• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 363
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,524,710
24 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เวียดนาม ฮานาย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน บินFD เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 13,999 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCVW201
ราคา : 13,999.00 บาท

ทัวร์เวียดนาม ฮานาย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน บินFD เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
 เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน พักเมืองตากอากาศซาปา 2 คืน จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย เลือกซื้อ OPTION เสริม นั่งรถราง กระเช้าไฟฟ้าขึ้น ยอดฟานซีปัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนฟานซีปัน ดื่มด่ำอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา ถ่ายรูปสุดซิคกับ Moana Sapa Cafe ล่องเรือชมอ่าวฮาลองบกทัวร์เวียดนาม ฮานาย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน 
 
เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน พักเมืองตากอากาศซาปา 2 คืน จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย เลือกซื้อ OPTION เสริม นั่งรถราง กระเช้าไฟฟ้าขึ้น ยอดฟานซีปัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนฟานซีปัน ดื่มด่ำอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา ถ่ายรูปสุดซิคกับ Moana Sapa Cafe ล่องเรือชมอ่าวฮาลองบก
 
 
  DAY1       กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) – ตลาดชายแดนเวียดนาม – ซาปา
                  โบสถ์หินเมืองซาปา – ตลาดคนเดิน Love Market
04.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย (Hanoi) ประเทศเวียดนาม (Vietnam) โดยสายการบิน แอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD642 (07.00-08.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง
08.45 น.      เดินทางถึง สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" และน้ำดื่ม (บริการบนรถ)
นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดชายแดนก๊กเลี๊ยว (Coc Leu Market) เป็นตลาดในเขตเศรษฐกิจ เวียดนาม-จีน ที่นี่จะมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเวียดนาม และจีน อาทิเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ของใช้ต่างๆอีกมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (Sapa) เมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนระหว่างทางจะผ่านชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่กว้างใหญ่สวยงาม เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่
 
ตลาด Love Market ตลาดคนเดินกลางคืน มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ และนำท่านชม โบสถ์หิน (The Ancient Stone Church) เป็นโบสถ์ฝรั่งเศสที่สร้าง
 
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วยวัสดุอิฐสีน้ำตาลแดง ที่นี่จะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่องสว่าง จะได้บรรยากาศสวยงาม
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
          ที่พัก Sapa green hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 
 
DAY2   หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต–น้ำตกกั๊ตกั๊ต–โมอาน่า คาเฟ่– อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย    
           หรือ เลือกซื้อ OPTION เสริม เขาฟานซิปัน
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินเท้าชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวม้งดำและยังเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้งหมดของเมืองซาปาระหว่างทางเดินท่านจะได้พบกับเหล่าชาวเขาและชุมชนเกษตรกรรมและการเพาะปลูกต่าง ๆ เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพความงดงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตล้อมรอบด้วยนาข้าวขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม, เนินเขาที่เขียวขจี และน้ำตกที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของซา
 
ปา ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังมี น้ำตกกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Waterfall) อันงดงามที่มีกังหัน ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กัน ดื่มด่ำไปกับวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น
 
จากนั้นพาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา
 
เที่ยง            อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
 
 
ให้ท่านได้เลือกซื้อ OPTION เสริม
  
     “OPTION A” อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ เมืองซาปา
     “OPTION B” นั่งรถราง และ กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน
 
 
(***ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าขึ้นรถราง Monorail และ กระเช้าไฟฟ้าสู่สถานีฟานซิปัน ราคา 2,200 บาท/ท่าน
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์และชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง***)
 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ Option (รถราง Monorail +กระเช้าไฟฟ้าสู่สถานีฟานซิปัน + บุปเฟต์อาหารกลางวัน )
ผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น ด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาทัวร์ และด้านความปลอดภัยของตัวท่านเอง
รวมถึงการจัดการบริหารเวลาของกรุ๊ปทัวร์ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
 
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซิปันอาจจะมีการปิดปรับปรุง ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
นำท่าน นั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า
 
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน (Cable Car Fansipan) ท่ามกลางมวลเมฆที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร ยอด  เขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางขึ้นกระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน
นำท่านเดินต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน (Fansipan) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเลส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พร้อม  สัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านบนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย
 
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
          ที่พัก Sapa green hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 
 
  DAY3        เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
            บ้านพักโฮจิมินห์ – ชมวัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก – ช้อปปิ้งถนน 36  
                สาย
 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองลาวไก (Lao Cai) เมืองเล็กๆแห่งนี้ที่เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนระหว่างทางจะผ่านชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่กว้างใหญ่สวยงาม  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (Hanoi) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านเยื่อไผ่ นำเลือกซื้อสินค้า ร้านเยื่อไม้ไผ่ จำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาจากเยื่อไม้ไผ่ เช่น พวกผ้าเช็ดต่างๆ ผ้าเช็ดพื้น ผ้าดูดฝุ่น ผ้าพันคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง สินค้าชนิดต่างๆ ทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้าพื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟที่มีชื่อเสียง
เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า จัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh Square) สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ ถึง 48 ปี
 
 
จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐาน รูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง จากนั้นชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชาวเวียดนามมักเดินทางมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดแห่งนี้กันอยู่เป็นประจำ
 
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ซึ่งปัจจุบันมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี ที่เรียกชื่อแบบนี้ เนื่องมาจาก 36 อาชีพอันเก่าแก่ที่ทำมาค้าขายกันในย่านนี้ เป็นย่านค้าขายที่คึกคักด้วยสินค้านานาชนิดทั้งของกิน เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายประณีตสวยงามมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นถนนสายต่างๆ ทั้ง 36 สาย เช่นถนนเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งสาย ให้ผู้มาเที่ยวฮานอยสามารถเดินเลือกซื้อเลือกชมกันอย่างจุใจกันไปเลย และเป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย พาท่านแวะช้อป ร้านขนม มีขนมของฝากให้ท่านเลือกซื้อมากมาย เช่น เจลลี่ ผลไม้อบแห้ง
ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำ                                                           
ที่พัก Cwd  Hanoi หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 
 
  DAY4        หมู่บ้านธูป – นิงห์บิง – ล่องเรือกระจาด – สนามบินฮานอย
             กรุงเทพ(ดอนเมือง)
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกว่าง ฝู เกิว (Quang Phu Cau) หรือ หมู่บ้านธูป ชานเมืองฮานอย หมู่บ้านแห่งนี้สืบทอดภูมิปัญญาทำธูปมานานกว่าร้อยปี โดยใช้วิธีแบบดั้งเดิมตั้งแต่เหลาไม้ไผ่ จุ่มไม้ลงในน้ำย้อมสี ตากแดดจนแห้ง แล้วเอามาทำเป็นธูป มัดเป็นกำดูคล้ายดอกไม้สีแดงช่อใหญ่ อาชีพทำธูปเป็นรายได้หลักของครอบครัว
 
เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ นิงห์บิงห์ (NinhBinh) อยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นที่แห่งนี้โอบล้อมด้วยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมืองนิงห์บิงห์เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน แต่ในภายหลังได้ย้ายเมืองหลวงไปเป็นเมืองฮานอยแทน นำท่าน ล่องเรือชมฮาลองบก (นั่งเรือกระจาด) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภูมิทัศน์ความงามทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในเวียดนาม และจางอานยังได้รับการยกย่องให้เป็น ฮาลองบก เนื่องจากมีเขาหินปูนและถ้ำคล้ายกับที่อ่าวฮาลอง เป็นระบบนิเวศที่สำคัญ มีพันธุ์พืชหายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถ้ำ ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา งามเกินบรรยาย
 
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในสนามบิน เมนูเฝอไก่ เวียดนาม
นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.50 น.      ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
22.40 น.      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
******* ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *******
 
 
 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
 
วันเดินทาง
 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
(2-11 ปี)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
25-28 พฤษภาคม 2567 13,999 13,999 4,000
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2567 15,999 15,999 4,000
8-11 มิถุนายน 2567 13,999 13,999 4,000
29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2567 13,999 13,999 4,000
6-9 กรกฎาคม 2567 13,999 13,999 4,000
12-15 กรกฎาคม 2567 13,999 13,999 4,000
27-30 กรกฎาคม 2567 15,999 15,999 4,000
2-5 สิงหาคม 2567 13,999 13,999 4,000
17-20 สิงหาคม 2567 13,999 13,999 4,000
14-17 กันยายน 2567 13,999 13,999 4,000
13-16 ตุลาคม 2567 14,999 14,999 4,000
18-21 ตุลาคม 2567 14,999 14,999 4,000
19-22 ตุลาคม 2567 14,999 14,999 4,000
20-23 ตุลาคม 2567 14,999 14,999 4,000
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
 
** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 4,000 บาท/ท่าน **
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาลคำที่เกี่ยวข้อง: #ทัวร์เวียดนามเหนือ #ทัวร์ฮานอยซาปา #ทัวร์เวียดนามเหนือซาปา #ทัวร์ซาปาฮานอย #ทัวร์เวียดนามเหนือราคาถูก #ทัวร์เวียดนามเหนือโปรไฟไหม้ #เที่ยวเวียดนามเหนือ #เที่ยวเวียดนามเหนือราคาถูก #เที่ยวเวียดนามเหนือซาปา #ทัวร์เวียดนามเหนือฮานอย #เที่ยวเวียดนามเหนือโปรไฟไหม้ #ซาปา #ทัวร์ซาปา #เที่ยวซาปา #ทัวร์ฮานอย #ฮานอย #เที่ยวฮานอย #เวียดนาม #ทัวร์เวียดนาม #เที่ยวเวียดนาม #เวียดนามเหนือ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทาง ต.ค.67-เม.ย.68 ราคาเริ่ม 19,990 บาท
ราคา : 19,990.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน บินFD เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 67 ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
ราคา : 15,990.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท
ราคา : 9,888.00 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,888 บาท
ราคา : 14,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY