• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 885
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,776,697
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 1 คืน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน บิน VZ เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 63 ราคาเริ่มต้นเพียง 10,899 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCVC7127
ราคา : 10,899.00 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 1 คืน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน บิน VZ
เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 63

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม , หาดหมีเคว
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
ราคาเริ่มต้นเพียง 10,899 บาท

 
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม , หาดหมีเคว
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
 
กรณีลูกค้ามีซื้อตั๋วภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิร์มตารางการบินกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 
กำหนดการเดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2563
วันแรก         กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ
12.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน VIETJET AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
15.50 น.      นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ962
17.30น        เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น
ที่พักดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า***
วันที่สอง       หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์  สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park
เช้า              รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม    
จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 นำท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดที่สวยปังที่สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงราย สามารถนอนเอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่หรือรถประจำทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว
เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย             จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น นำท่านขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
                   ที่พัก  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  
(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)
ถ้าต้องการเพิ่มเป็นห้อง FAMILY มีรายละเอียดดังนี้
             1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย
             2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิ่ม 700 บาท / ห้อง
             3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง เพิ่ม ห้องละ 900 บาท
                   (FAMILY SUPERIOR มีห้องค่อนข้างน้อยกรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
             ถ้าต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 2,000 / ห้อง
>>>> วันที่พักบนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<<
วันที่สาม       บาน่าฮิลล์ – ไข่มุก - เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
เช้า              รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม    
                   ให้ท่านได้อัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ที่มีความสูง 1300 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นที่พักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงที่เขามาทำสงครามในประเทศเวียดนาม  ท่านจะได้ซึมซับอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ที่มาด้วยหมอกและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คือในเวลาหนึ่งวันจะครบ 4 ฤดู เช้าเป็นฤดูใบไม้ผลิ เที่ยงเป็นฤดูร้อน บ่ายเป็นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล์
ได้เวลาอันเหมาะสม จากนั้นนำท่านลงกระเช้าสู่เมืองดานัง
เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  Lucky Pearl (Seafood) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก
บ่าย             เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารท้องถิ่น) นำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม
ที่พักเมืองเว้  โรงแรม ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ****
วันที่สี่           พระราชวังไดโน้ย–ร้านเยื่อไผ่–วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า              รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม    
                   จากนั้นนำท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–ที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ เดินทางเข้าสู่เมืองดานัง
เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการอาหารไทย + กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว
บ่าย             จากนั้นนำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน
 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
18.15 น.    เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963
19.55 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**
อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
พักเดี่ยว
เมษายน 2563
วันที่ 1 - 4 เมษายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 2 - 5 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 3 - 6 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 4 - 7 เมษายน 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 8 - 11 เมษายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 9 - 12 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 10 - 13 เมษายน 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 11 - 14 เมษายน 63 16,899.- 4,900.-
วันที่ 15 - 18 เมษายน 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 16 - 19 เมษายน 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 17 - 20 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 18 - 21 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 22 - 25 เมษายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 24 - 27 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
พฤษภาคม 2563
วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 63 10,899.- 4,900.-
มิถุนายน 2563
วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 24 – 27 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 11,899.- 4,900.-
กรกฎาคม 2563
วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 29 ก.ค. -1 ส.ค. 63 11,899.- 4,900.-
สิงหาคม 2563
วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 26 – 29 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 63 12,899.- 4,900.-
กันยายน 2563
วันที่ 2 – 5 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 9 – 12 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 10 – 13 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 11 – 14 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 18 – 21 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 20 – 23 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 23 – 26 กันยายน 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 24 – 27 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 25 – 28 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 26 – 29 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 27 – 30 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
ตุลาคม 2563
วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 2 – 5 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 8 – 11 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 14 – 17 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
 
 

#ทัวร์เวียดนามกลางสงกรานต์63#ทัวร์เวียดนามกลาง#เที่ยวเวียดนามกลาง#ทัวร์เวียดนามกลางโปรโมชั่น
#ทัวร์เวียดนามกลางเว้#ทัวร์เวียดนามกลางบานาฮิลล์
#ทัวร์เวียดนามกลาง  #ทัวร์เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์
#ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน
#ทัวร์เว้ดานังฮอยอันล่องเรือกระด้ง #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์2คืน
#ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก #ทัวร์เวียดนามกลางโปรไฟไหม้
#ทัวร์เวียดนาม #ทัวร์เวียดนามกลาง #เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลาง #ทัวร์เว้ดานังฮอยอัน #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์ #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน
#ทัวร์เว้ดานังฮอยอันล่องเรือกระด้ง #ทัวร์เวียดนามกลางพักบานาฮิลล์1คืน #ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก #ทัวร์เวียดนามกลางโปรไฟไหม้ #ญาตราง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ราคา : 12,777.00 บาท
​ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เลทส์โก อาหรับราตรี 6 วัน 3 คืน เริ่มต้น 29,999 บาท สายการบิน Emirate Airlines เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563
ราคา : 29,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน ส้มชาบู บินFD เดินทาง มีนาคม-กันยายน 63 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY