• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก 3วัน2คืน เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม62 บินPG ราคาเริ่ม 12,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCVB5232
ราคา : 12,900.00 บาท

ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก 3วัน2คืน เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม62 บินPG
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวHon Thom Island
เรือนจำฟูโกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว
ล่องเรือ ดำน้ำตื้นชมปะการัง
Long Beach Center
ฟาร์มผึ้ง และ ไร่พริกไท และซิมไวน์
หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง
แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม)
ราคาเริ่ม 12,900 บาท
 
 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวHon Thom Island
เรือนจำฟูโกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว
ล่องเรือ ดำน้ำตื้นชมปะการัง
Long Beach Center
ฟาร์มผึ้ง และ ไร่พริกไท และซิมไวน์
หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง
แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม)

วันแรก       กรุงเทพฯ – ฟูโกว๊ก – นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา  ä (-/-/เย็น)
08.30 น.      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
 
 
11.30 น.      ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก โดยเที่ยวบิน PG 991 ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
13.15 น.      เดินทางถึง สนามบินฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียงซาง พื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟูโกว๊กนั้น ประกอบด้วยเกาะใหญ่และเล็กน้อยอีก 21 เกาะ ศูนย์กลางของเกาะตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอีกด้วย เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนาม
จากนั้น         นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอันทันสมัย ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Hon Thom Island Vietnam ท่านจะได้เห็นวิวแบบ 360 องศา ตลอดความยาว 7.9 กิโลเมตร นำท่านเพลิดเพลินชอปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา(Dinh Cau Night Market) เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก ชิมอาหารท้องถิ่นและรสชาติอันแสนอร่อย
 
ค่ำ               äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม
วันที่สอง       เรือนจำฟูโกว๊ก - วัดโฮโกว๊ก - วัดดิงชาว - ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – Long Beach Center
                                                                                                          ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00 น.      äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          นำท่านชม เรือนจำฟูโกว๊ก(Prison Phu Quoc) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกยเหยื่อ ตำบลอานเท้ย ซึ่งเดิมนั้นเป็นเรือนจำที่นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อคุมขังชาวเวียดนามที่รักชาติ ถึงปี 1967 ทางการไซ่ง่อนได้ทำการก่อสร้างเรือนจำเกยเหยื่อใหม่ โดยเรียกว่า เรือนจำเชลยสงครามฟูโกว๊ก หรือ เรือนจำเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกว๊ก ด้วยพื้นที่ 400 เฮกต้าร์ เป็นเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้โดยคุมขังนักโทษที่เป็นนักโทษการเมืองช่วงต่างๆกว่า 4 หมื่นคน  จากนั้น นำท่านต่อไปยัง เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda) วัดแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียวชะอุ่ม ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวไทย ซึ่งวัดนี้ใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท
 
  จากนั้น        นำท่านสู่ วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล เนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟูโกว๊ก คือ อาชีพการทำประมง ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านจะออกไปหาปลานั้น จะต้องทำการไหว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อน เพื่อให้การออกไปจับปลาแต่ละครั้ง เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆเกิดขึ้น ศาลเจ้าแห่งนี้มีลักษณะที่โดนเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ซึ่งเป็นสัญลักาณ์สำคัญของเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้
 
จากนั้น          ออกเดินทางสู่ท่าเรือซาว นำท่านล่องเรือ เดินทางสู่จุดดำน้ำตื้น ชมปะการังที่สวยงามที่สุดบนเกาะฟูโกว๊ก เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นชั้นดี มีแหล่งปะการังน้ำตื้นสวยงามให้ชมอยู่รอบเกาะแถมยังมีปลาหลากหลายชนิดและชุกชุม และมีทรายสีขาวให้ชมอีกด้วย
 
เที่ยง          äบริการอาหารกลางวัน บนเรือ
                   นำท่านเดินทางสู่ Long Beach Center นำท่านชมไข่มุกสินค้าขึ้นชื่อที่เกาะแห่งนี้ เนื่องจากเกาะฟูโกว๊กล้อมรอบด้วยทะเล จึงทำให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูณร์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธีตั้งแต่การเลี้ยง จนกระทั้งกว่าจะมาเป็นเครื่องประดับอันสวยงามที่ให้เราได้ใส่กัน
เย็น              äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม
วันที่สาม       ฟาร์มผึ้ง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ –  หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง – กรุงเทพฯ                 ä (เช้า/-/-)
07.00 น.      äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          เดินทางสู่ ฟาร์มผึ้ง และ ไร่พริกไท ถ้าพูดถึงสินค้าส่งออกของคนเวียดนาม ก็คือพริกไทดำ เป็นสินค้าส่งออกระดับต้นของโลก ซึ่งที่ดินที่นี่ เหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทดำเป็นอย่างมาก จากนั้น นำท่านไปชิม ซิมไวน์(Sim wine) ลักษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากับลูกมะกอกสีออกม่วง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ชาวบ้านที่นี่จึงนำลูกซิมมาหมักเป็นไวน์แทนองุ่น จากนั้น นำท่านสู่ เมืองเยืองดอง หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ ด้วยความเงียบสงบของที่นี่ ชมวีชีวิตของชาวบ้านไปเพลินๆ
 
                   สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟูโกว๊ก
13.50 น.      ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948
*มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง *
15.35 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
........................................................................................
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ ฟูโกว๊ก 3 วัน 2 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเดี่ยว
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
08 พ.ย.62 10 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
#ทัวร์เวียดนาม  #ทัวร์เวียดนามฟู้โกร๊ก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน HARBIN SO COOL เริ่มต้น 19,888 บาท เดินทางธันวาคม62-กุมภาพันธ์63 สายการบิน NOK SCOOT FCCI6611
ราคา : 19,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู ขนมข้าวเม่า ภูเขาหิมะซีหลิง หลวงพ่อโตเล่อซาน 4 วัน 3 คืน บิน3U เดินทางปีใหม่ 29ธ.ค.62-1ม.ค.63 ราคา 22,999 บาท
ราคา : 22,999.00 บาท
ทัวร์ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62 เริ่มต้น 26,900 บาท สายการบิน FD
ราคา : 26,900.00 บาท
ทัวร์เกาะไหหลำ ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 15,900 บาท โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) เดินทางเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 17,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 15,900.00 บาท
​ทัวร์สิงคโปร์ปีใหม่ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ราคา 25,999 บาท FCSB7906
ราคา : 25,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2562 สายการบิน VIETJET AIR FCTB5237
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์จีน บินตรงอู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 9,999 บาท (3U) เดินทางสิงหาคม-ตุลาคม 62 FCCS3671
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่ม 11,999 บาท สายการบิน Bangkok Airways เดินทางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 11,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY