารทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์อันลึกลับของมหาสมุทรได้อย่างเต็มที่
 
สำหรับเส้นทางปั่นที่นิยมคือ จากสถานี “ปาโต๋วจื่อ” (Badouzi) สู่สถานี “เซินเอา” (Shen Ao) ซึ่งเป็นทางปั่นลงเนินบนรางริมเขาระยะทาง 1.3 กม. ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง  จากนั้น แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง  จากนั้นนำท่านไป ถนนโบราณสือเฟิ่น (Shifen Old Street)  เป็นชุมชนเล็กๆ ริมทางรถไฟสายเก่าของสายรถไฟผิงซี (Ping xi Line ) ถนนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เมื่อก่อนเป็นเส้นทางลำเลียงถ่านหินสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน นักท่องเที่ยวนิยมมาปล่อยโคมลอยกระดาษ เมื่อซื้อโคมไฟก็มีการเขียนความปรารถนาที่จะอธิษฐาน และปล่อยขึ้นท้องฟ้า และสนุกกับการเดินเล่นไปตามรางรถไฟ มีร้านอาหารและโปสการ์ดให้เลือกซื้อ ร้านขายงานฝีมือผลิตภัณฑ์โคมไฟ (รวมค่าบริการแล้วปล่อยโคมลอยแล้ว 1 โคม / 4 ท่าน)
 
เที่ยง            อิสระอาหารเที่ยง เพื่อให้ทุกท่านได้ลองร้านอาหารร้านเด็ดร้านอร่อยของขึ้นชื่อ ที่จิ่วเฟิ่น
นำทุกท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย *เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
20.45 น.      ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ VZ 565 (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ)
23.30 น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**
 
อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
พักเดี่ยว
พฤศจิกายน 2566
วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 16,899.- 5,900.-
วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566 18,899.- 5,900.-
วันที่ 18 - 21พฤศจิกายน 2566 18,899.- 5,900.-
ธันวาคม  2566
วันที่ 9-12 ธันวาคม 2566 20,899.- 5,900.-
วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2566 คริสต์มาส 24,899.- 5,900.-
วันที่ 29ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 31,899.- 7,900.-
วันที่ 30ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 31,899.- 7,900.-
มกราคม 2567
วันที่ 12 – 15 มกราคม 2567 18,899.- 5,900.-
วันที่ 20 – 23 มกราคม 2567 18,899.- 5,900.-
วันที่ 25 – 28 มกราคม 2567 18,899.- 5,900.-
กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 18,899.- 5,900.-
วันที่ 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 18,899.- 5,900.-
มีนาคม 2567
วันที่ 02 – 05 มีนาคม 2567 18,899.- 5,900.-
วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2567 17,899.- 5,900.-
วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2567 17,899.- 5,900.-
 
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 4,500 บาท
 

#ทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่น #ทัวร์ไต้หวันราคาถูก #ทัวร์ไต้หวันราคาพิเศษ #ทัวร์ไต้หวันช้อปปิ้ง #เที่ยวไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันชั้นเยี่ยม #ทัวร์ไต้หวันดีๆ #ทัวร์ไต้หวันอาหารดี #ทัวร์ไต้หวันวีไอพี #แพคเกจทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไทเป #ทัวร์ประเทศไต้หวัน #เที่ยวไต้หวัน #เที่ยวไทเป #เที่ยวไถหนาน #ท่องเที่ยวไต้หวัน #เทื่ยวเกาะไต้หวัน #เที่ยวเกาะฟอร์โมซาไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันวันแม่ #ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ #ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ #ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์
#พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว
#พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮ่องกง เซียน 3 พร HKG 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 11,911 บาท
ราคา : 11,911.00 บาท
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.66-มี.ค.67 ราคาเริ่ม 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์จีน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 มณฑล อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย หูเป่ย หูหนาน จิงโจว ฟูหรงเจิ้น5วัน4คืน บินFD เดินทาง ธ.ค.66-มี.ค.67 ราคาเริ่มเพียง 15,888 บาท
ราคา : 15,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง พ.ย - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 17,990 บาท
ราคา : 17,990.00 บาท
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V.2 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.66 ปีใหม่67 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY