• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 107
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,924,183
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์ในประเทศ
[ +zoom ]
ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ เลย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 3วัน2คืน บินNok Air ราคาเริ่ม 11,999 บาท เดินทาง ธ.ค.63-ก.พ.64  
Print
รหัสสินค้า : FCLS1
ราคา : 11,999.00 บาท

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ เลย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 3วัน2คืน บินNok Air ราคาเริ่ม 11,999 บาท เดินทาง ธ.ค.63-ก.พ.64

 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
25-27 ธันวาคม 2563 12,999 บาท 2,200 บาท
31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 2,600 บาท
22-24 มกราคม 2564 11,999 บาท 2,200 บาท
12-14 กุมภาพันธ์ 2564 12,999 บาท 2,600 บาท
26-28 กุมภาพันธ์ 2564 12,999 บาท 2,600 บาท
          แผนการเดินทาง
 
 
วันแรก       กรุงเทพฯ - จ.เลย - อ.เชียงคาน - สกายวอล์ค @ เชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน


08.00 น.      จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ
10.00 น.      ออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9704  (10.00-11.15)
11.15 น.      เดินทางถึง จังหวัดเลย นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
13.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ สกายวอล์ค @ เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด เลย ตั้งอยู่บนภูเขาปากน้ำเหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว ติดแม่น้ำโขง บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กระจกใสเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร กว้าง 2 เมตร และสูงห่างจากแม่น้ำโขงถึง 80 เมตร ทัศนียภาพจากบนสกายวอล์ค ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทั้งฝั่งไทยและสปป.ลาว ได้ในมุมสูง โดยมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างทั้งสองประเทศไว้ ทั้งตรงนี้ยังเป็นจุดที่แม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสองสีอีกด้วย อิสระให้ท่านเที่ยวชมความงามตามอัธยาศัย
นำท่านชม วัดศรีคุณเมือง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือ ช่างไม้สมัยโบราณ
15.30 น.      Check in เข้าที่พัก ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาเท่น หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
                    เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.      เดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้  เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน  เช่น
                    มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ
                    นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียง
คาน
18.00 น.      อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบ
                    ของเชียงคาน จากนั้นนำท่านกลับที่พัก
 
 
วันที่สอง    ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว


05.30 น.      นำท่านเดินทางไป ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว
จากนั้นนำท่านเดินทางไป ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน ให้เวลา ถ่ายรูปกันพอสมควร
 
                    รับประทานอาหารเช้า (2) ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น.      Check out ออกจากที่พัก ออกเดินทางสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
                    นำท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่
 
นำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท
18.00 น.      Check in เข้าที่พัก ณ Lebrume@khaokho หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
                    รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหาร
                    หลังอาหาร เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศสบาย ๆ ของรีสอร์ท
 
วันที่สาม     ทุ่งกังหันลม - ภูเรือ - วัดป่าห้วยลาด - สนามบินจังหวัดเลย - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

 
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                    Check out ออกเดินทางไป ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเขาค้อที่พลาดไม่ได้
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อ.ภูเรือ จ.เลย
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางไป วัดป่าห้วยลาด เป็นวัดที่มีจุดเด่นที่ พระประธานสีขาวบริสุทธิ์ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ที่สุด ซึ่งงดงามปานเทวดาสร้างและศักดิ์สิทธิ์ ประดุจหลวงพ่อโสธร มีฉากหลังเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเรี่ย มากระทบพื้นดิน
                    นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเลย
15.50 น.      นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9709 (15.50-16.55)
16.55 น.      เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
25-27 ธันวาคม 2563 12,999 บาท 2,200 บาท
31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 14,999 บาท 2,600 บาท
22-24 มกราคม 2564 11,999 บาท 2,200 บาท
12-14 กุมภาพันธ์ 2564 12,999 บาท 2,600 บาท
26-28 กุมภาพันธ์ 2564 12,999 บาท 2,600 บาท

คำเกี่ยวข้อง: #ทัวร์ไทย  #ทัวร์เที่ยวไทย  #ทัวร์เชียงคาน  #ทัวร์เพชรบูรณ์  #ทัวร์ภูเรือ  #ทัวร์เขาค้อ  #เที่ยวไทย  #เที่ยวเชียงคาน #ทัวร์เชียงคานโปรโมชั่น  #ทัวร์เพชรบูรณ์โปรโมชั่น  #ทัวร์เชียงคานภูเรือโปรโมชั่น  #ทัวร์ภูเรือโปรโมชั่น  #ทัวร์เชียงคานราคาถูก #ทัวร์เชียงคานบินเครื่องราคาถูก #ทัวร์เพชรบูรณ์ราคาถูก #ทัวร์เขาค้อราคาถูก  #ทัวร์เชียงคานโปรไฟไหม้ #ทัวร์เชียงคานบินเครื่องโปรไฟไหม้  #ทัวร์เพชรบูรณ์โปรไฟไหม้ #ทัวร์เพชรบูรณ์เขาค้อโปรไฟไหม้  #เที่ยวเชียงคานโปรไฟไหม้  #เที่ยวเพชรบูรณ์โปรไฟไหม้  #เที่ยวเชียงคานภูเรือโปรไฟไหม้  #เที่ยวเชียงคานบินเครื่องโปรไฟไหม้ #เที่ยวเชียงคานราคาถูก  #เที่ยวเพชรบูรณ์ราคาถูก  #เที่ยวเชียงคานภูเรือราคาถูก  #เที่ยวเชียงคานบินเครื่องราคาถูก #เที่ยวเชียงคานโปรโมชั่น  #เที่ยวเพชรบูรณ์โปรโมชั่น  #เที่ยวเพชรบูรณ์เขาค้อโปรโมชั่น  #เที่ยวเชียงคานบินเครื่องโปรโมชั่น
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว 4วัน 2คืน โดยรถตู้VIP เดินทางธ.ค.63-มี.ค.64 ราคาเริ่ม 5,399 บาท
ราคา : 5,399.00 บาท
ทัวร์เบตง 3วัน2คืน บินเวียดเจตแอร์ ราคาเริ่ม 6,999 บาท เดินทาง ม.ค.-เม.ย. 64
ราคา : 6,999.00 บาท
ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ3วัน2คืน บินVZ เดินทางพ.ย.63-ก.พ.64
ราคา : 8,999.00 บาท
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ปาย 4วัน2คืน นั่งรถ เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 63 ราคา 5,900 บาท
ราคา : 5,900.00 บาท
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 3วัน2คืน บินVZ เดินทาง ธันวาคม 63 - มีนาคม 64
ราคา : 8,999.00 บาท
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง แม่อูคอ 3วัน2คืน บินเวียตเจต เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 63 ราคาเริ่ม 8,999 บาท
ราคา : 8,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY