• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 กันยายน 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
  ทัวร์ในประเทศ
[ +zoom ]
​ทัวร์เบตง เมืองงามชายแดน ถูกแรงนิ 3วัน2คืน บินโลว์คอส เดินทาง พ.ย.66-เม.ย.67 ราคาเริ่ม 7,333 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCSV326
ราคา : 7,333.00 บาท

ทัวร์เบตง เมืองงามชายแดน ถูกแรงนิ 3วัน2คืน บินโลว์คอส เดินทาง พ.ย.66-เม.ย.67 ราคาเริ่ม 7,333 บาท
ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวปัตตานี
ชมมัสยิดกลางปัตตานี ที่ได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย
 เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง



เบตง เมืองงามชายแดน ถูกแรงนิ

ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวปัตตานี
ชมมัสยิดกลางปัตตานี ที่ได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย
 เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
 
 
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
17 – 19 พฤศจิกายน 2566 7,333 2,000
01 – 03 ธันวาคม 2566 7,333 2,000
15 - 17 ธันวาคม 2566 7,333 2,000
22 – 24 ธันวาคม 2566 7,333 2,000
05 – 07 มกราคม 2567 7,333 2,000
12 – 14 มกราคม 2567 7,333 2,000
17 - 19 มกราคม 2567 7,333 2,000
19 - 21 มกราคม 2567 7,333 2,000
24 - 26 มกราคม 2567 7,333 2,000
26 - 28 มกราคม 2567 7,333 2,000
31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 7,333 2,000
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2567 7,333 2,000
14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 7,333 2,000
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 7,333 2,000
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 7,333 2,000
01 – 03 มีนาคม 2567 7,333 2,000
06 – 08 มีนาคม 2567 7,333 2,000
08 – 10 มีนาคม 2567 7,333 2,000
13 - 15 มีนาคม 2567 7,333 2,000
15 - 17 มีนาคม 2567 7,333 2,000
20 – 22 มีนาคม 2567 7,333 2,000
22 – 24 มีนาคม 2567 7,333 2,000
27 – 29 มีนาคม 2567 7,333 2,000
29 – 31 มีนาคม 2567 7,333 2,000
03 – 05 เมษายน 2567 7,333 2,000
17 – 19  เมษายน 2567 7,333 2,000
19 - 21  เมษายน 2567 7,333 2,000
26 - 28 เมษายน 2567 7,333 2,000
27 - 29 เมษายน 2567 7,333 2,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก     สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - เมืองเก่าปัตตานี ชุมชนกือดาจีนอ - มัสยิดกลางปัตตานี - สะพานแตปูซู - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง - หอนาฬิกาเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง                                                                                                               (-/L/D)
04.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 10 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
06.30 น.  ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน แอร์เอเชีย / ไลอ้อนแอร์ / นกแอร์
08.05 น.  ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ
 
 
 
สักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความสำเร็จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย หรือแม้แต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพ้นจากความเดือดร้อน
 
ชม เมืองเก่าปัตตานี ชุมชนกือดาจีนอ ย่านนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ทำให้ชุมชนนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม อยู่ในพื้นที่ของถนน 3 เส้น คือ ถนนอาเนาะรู ถนนปัตตานีภิรมย์ และถนนฤาดี ซึ่งความโดดเด่นนั้นจะอยู่ที่ ตึกเก่าสไตล์ชิโนโปตุกีส รวมไปถึงอาคารบ้านเรือนไม้ อายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
  จากนั้นนำท่านชม มัสยิดกลาง ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปะและความสวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดอีกแห่งในประเทศไทยอีกด้วย
 
 
 
 
กลางวัน   ä รับประทานอาหารกลางวัน
 
               เดินทางสู่ เบตง อำเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อนเข้าสู่เขตเมืองเบตง 
แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู สะพานแขวนแบบพื้นไม้ มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ำปัตตานี สร้างมาตั้งแต่สมัยอดีตกำนันตำบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู
ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีดำรง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และทำเป็นทางเดินตลอดสองข้างทาง  
v ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตง
ใกล้กันเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรง สวยงามและคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย
v สตรีทอาร์ตเบตง แลนด์มาร์คกลางเมืองเบตง ที่เล่าขานตำนานเบตงผ่านภาพวาดรอบเมือง เพื่อสร้างความประทับใจให้ชาวเบตงและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน. 
 
 
 
เย็น        ä รับประทานอาหารเย็น
ã  ที่พัก โรงแรม คาเธ่ย์ เบตง หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง  วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง – ถ่ายรูปคู่ป้าย OK BETONG - วัดพุทธาธิวาส - ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ร้านรังนกและร้านสมุนไพร                                                      (B/L/-)
เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า
เดินทางถึง วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม สถานที่ศักสิทธิ์และแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื๊อ  มีจุดเด่นคือเจดีย์ 7 ชั้นอันโดดเด่น สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงิน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ
 
 
เดินทางถึง อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมืองแต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ ซึ่งจุคนได้ถึง 200 คน
 
 
               เดินทางถึง บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น
 
 
               แวะถ่ายรูป ป้าย OK BETONG จุดเช็คอินที่คอยตอนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
กลางวัน     ä รับประทานอาหารกลางวัน
  
  เดินทางถึง วัดพุทธาธิวาส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืดให้ท่านได้กราบขอพร  อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
 เช็คอิน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นที่ระลึกตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม   จากนั้น แวะ ร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซื้อสินค้าป็นของฝากตามอัธยาศัย
 
เย็น          อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ã  ที่พัก โรงแรม คาเธ่ย์ เบตง หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม   ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (SKYWALK) - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง - ปัตตานี - วัดช้างให้ - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง                                            (B/L/-)
 
04.00 น.  เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค)
 
เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า
 
               นำท่านเดินทางสู่ เมืองปัตตานี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อิสระพักผ่อนบนรถชมวิวสองข้างทาง
ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง หรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สูดอากาศสดชื่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  
               เดินทางถึงวัดช้างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง วัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด กราบสักการะหลวงปู่ทวด สถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด วัดช้างให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัด ที่มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมยหรือสูญหายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้
  
 
กลางวัน   ä รับประทานอาหารกลางวัน
 
               นำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ (สงขลา) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ.
 
               (หากมีเวลา) นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง ตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่  ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง เดิมอาคารแห่งนี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์ ชื่อ โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ชื่อตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มว่า "ตลาดชีกิมหยง" เป็นชื่อของคหบดีชาวจีนชื่อ ชีกิมหยง และภรรยาชื่อละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม
               ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิด เช่น ขนม ของทานเล่น ผลไม้อบแห้ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆอีกมากมายตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย 
  
เย็น          อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
               สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
20.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย / ไลอ้อนแอร์ / นกแอร์
21.40 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.


 

คำเกี่ยวข้อง: #ทัวร์ไทย  #ทัวร์เที่ยวไทย  #ทัวร์เบตง  #ทัวร์ภาคใต้  #ทัวร์หาดใหญ่  #ทัวร์เบตงหาดใหญ่  #เที่ยวไทย #เที่ยวเบตง  #ทัวร์เบตงโปรโมชั่น #ทัวร์ภาคใต้โปรโมชั่น #ทัวร์เบตงหาดใหญ่โปรโมชั่น #ทัวร์หาดใหญ่เบตงโปรโมชั่น #ทัวร์เบตงราคาถูก #ทัวร์เบตงบินเครื่องราคาถูก #ทัวร์ภาคใต้ราคาถูก #ทัวร์เบตงราคาถูก #ทัวร์เบตงโปรไฟไหม้ #ทัวร์เบตงบินเครื่องโปรไฟไหม้ #ทัวร์ภาคใต้โปรไฟไหม้ #ทัวร์เบตงโปรไฟไหม้ #เที่ยวเบตงโปรไฟไหม้ #เที่ยวเบตงหาดใหญ่โปรไฟไหม้ #เที่ยวภาคใต้โปรไฟไหม้ #เที่ยวเบตงบินเครื่องโปรไฟไหม้ #เที่ยวเบตงราคาถูก #เที่ยวเบตงหาดใหญ่ราคาถูก #เที่ยวภาคใต้ราคาถูก #เที่ยวเบตงบินเครื่องราคาถูก #เที่ยวเบตงโปรโมชั่น #เที่ยวเบตงโปรโมชั่น #เที่ยวภาคใต้โปรโมชั่น #เที่ยวเบตงบินเครื่องโปรโมชั่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เบตง โปรโมชั่น โดนใจ 3 วัน 2 คืน บินโลว์คอส เดินทาง พ.ย.66-ม.ค.67 ราคาเริ่ม 5,490 บาท
ราคา : 5,490.00 บาท
​ทัวร์เบตง ปีนัง มนต์เสน่ห์แดนใต้ B 3 วัน 2 คืน บินโลว์คอส เดินทาง ต.ค. – ธ.ค. 66 ราคาเริ่ม 9,990 บาท
ราคา : 9,990.00 บาท
ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี 3 วัน 2 คืน บินDD เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
ราคา : 7,999.00 บาท
ทัวร์เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม B 3 วัน 2 คืน บินโลว์คอส เดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 66 ปีใหม่ 67 ราคาเริ่ม 7,490 บาท
ราคา : 7,490.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY