• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 633
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,635,236
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว ลิขิตรักสะพานแก้ว 4วัน3คืน บินFD เดินทางเดือนเมษายน-กันยายน 63 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCVZ1244
ราคา : 13,999.00 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว ลิขิตรักสะพานแก้ว 4วัน3คืน บินFD  เดินทางเดือนเมษายน-กันยายน 63 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
 พักหรู 5 ดาว M Gallerly Hotel 
 ล่องเรือนิงห์บิงห์ 
 เช็คอินที่เที่ยวใหม่สะพานแก้ว ของเวียดนาม
 นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟชมนาขั้นบันไดแล้ว) 
 อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 พิเศษ !! เมนูชาบูแซลม่อน และ SEN BUFFET อาหารนานาชาติ
​#ทัวร์เวียดนามเหนือ #ทัวร์เวียดนามกลางสงกรานต์ #ทัวร์เวียดนาม #ทัวร์เวียดนามกลาง #เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลาง #ทัวร์เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์ #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน #ทัวร์เว้ดานังฮอยอันล่องเรือกระด้ง #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน #ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก #ทัวร์เวียดนามกลางโปรไฟไหม้


 
 
 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว
เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว 4D3N BY FD
 
 พักหรู 5 ดาว M Gallerly Hotel 
 ล่องเรือนิงห์บิงห์ 
 เช็คอินที่เที่ยวใหม่สะพานแก้ว ของเวียดนาม
 นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟชมนาขั้นบันไดแล้ว) 
 อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 พิเศษ !! เมนูชาบูแซลม่อน และ SEN BUFFET อาหารนานาชาติ
 
วันแรก     สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย
 
04.00      พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 06.40      นำท่านเดินทสงสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642
            
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที บนเครื่องไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง *
 08.30      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
              
นำท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู
 เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่านท้องน้ำ และถ้ำต่างๆภายในบริเวณท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที่ได้จากการมาเที่ยวชมจ่างอานคือ  จ่างอานเป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่นี้ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ
 
เย็น             บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก          LAROSA HOTEL / CWD HOTEL / MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง   ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก – ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 จากนั้นนำท่านเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่านถ่ายรูป สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นสถานที่บรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว (ถ่ายรูปด้านนอก)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก  ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปสัญลักษณ์ที่ ด่านชายแดนเวียดนาม – จีน
 เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 
นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต  และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว หากท่านเดินทางลงมาถึงจุดหมายท่านจะได้พบกับน้ำตกกลางหมู่บ้าน
 เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาดซาปาเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท มีสินค้าให้ท่านเลือก ช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
 ภายในตลาดท่านจะได้พบเห็นกับ โบสถ์ซาปา เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองซาปา เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองซาปาสร้างขึ้นเมื่อปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส อิสละท่านถ่ายรูปด้านนอก หลังจากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ตและเข้าโรงแรมที่พักตามอัธยาสัย
 ที่พัก          NORTH STAR SAPA HOTEL / CHAPADEW SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
  
วันที่สาม   สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) – นั่งกระเช้าฟานซิปัน
 เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                 นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของซาปา สะพานแก้ว หรือในชื่อ “โหร่งมัย” (มังกรเมฆ) ห่างจากตัวเมืองซาปาประมาณ 20 กิโลเมตรเท่านั้น เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นสะพานแก้วที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ณ ตอนนี้ การที่จะขึ้นสู่สะพานกระจกแห่งนี้ท่านจะต้องขึ้นลิฟท์ที่มีความสูงถึง 300 เมตร จึงจะถึงยอดสะพาน ท้าทายความหวานเสียวด้วยทางเดินที่เป็นกระจกแก้วใสมองทะลุลงถึงพื้นดิน เมื่อท่านเดินสุดสะพานท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ภูเขา และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
  
เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร
  
จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟเมืองซาปา ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ท่านยังจะได้พบกับทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมค่ารถไฟรางแล้ว)
  
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น้ำตกสีเงิน และ หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ (ไม่รวมรถรางขึ้นยอดเขาราคาประมาณ 80,000 VND/เที่ยว)
  
เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูสุกี้แซลม่อน
 
พักที่          DE LA COUPOLE – M GALLERY HOTEL BY SOFITEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สี่       เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ผ่านเส้นทางเดิมใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน
 เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุเฟ่ต์อาหารนานาชาติ SEN RESTURANT
                   (ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงร้านอาหารในกรณีที่ร้านปิด หรือเกิดเหตุสุดวิสัย)
  
นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตำนานเล่าขานว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทำให้เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์นำดาบไปต่อสู่กับจีนก็ได้ชัยชนะกลับมาทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองค์ก็ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้และนำท่านชม สะพานแสงอาทิตย์
 จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
 หลังจากสนุกสนานกับการช้อปปิ้งบนถนน 36 สายแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำหรับท่านที่มาฮานอยและจะต้องทำนั้นคืนการได้ลิ้มลอง ”กาแฟไข่” สูตรของเวียดนาม ด้วยรสชาติที่นุ่มนวลเหมือนกำลังกินขนม ผสมกับความเข้มข้นของกาแฟดำได้อย่างลงตัว
 
                  
ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
20.50      นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645
22.45 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
02 – 05 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999
03 – 06 เมษายน 2563
(วันจักรี)
16,999 5,900 11,999
09 – 12 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999
13 – 16 เมษายน 2563
(วันสงกรานต์)
18,999 5,900 13,999
14 – 17 เมษายน 2563
(วันสงกรานต์)
16,999 5,900 11,999
16 – 19 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999
23 – 26 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
(วันแรงงาน)
16,999 5,900 11,999
01 – 04 พฤษภาคม 2563
(วันแรงงาน/วันฉัตรฯ)
16,999 5,900 11,999
07 – 10 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999
14 – 17 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999
21 – 24 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999
28 – 31 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999
03 – 06 มิถุนายน 2563
(วันเฉลิมฯพระราชินี)
15,999 5,900 10,999
04 – 07 มิถุนายน 2563 15,999 5,900 10,999
05 – 08 มิถุนายน 2563 15,999 5,900 10,999
11 – 14 มิถุนายน 2563 15,999 5,900 10,999
12 – 15 มิถุนายน 2563 15,999 5,900 10,999
13 – 16 มิถุนายน 2563 15,999 5,900 10,999
18 – 21 มิถุนายน 2563 15,999 5,900 10,999
19 – 22 มิถุนายน 2563 15,999 5,900 10,999
25 – 28 มิถุนายน 2563 15,999 5,900 10,999
26 – 29 มิถุนายน 2563 15,999 5,900 10,999
04 – 07 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬบูชา)
16,999 5,900 11,999
05 – 08 กรกฎาคม 2563 15,999 5,900 10,999
17 – 20 กรกฎาคม 2563 15,999 5,900 10,999
25 – 28 กรกฎาคม 2563
(วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว)
17,999 5,900 12,999
06 – 09 สิงหาคม 2563 14,999 5,900 9,999
07 – 10 สิงหาคม 2563 14,999 5,900 9,999
13 – 16 สิงหาคม 2563 14,999 5,900 9,999
14 – 17 สิงหาคม 2563 14,999 5,900 9,999
20 – 23 สิงหาคม 2563 14,999 5,900 9,999
21 – 24 สิงหาคม 2563 14,999 5,900 9,999
27 – 30 สิงหาคม 2563 14,999 5,900 9,999
28 – 31 สิงหาคม 2563 14,999 5,900 9,999
04 – 07 กันยายน 2563 13,999 5,900 9,999
 
 
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเดินทางกลับ ราคา 3,900 บาท/ท่าน
 
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 
#ทัวร์เวียดนามเหนือ ​#ทัวร์เวียดนามกลาง #ทัวร์เวียดนามกลางสงกรานต์ #ทัวร์เวียดนาม #ทัวร์เวียดนามกลาง #เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลาง #ทัวร์เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์ #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน #ทัวร์เว้ดานังฮอยอันล่องเรือกระด้ง #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน #ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก #ทัวร์เวียดนามกลางโปรไฟไหม้
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน ยูนิเวอร์แซล บินSQ เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 12,999 บาท
ราคา : 12,999.00 บาท
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ราคา : 12,777.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY