• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน บินFD เดินทางเดือนเมษายน-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCVB5277
ราคา : 11,900.00 บาท

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน บินFD เดินทางเดือนเมษายน-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ชมจัตุรัสและอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม และที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ชมความงดงามของทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว และชมลำธารนางฟ้า แถมฟรี!! ค่ารถจี๊ป
ชมบ้านเพี้ยน พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ และชมสวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
ชมน้ำตกดาลันตา สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม
ชอปปิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัดและตลาดเบนถัน
ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)
 

 
ชมจัตุรัสและอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม และที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ชมความงดงามของทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว และชมลำธารนางฟ้า แถมฟรี!! ค่ารถจี๊ป
ชมบ้านเพี้ยน พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ และชมสวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
ชมน้ำตกดาลันตา สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม
ชอปปิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัดและตลาดเบนถัน
ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)
 
 
วันแรก       กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม           ä ( - /กลางวัน/เย็น)
04.30 น.      พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รับชุดของแถมที่หัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางค่ะ)
07.30 น.      ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินท์โดยเที่ยวบิน FD 650
 
09.15 น.      เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์
จากนั้น                   นำท่าน ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า100 ปีก่อสร้างแบบNEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนำท่านชมที่ทำการไปรษณีย์กลางที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นําท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทําไร่ ทําสวน เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่มีมากที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก ชื่อว่า “มุยเน่”บรรยากาศคล้าย เกาะช้างในเมืองไทย
ค่ำ                         äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สอง       ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด       ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00 น.      äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น         นำท่านชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ เที่ยวชมทะเลทราย พาชม ลำธารนางฟ้า Fairy Stream ลำธารน้ำสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว
 
เที่ยง          äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น                   ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆซึ่งท่านจะเห็นไร่แก้วมังกรไร่กาแฟซึ่งเส้นทางที่นําท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย เมื่อเดินทางถึง ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สนเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสําหรับคู่รัก หรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัดอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอกซากุระที่เมืองดาลัด
ค่ำ               äบริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม       ดาลัด-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด                   ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)        
07.00 น.      äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น                   นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”นำท่านเดินทางสู่น้ำตกDATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม และสนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! ทุกท่านจะได้นั่ง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตกท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
 
เที่ยง          äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          นำท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนำท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม(Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
 
นำท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 
ค่ำ               äบริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่           ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ                        ä (เช้า/กลางวัน/-)        
07.00 น.      äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศจากดาลัด สู่นครโฮจิมินท์
เที่ยง           äบริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถันตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึกสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat
21.35 น.      ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 659
23.05 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
........................................................................................
 
 
                    อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,500
26 เม.ย.62(bus2) 29 เม.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500
27 เม.ย.62 30 เม.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500
28 เม.ย.62 01 พ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,500
03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,500
10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,500
17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,500
17 พ.ค.62(bus2) 20 พ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 3,500
18 พ.ค.62 21 พ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500
24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,500
01 มิ.ย.62 04 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500
08 มิ.ย.62 11 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์วังเวียง เวียงจันทน์ บูลลากูน 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62 FCLB5232
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท เดินทางมิถุนายน62-มกราคม-ปีใหม่63 สายการบิน AIR ASIA FCHZ1221
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3D2N พักฮ่องกง 2 คืน บินFD เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี 6วัน3คืน ซูวอน โซล เลสโก ฮิตครองเมือง บินXJ เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน บิน TG ฮิตแรงแซงทางโค้ง เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บินFD เดินทาง เมษายน-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 9,999 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮิตติดเทรนด์ 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 14,999 บาท
ราคา : 14,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY