• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 863
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,776,675
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCVJ7260
ราคา : 11,999.00 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
พักหรู 4 ดาวบนบานาฮิลล์ พักดานัง 1 คืน พักฮอยอัน 1 คืน
บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก
อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์
อิ่มอร่อย เมนู..เฝอและแหนมเนืองต้นตำหรับ และเมนูกุ้งมังกร
แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

 
เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
««««พักหรู 4 ดาวบนบานาฮิลล์ พักดานัง 1 คืน พักฮอยอัน 1 คืน
บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก
อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์
อิ่มอร่อย เมนู..เฝอและแหนมเนืองต้นตำหรับ และเมนูกุ้งมังกร
แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 
หมายเหตุ
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก
 
วันที่ 1          กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-เรือกระด้ง-ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน
08.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
 
10.50 น.      ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ960 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
12.30 น.      เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองดานัง ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นจากหมู่บ้านชาวประมง จนปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญและใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ
 
ในการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามไม่ต้องปรับเวลา เนื่องจากเวลาท้องถิ่น
ประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย
 
 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเฝอและแหนมเนือง
 
หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน นำท่านนั่งเรือกระด้ง เพื่อชมความเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านเมืองฮอยอัน (Bamboo basket boat) จากนั้นช่วงเย็นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเมืองถนนคนเดินของเมืองฮอยอันยามค่ำคืน
 
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ LE PAVILLION HOI AN BOUTIQUE HOTEL, KIM AN HOI AN HOTEL หรือเทียบเท่า (มาตรฐานระดับ 3 ดาวของประเทศเวียดนาม)
 
 
 
วันที่ 2          ฮอยอัน-เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านหินอ่อน-ชมสะพานญี่ปุ่น-วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) ภูเขาบานาฮิลล์-พักบนบานาฮิลล์
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยกเมืองฮอยอัน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าว หย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม)
 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ภูเขาบานาฮิลล์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25-30 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยรีสอร์ท โรงแรม สวนสนุก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นำท่านสู่จุดไฮไลท์ โดยนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตสถานตากอากาศบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ซึ่งถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม
 
 
ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ)  จากนั้นนำท่านชมสะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามพร้อมเป็นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล์ จุดเช็คอินสุดฮิตตอนนี้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย..
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
                   พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล์
หมายเหตุ : ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น
เงื่อนไขสำหรับพักบนบานาฮิลล์ 3 ท่าน และการพักแบบครอบครัว
  1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดียวกัน เป็นห้อง FAMILY BUNK           (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) สามารถแจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  2. ห้อง FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง)  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อท่าน
  3. เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง          ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  4. กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน
เนื่องจากห้อง FAMILY SUPERIOR มีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพักกับบริษัทก่อนทำการจองทัวร์
 
 
วันที่ 3          ภูเขาบานาฮิลล์-ตลาดฮาน-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน-พักเมืองดานัง
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมบนบานาฮิลล์
หลังอาหารเช้า ให้ท่านอิสระ ถ่ายรูป ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หามุมถ่ายรูปเก๋ๆ และพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นำท่าน เช็คเอ้าท์ และเดินทางลงกระเช้าและเดินทางกลับไปที่เมืองดานัง
 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน จากนั้นนำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงามและชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว)
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่ 4          ดานัง-องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-สนามบินดานัง-กรุงเทพ
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก
 
 
กลางวัน       รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ)
 
 
13.35 น.      ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ961 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
15.15 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 3คืน
29 มี.ค. – 01 เม.ย.63 12,999 12,999 4,500
30 มี.ค. – 02 เม.ย.63 12,999 12,999 4,500
31 มี.ค. – 03 เม.ย.63 12,999 12,999 4,500
01 – 04 เม.ย.63 12,999 12,999 4,500
02 – 05 เม.ย.63 13,900 13,900 4,500
03 – 06 เม.ย.63 14,900 14,900 4,500
04 – 07 เม.ย.63 14,900 14,900 4,500
05 – 08 เม.ย.63 14,900 14,900 4,500
06 – 09 เม.ย.63 14,900 14,900 4,500
07 – 10 เม.ย.63 13,900 13,900 4,500
08 – 11 เม.ย.63 13,900 13,900 4,500
09 – 12 เม.ย.63 13,900 13,900 4,500
10 – 13 เม.ย.63 16,900 16,900 4,500
11 – 14 เม.ย.63 17,900 17,900 4,500
12 – 15 เม.ย.63 17,900 17,900 4,500
13 – 16 เม.ย.63 16,900 16,900 4,500
14 – 17 เม.ย.63 15,900 15,900 4,500
15 – 18 เม.ย.63 15,900 15,900 4,500
16 – 19 เม.ย.63 15,900 15,900 4,500
17 – 20 เม.ย.63 13,900 13,900 4,500
18 – 21 เม.ย.63 13,900 13,900 4,500
19 – 22 เม.ย.63 11,999 11,999 4,500
20 – 23 เม.ย.63 11,999 11,999 4,500
21 – 24 เม.ย.63 11,999 11,999 4,500
22 – 25 เม.ย.63 12,999 12,999 4,500
23 – 26 เม.ย.63 13,900 13,900 4,500
24 – 27 เม.ย.63 13,900 13,900 4,500
25 – 28 เม.ย.63 13,900 13,900 4,500
26 – 29 เม.ย.63 12,999 12,999 4,500
27 – 30 เม.ย.63 12,999 12,999 4,500
28 เม.ย. – 01 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
29 เม.ย. – 02 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
30 เม.ย. – 03 พ.ค.63 14,900 14,900 4,500
01 – 04 พ.ค.63 14,900 14,900 4,500
02 – 05 พ.ค.63 14,900 14,900 4,500
03 – 06 พ.ค.63 14,900 14,900 4,500
04 – 07 พ.ค.63 14,900 14,900 4,500
05 – 08 พ.ค.63 12,999 12,999 4,500
06 – 09 พ.ค.63 12,999 12,999 4,500
07 – 10 พ.ค.63 12,999 12,999 4,500
08 – 11 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
09 – 12 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
10 – 13 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
11 – 14 พ.ค.63 12,999 12,999 4,500
14 – 17 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
15 – 18 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
16 – 19 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
17 – 20 พ.ค.63 11,999 11,999 4,500
20 – 23 พ.ค.63 11,999 11,999 4,500
21 – 24 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
22 – 25 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
23 – 26 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
24 – 27 พ.ค.63 11,999 11,999 4,500
27 – 30 พ.ค.63 11,999 11,999 4,500
28 – 31 พ.ค.63 13,900 13,900 4,500
29 พ.ค. – 01 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.63 11,999 11,999 4,500
01 – 04 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
02 – 05 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
03 – 06 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
04 – 07 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
05 – 08 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
06 – 09 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
07 – 10 มิ.ย.63 11,999 11,999 4,500
10 – 13 มิ.ย.63 11,999 11,999 4,500
11 – 14 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
12 – 15 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
13 – 16 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
17 – 20 มิ.ย.63 11,999 11,999 4,500
18 – 21 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
19 – 22 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
20 – 23 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
21 – 24 มิ.ย.63 11,999 11,999 4,500
24 – 27 มิ.ย.63 11,999 11,999 4,500
25 – 28 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
26 – 29 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
27 – 30 มิ.ย.63 13,900 13,900 4,500
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.63 11,999 11,999 4,500
01 – 04 ก.ค.63 11,999 11,999 4,500
02 – 05 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
03 – 06 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
04 – 07 ก.ค.63 15,900 15,900 4,500
05 – 08 ก.ค.63 15,900 15,900 4,500
06 – 09 ก.ค.63 12,999 12,999 4,500
07 – 10 ก.ค.63 12,999 12,999 4,500
08 – 11 ก.ค.63 12,999 12,999 4,500
09 – 12 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
10 – 13 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
11 – 14 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
12 – 15 ก.ค.63 11,999 11,999 4,500
15 – 18 ก.ค.63 11,999 11,999 4,500
16 – 19 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
17 – 20 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
18 – 21 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
19 – 22 ก.ค.63 11,999 11,999 4,500
22 – 25 ก.ค.63 11,999 11,999 4,500
23 – 26 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
24 – 27 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
25 – 28 ก.ค.63 14,900 14,900 4,500
26 – 29 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
27 – 30 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
28 – 31 ก.ค.63 13,900 13,900 4,500
29 ก.ค. – 01 ส.ค.63 12,999 12,999 4,500
30 ก.ค. – 02 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
31 ก.ค. – 03 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
01 – 04 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
02 – 05 ส.ค.63 11,999 11,999 4,500
05 – 08 ส.ค.63 11,999 11,999 4,500
06 – 09 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
07 – 10 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
08 – 11 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
09 – 12 ส.ค.63 11,999 11,999 4,500
10 – 13 ส.ค.63 12,999 12,999 4,500
11 – 14 ส.ค.63 12,999 12,999 4,500
12 – 15 ส.ค.63 12,999 12,999 4,500
13 – 16 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
14 – 17 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
15 – 18 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
16 – 19 ส.ค.63 11,999 11,999 4,500
19 – 22 ส.ค.63 11,999 11,999 4,500
20 – 23 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
21 – 24 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
22 – 25 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
23 – 26 ส.ค.63 11,999 11,999 4,500
26 – 29 ส.ค.63 11,999 11,999 4,500
27 – 30 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
28 – 31 ส.ค.63 13,900 13,900 4,500
29 ส.ค. – 01 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
30 ส.ค. – 02 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
02 – 05 ก.ย.63 11,999 11,999 4,500
03 – 06 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
04 – 07 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
05 – 08 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
06 – 09 ก.ย.63 11,999 11,999 4,500
09 – 12 ก.ย.63 11,999 11,999 4,500
10 – 13 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
11 – 14 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
12 – 15 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
13 – 16 ก.ย.63 11,999 11,999 4,500
16 – 19 ก.ย.63 11,999 11,999 4,500
17 – 20 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
18 – 21 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
19 – 22 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
20 – 23 ก.ย.63 11,999 11,999 4,500
23 – 26 ก.ย.63 11,999 11,999 4,500
24 – 27 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
25 – 28 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
26 – 29 ก.ย.63 13,900 13,900 4,500
27 – 30 ก.ย.63 11,999 11,999 4,500
30 ก.ย. – 03 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
01 – 04 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
02 – 05 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
03 – 06 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
04 – 07 ต.ค.63 12,999 12,999 4,500
05 – 08 ต.ค.63 12,999 12,999 4,500
06 – 09 ต.ค.63 12,999 12,999 4,500
07 – 10 ต.ค.63 12,999 12,999 4,500
08 – 11 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
09 – 12 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
10 – 13 ต.ค.63 14,900 14,900 4,500
11 – 14 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
12 – 15 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
13 – 16 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
14 – 17 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
15 – 18 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
16 – 19 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
17 – 20 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
18 – 21 ต.ค.63 12,999 12,999 4,500
19 – 22 ต.ค.63 12,999 12,999 4,500
20 – 23 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
21 – 24 ต.ค.63 13,900 13,900 4,500
*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทต่อท่าน ***
ราคาเด็กทารก
อายุต่ำกว่า 2ปี
4,900 บาท
 
#ทัวร์เวียดนามกลาง
#ทัวร์เวียดนามกลางสงกรานต์63
#เที่ยวเวียดนามกลาง
#ทัวร์เวียดนามกลางโปรโมชั่น
#ทัวร์เวียดนามกลางเว้
#ทัวร์เวียดนามกลางบานาฮิลล์
#ทัวร์เวียดนามกลาง  #ทัวร์เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์
#ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน
#ทัวร์เว้ดานังฮอยอันล่องเรือกระด้ง #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์2คืน
#ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก #ทัวร์เวียดนามกลางโปรไฟไหม้
#ทัวร์เวียดนาม #ทัวร์เวียดนามกลาง #เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลาง #ทัวร์เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์ #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน
#ทัวร์เว้ดานังฮอยอันล่องเรือกระด้ง #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน #ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก #ทัวร์เวียดนามกลางโปรไฟไหม้ #ญาตราง
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ราคา : 12,777.00 บาท
​ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เลทส์โก อาหรับราตรี 6 วัน 3 คืน เริ่มต้น 29,999 บาท สายการบิน Emirate Airlines เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563
ราคา : 29,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน ส้มชาบู บินFD เดินทาง มีนาคม-กันยายน 63 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ ราคาเริ่ม 9,999 บาท สายการบิน Air Asia เดินทาง กุมภาพันธ์-สิงหาคม 63
ราคา : 9,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY