• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 895
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,776,707
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 47,777 บาท สายการบินTK เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
Print
รหัสสินค้า : FCEP3801
ราคา : 47,777.00 บาท

ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 47,777 บาท สายการบินTK เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
OHO  CROATIA 8 DAYS 5 NIGHTS TK
เมืองซาเกร็บ, เมืองซาดาร์, เมืองซิบีนิค, เมืองโทรเกียร์
 เมืองดูบรอฟนิค, Designer Outlet Croatia
#ทัวร์โครเอเชีย #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรไฟไหม้ #ทัวร์โครเอเชียชมธรรมชาติ 
รายละเอียดการเดินทาง    มกราคม  - มิถุนายน  2563
 
 
วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี                     (-/-/-)                                                                  
20.30 น.      ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 
23.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 69
 
                   
วันที่สอง               สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ –  Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate 
              - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ                  (-/L/-)    
06.25 น.      เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
**เวลาท้องถิ่นประเทศตุรกีช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง**
08.05 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบิน TK 1053
 
08.15 น.      เดินทางถึง สนามบินซาเกร็บ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
                   **เวลาท้องถิ่นประเทศโครเอเชียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง**
                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 15 กิโลเมตร** เมืองหลวงอันเก่าแก่ของโครเอเชีย ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองน่าเที่ยวของยุโรป ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งพิพิธภัณฑ์, แหล่งช้อปปิ้ง, ร้านอาหารอร่อย และสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย และยังถือว่าเป็นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
จากนั้น          นำทุกท่านเก็บภาพ ณ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark's Church) มีหลังคาอันน่าทึ่งที่มุงด้วยกระเบื้องเป็นลายตาราง โดยแสดงรูปตราประจำเมืองที่มีสีสันสดใส นอกจากนี้ โบสถ์ยังมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ และมีงานศิลปะที่สำคัญมากมาย ลองถ่ายรูปบริเวณภายนอกที่มีชื่อเสียง ชมพิธีเปลี่ยนเวรยาม และดูรูปปั้นที่เป็นผลลงานของศิลปินเลื่องชื่อ Ivan Metrovic โบสถ์แห่งนี้มีอายุตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 โดยเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของซาเกร็บ ในหลายศตวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่การก่อสร้างครั้งแรก โบสถ์ได้รับการปรับเปลี่ยน และเติมแต่งมากมาย ซึ่งรวมถึงแนวเสาโค้ง แท่นบูชา และประตูทางเข้าแบบกอทิก รวมถึงการตกแต่งภายในใหม่สมัยศตวรรษที่ 20
                   เก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ มหาวิหารซาเกร็บ (Cathedral of Zagreb) หรือ อาสนวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ ตั้งอยู่บน Kaptol Square มีอายุกว่า 800 ปี เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิก โดดเด่นด้วยยอดแหลมคู่ปลายแหลมสีทอง สูงกว่าร้อยเมตร อาสนวิหารที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวเยอรมันนามว่า Hermann Bolle อาสนวิหารแห่งนี้เป็นวิหารหลักของเมือง ภายในกว้างขวางใหญ่โตมาก มีแท่นประกอบพิธีกรรมที่สร้างด้วยหินอ่อนแบบบาโรค
                   และนำท่านถ่ายภาพกับ ประตูเมืองเก่า (Stone Gate) Porta di Pietra (Kamenita vrata) ซึ่งแปลว่า ประตูหิน แต่เดิมสร้างเป็นประตูไม้ แต่ถูกไฟไหม้เมื่อปีค.ศ.1731 จนประตูเสียหายทั้งหมด แต่ในบรรดากองเถ้าถ่านกลับปรากฏรูปของแม่พระ และพระกุมารที่เคยประดับอยู่ที่ประตูเมืองไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ชาวเมืองจึงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์นี้จึงนิยมมาจุดเทียนขอพรกัน หากพรที่ขอไว้สมดังหวัง ชาวบ้านก็จะนำป้ายหินหรือไม้สลักคำว่า Hvala ที่แปลว่า ขอบคุณ มาวางไว้บริเวณนี้
อิสระให้ทุกท่าน ณ จัตุรัสเจลาซิค (Ban Jelacic Square) ที่มีรูปปั้นของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” เป็นวีระบุรุษของประเทศที่นำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 โดยมีอนุสาวรีย์ของท่านในท่าขี่ม้าศึกอยู่ที่จัตุรัสแห่งนี้
กลางวัน        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น    นำท่านช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Croatia **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร** แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซาแกรบ ในบรรยากาศหมู่บ้านแบบพรีเมี่ยม ในรูปแบบสถาปัตยกรรมของโครเอเชีย ในแบบทันสมัย และดั้งแบบเดิม เช่น ซุ้มหินธรรมชาติ หอคอยจำลองของเมือง Dubrovnik แบบจำลองของหอคอย Lotrscak ที่มีชื่อเสียง สถานที่แห่งนี้มีร้านค้ามากกว่า 100 แบรนด์ เช่น Armani Exchange, Guess, Adidas, Under Armour และอีกมากมายพร้อมส่วนลด 3070% ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมี คาเฟ่ ร้านอาหาร เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การช็อปปิ้งอย่างอิสระ
ค่ำ                ä อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
                   ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับไปที่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร**
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Rebro หรือเทียบเท่า (เมืองซาเกร็บ)
 
 
วันที่สาม        เมืองซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมืองซาดาร์                          (B/L/D)
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 135 กิโลเมตร** ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตคาร์ลโลแวค ตอนกลางของโครเอเชีย ใกล้กับพรมแดนประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีพื้นที่กว่า 296 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ้า มากถึง 16 ทะเลสาบ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากน้ำในภูเขา Mala Kapela อุทยานแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 1949 และได้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 1979 มอบอิสระให้ท่านได้เข้าชมอุทยานอย่างเต็มที่ (รวมบัตรเข้าชมแล้ว)
กลางวัน        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น    นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 141 กิโลเมตร** เมืองเก่าแก่เล็กๆ ชายฝั่งทะเลเอเดรียติค ทางตะวันตกของโครเอเชีย มีผลงานศิลปะซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งสำคัญของเมืองเป็น “เครื่องดนตรี” ที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ แต่ได้พลังจากธรรมชาติช่วยบรรเลงท่วงทำนองสุดมหัศจรรย์ออกมา “ออร์แกนทะเล” หรือที่ชาวโครเอเชียเรียกกันว่า “Morske Orgulje” เป็นผลงานการออกแบบของ Nikola Baic สถาปนิกชาวซาดาร์ท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายโจทย์จากเทศบาลเมือง ให้สร้างผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อให้เป็นสีสัน และจุดจดจำแห่งใหม่ของเมือง แทนที่โบราณสถานอันทรงคุณค่ามากมาย ที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนเหลือเพียงซาก
ค่ำ                ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                   ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Zadar หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่         เมืองซาดาร์ - Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมืองซิบีนิค - Cathedral of St.James                                            (B/L/D)    
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น          นำท่านถ่ายภาพ ณ ประตูเมือง (Kopnena Vrata) ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือ ประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา
นำคณะท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ โบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 โดยตัวอาคารนั้นสร้างแบบหลังคาทรงกลม ใช้งานสำหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ไปแล้ว
นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ Sea Organ สถาปัตยกรรมก่อสร้างเครื่องดนตรีที่อาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันได ทำให้เกิดเป็นท่วงทำนองดนตรีอันไพเราะเสนาะหู เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติ ผลงานการออกแบบของ Nikola Basic นั่งฟังเพลินๆ พร้อมรับลมเย็นจากทะเลอาเดรียติกไปด้วย
                   นำท่านชม Greeting to the Sun คือ ศิลปะที่ถูกติดตั้งอย่างถาวร พิกัดริมแม่น้ำของท่าเรือ Zadar ในประเทศโครเอเชีย เป็นโครงสร้างที่มีชีวิตชีวา สร้างขึ้นโดยสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเขาได้ใช้แผงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างสรรค์เป็นสถาปัตยกรรมงานศิลปะที่น่าทึ่ง โดยใช้แผ่นกระจกหลายชั้นวางเรียงกันครอบคลุมเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่วงกลม ในตอนกลางวันเซลล์เหล่านี้ก็จะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์จนอิ่ม และจะออกมามีชีวิตชีวาในตอนกลางคืน
 
 
กลางวัน        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิบีนิค (Sibenik) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทาง 88 กิโลเมตร** เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชีย บริเวณปากแม่น้ำดรักคา ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของแคว้น ก่อตั้งโดยชาวโครแอทแท้ๆ ต่างจากเมืองอื่นๆ ในแถบนี้ ที่มักมีต้นกำเนิดจากการเป็นนิคมของกรีกหรือโรมันก่อน เช่น สปลิท ซาดาร์ หรือดูบรอฟนิก เป้นต้น อย่างไรก็ตาม เมืองซิบีนิคก็ประสบชะตากรรมเดียวกับเมืองต่างๆ ในแคว้นดัลมาเซีย คือถูกปกครองโดยอาณาจักรที่มีอิทธิพลในขณะนั้น เช่น สาธารณรัฐเวนิส จักรวรรดิไบแซนไทน์ ราชอาณาจักรฮังการี จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโครเอเชีย หลังสิ้นสุดสงครามประกาศเอกราชของโครเอเชีย ในปี ค.ศ. 1991
หลังจากนั้น    นำท่านเก็บภาพ ณ อาสนวิหารเซนต์เจมส์ (Cathedral of St.James) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทิศแด่ เซนต์เจมส์ หรือ ที่รู้จักกันในนาม นักบุญยากอบ (Jacob) เนื่องจากสถานปนิกที่สร้างอาสนวิหารแห่งนี้ทั้ง 3 คน ได้แก่ Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Floentino มาจาก 3 ท้องถิ่น คือ ดัลมาเชีย, โคโม (อิตาลีตอนเหนือ) และฟลอเรนซ์ (ทัสคานี) เกิดเป็นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุดยอดแห่งยุคชิ้นหนึ่ง โดยใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมครึ่งวงกลม วิหารทั้งหลังล้วนสร้างด้วยหินปูน มีความสูงถึง 32 เมตร รอบตัววิหารประดับประดาด้วยงานปูนปั้น บัวใต้ชายคาเปนรูปศรีษะ ทั้งเด็กผู้ชาย ผู้หญิง รวมกัน 71 ใบหน้า ซึ่งไม่ปรากฏที่มาว่าเป็นใบหน้าของใคร ซุ้มประตูทางเข้าทิศเหนือเรียกว่าประตูสิงห์ (lion Gate) ประดับด้วยปูนปั้นรูปอดัมกับอีฟ ยืนบนเสาข้างประตูทั้งสองฝั่ง ด้านล่างเป็นรูปปั้นสิงโต  บานประตูสร้างจากสัมฤทธิ์ บนยอดกำแพงโบสถ์ และเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter) สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิก และเรอเนซองค์ ซึ่งผสมผสานเข้ากันอย่างงดงาม อาสนวิหารเซนต์เจมส์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปี ค.ศ. 2000
 
ค่ำ                ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                   ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Panorama หรือเทียบเท่า (เมืองซิบินค)
 
วันที่ห้า         เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of Saint Domnius – People’s Square - เมืองดูบรอฟนิค                (B/L/D)    
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทาง 48 กิโลเมตร** เมืองเล็กแห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า 2,500 ปี และเคยเป็นที่พำนักอาศัยของชาวกรีก โรมัน และโครแอต รวมทั้งชนชาติอื่นๆ มากมาย ชนชาติที่เคยอาศัยในเมืองนี้และทรงอิทธิพลมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในประวัติศาสตร์คือชาวเวนิส ซึ่งเคยปกครองเมืองมาเกือบสี่ร้อยปีนับตั้งแต่ตอนต้นศตวรรษ 1400 โดยได้สร้างพระราชวัง หอคอย บ้าน และป้อมปราการอันหรูหราไว้มากมาย
นำทุกท่านเก็บภาพ ณ มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St.Lawrence) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต, อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญต่างๆ จากสิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่ก็พอจะจินตนาการได้ว่าสมัยก่อนจะงดงามเพียงใด
จากนั้น          นำท่านออกเดินทางต่อไปที่ เมืองสปลิท (Split) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ระยะทาง 28 กิโลเมตร** เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย อันเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดังเที่ยวชมเมืองสปริท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ
กลางวัน         ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายภาพ ณ พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian’s Palace) โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้อง การสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบด้วยวิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียง และวิหารต่างๆ ร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ของพระราชวังแห่งนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยโรมัน โดยอาณาบริเวณถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเก่ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทางประตูรั้วด้านหลังของพระราชวังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นบิชอฟ Gregory of Nin นักบวชผู้พยายามเรียกร้องให้วาติกัน อนุญาติให้ใช้บทสวดมนต์เป็นภาษาโครเอเชีย
 
 
 นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) ได้มีการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 7 ถือว่าเป็น โบสถ์ ที่ "เก่าแก่ที่สุดในโลก" ที่ยังคงอนุรักษ์โครงสร้างเดิมไว้ ในอดีตนั้น โบสถ์แห่งนี้เคยเป็น สุสานของ "จักรพรรดิ์ ดิโอคลีเชียน" ส่วนของชั้นล่างด้านหน้าโบสถ์ จะเจอกับ "ตัวสฟิงซ์สีดำ" ตั้งตระหง่านอยู่ โดย สฟิงซ์ พวกนี้ ได้มีการนำมาจากประเทศ อียิปต์ จำนวน 12 ตัว แต่ปัจจุบันหลงเหลือให้เห็นอยู่เพียงแค่ 3 ตัว เท่านั้น
 
นำท่านเยี่ยมชมย่าน People’s Square ซึ่งมีบรรยากาศคึกคักจอแจไปด้วยผู้คน และนักท่องเที่ยว สีสันของร้านค้า และบ้านเรือนดูแล้วสบายตา
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทาง 232 กิโลเมตร** ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม "ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก" ด้วยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ำพุ และบ้านเรือนต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย
ค่ำ                ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                   ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)
 
 
วันที่หก         เมืองดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - Rector's Palace -  Sponza Palace –
              Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls of Dubrovnik    (B/L/-)    
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมวิวเมืองมุมสูงโดยการ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว สู่ SRD HILL ที่ความสูง 400 เมตร จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่าดูบรอฟนิคจากมุมสูง สามารถชมเมืองได้แบบ 360 องศา ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อมเมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลังคาสีส้ม อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไม่ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า หากสนใจติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)
กลางวัน         ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          นำท่านเดินชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส
นำท่านถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังเรคเตอร์ (Rector's Palace) ตึกประตูโค้งมีเสาแกะสลักสวยงามเรียงต่อกันเป็นแนว ที่นี่เคยเป็นตึกว่าการของสาธารณรัฐดูบรอฟนิก ตัวตึกเป็นศิลปะผสมโกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อค ตัวตึกเคยถูกระเบิดพังทลายถึงสองครั้ง แต่ก็ได้สร้างและซ่อมขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันเรกเตอร์ พาเลซ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงการสร้างเมืองตั้งแต่ครั้งแรก และใช้เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต
นำคณะเก็บภาพด้านนอกเป็นที่ระลึกกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสาร และสำนักงานส่วนราชการ
หลังจากนั้น    นำท่านเก็บภาพต่อกันที่จัตุรัสกลางเมือง เป็นแหล่งทำกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต มี เสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444
นำท่านถ่ายภาพ Dubrovnik Cathedral หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต
อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพกับ Walls of Dubrovnik เป็นกำแพงหินป้องกันรอบเมือง ในภาคใต้ของโครเอเชีย กำแพงระยะทางประมาณ 1,940 เมตร (6,360 ฟุต) ยาวล้อมรอบเมืองเก่าท และมีความสูงประมาณ 25 เมตร (82 ฟุต) ส่วนใหญ่ของกำแพง และป้อมปราการที่มีอยู่เดิมถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 15 แต่ยังคงขยายต่อเนื่องจนถึงศตวรรษที่ 17 โครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งใหญ่ที่สุด สมบูรณ์ที่สุดในยุโรปได้รับการปกป้อง และให้ความปลอดภัยกับสาธารณรัฐที่มีอารยธรรม และมีความซับซ้อนที่รุ่งเรืองในความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาห้าศตวรรษ
ค่ำ      ä อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิคอย่างเต็มที่
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)
 
 
วันที่เจ็ด        เมืองดูบรอฟนิค – อิสระตามอัธยาศัย (เต็มวัน) - สนามบินดูบรอฟนิค                         (B/-/-)    
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
**อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย** อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ
 
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค
**ใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที ระยะทาง 25 กิโลเมตร**
20.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 440
 
 
วันที่แปด       สนามบินอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                             (-/-/-)    
 
00.25 น.      เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
01.50 น.      นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 68
15.10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  **ไม่มีราคาเด็ก**
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยว (จ่าย) เพิ่มท่านละ
17 – 24 มกราคม  2563 47,777.- 9,500.-
24-31 มกราคม 2563 47,777.- 9,500.-
07-14 กุมภาพันธ์ 2563 47,777.- 9,500.-
06-13 มีนาคม 2563 47,777.- 9,500.-
13-20 มีนาคม 2563 47,777.- 9,500.-
27 มีนาคม – 03 เมษายน 263 47,777.- 9,500.-
08-15 พฤษภาคม 2563 49,777.- 10,500.-
22-29 พฤษภาคม 2563 49,777.- 10,500.-
05-12 มิถุนายน 2563 49,777.- 10,500.-
19-20 มิถุนายน 2563 49,777.- 10,500.-
 
 
วิธีการชำระเงิน                ชำระมัดจำ ท่านละ  20,000 บาท
E อีเมล์ หรือไลน์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง และจองคิววีซ่า
(หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
Eค่ามัดจำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 


คำเกี่ยวข้อง: ทัวร์โครเอเชีย, ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น, ทัวร์โครเอเชียราคาถูก, ทัวร์โครเอเชียโปรไฟไหม้, ทัวร์โครเอเชียชมธรรมชาติ, ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน, ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย 9 วัน,โครเอเชียทัวร์, เที่ยวโครเอเชีย, ทัวร์โครเอเชียเมดิเตอร์เรเนียน

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน บิน การ์ต้า แอร์เวย์ QR เดินทาง กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 63 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน บินTG เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 53,900 บาท
ราคา : 53,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน บินTG เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มูรมันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน6คืน ราคาเริ่มต้น 69,900 เดือน มกราคม-มีนาคม 63 บินEK
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 6วัน3คืน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย บินBR เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 35,999 บาท
ราคา : 35,900.00 บาท
ทัวร์อังกฤษ 7วัน4คืน บินSQ กุหลาบอังกฤษ เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 45,999 บาท
ราคา : 45,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY