• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เกาหลี BUSAN CHERRY BLOSSOM FESTIVAL 5DN BY ZE เริ่มต้น 17,999 บาท เดินทางเดือน เมษายน 2562  
Print
รหัสสินค้า : FCKZ1267
ราคา : 17,999.00 บาท

ทัวร์เกาหลี  BUSAN CHERRY BLOSSOM FESTIVAL 5DN BY ZE เริ่มต้น 17,999 บาท 
เดินทางเดือน เมษายน 2562
เทศกาลซากุระบาน ณ จินเฮ อลังการ ทุ่งดอกยูแช
ปักหมุด จุดชมวิวสุดฮิต SONGDO SKYWALK
เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ตลาดนัมโพดง หอยคอยปูซาน
เที่ยวตลาดปลาจากัลซี
พิเศษ เมนู หมูย่างเกาหลี
ราคาเริ่มต้น 17,999  บาท


เทศกาลซากุระบาน ณ จินเฮ อลังการ ทุ่งดอกยูแช

ปักหมุด จุดชมวิวสุดฮิต SONGDO SKYWALK

เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

ตลาดนัมโพดง หอยคอยปูซาน

เที่ยวตลาดปลาจากัลซี

พิเศษ!!! เมนู หมูย่างเกาหลี
 
เดินทาง เดือนเมษายน 2562
 

ราคาเริ่มต้น 17,999  บาท


 
วันแรก              กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
19.30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบิน EASTAR JET เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน EASTAR’ JET จัดที่นั่งแบบ 3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)
22.30 น.       บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE922 บินตรงสู่ปูซาน (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 
วันที่สอง            เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติกิมแฮ) สถานีรถไฟคยองฮวา เทศกาลดอกซากุระจินแฮ หมู่บ้าน
                       วัฒนธรรมคัมชอน ตลาดปลาจากัลชิ
06.10 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน
                   จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟคยองฮวา จุดชมซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน บริเวณนี้จะมีอุโมงค์ดอกซากระยาวถึง 800 เมตรขนานไปกับทางรถไฟ เสน่ห์ของสถานีแห่งนี้คือรถไฟที่วิ่งผ่านอุโมงค์ซากระสีชมพูที่กำลังแผ่กิ่งก้านสวยงาม ดึงดูดให้ทุกคนอยากชมความสวยงามด้วยตาตัวเอง ซึ่งปัจจุบันเป็นแค่ตัวสถานีที่ไม่มีรถไฟมาจอด แต่ได้กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมดอกซากุระมากที่สุดแห่งหนึ่ง และบรรยากาศที่สวยงามของที่นี่ก็ทำให้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ดังหลายๆ เรื่องของเกาหลี อาทิ Spring Waltz
 
 
จากนั้นนำท่านชมเทศกาลชมเทศกาลดอกซากุระที่ดังที่สุด และสวยที่สุดในประเทศเกาหลี เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮ จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะเต็มไปด้วยดอกซากุระสายพันธุ์เกาหลีที่บานสะพรั่งอยู่ทั่วเมืองหลายแสนต้น ซึ่งที่เกาหลีจะเรียกว่า ดอกพ็อตโกต โดยช่วงเวลาที่จัดงานจะมีกิจกรรมมากมายทั้งตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด! คลองยอชวาชอน ซึ่งจะมีต้นซากุระเรียงรายเป็นอุโมงค์สีชมพูบานสะพรั่งสวยงาม และขนาบข้างไปด้วยดอกคาโนล่า ซึ่งจะบานพร้อมๆ กับช่วงที่ดอกซากุระบานด้วย (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่กรุ๊ปประมาณวันที่ 01–10 เมษายน หรือในช่วงที่ดอกซารุบาน หลังจากประมาณวันที่ 10 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปชมซากุระ) **ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่นำท่านไป และไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น** 
 
 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี้หม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื้อหมูสไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีมาอย่างยาวนานอีกด้วย
 
จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ถือเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขา และด้วยสีสันสดใส อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย เดิมนั้นหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี ซึ่งภายหลังสงครามหมู่บ้านเสื่อมโทรมมาก กระทั่งได้รับการฟื้นฟูจากนักศิลปะในเกาหลีที่ร่วมกันตกแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงามอย่างทุกวันนี้
 
 
จากนั้นนำท่านแวะ ตลาดปลาจากัลชี ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือนัมโพ ที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพูซานที่เน้นทำอาชีพประมง จึงเป็นตลาดขายปลา และแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในจะมีสัตว์น้ำแปลกๆ จำนวนมาก และยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย โดยปลาหรือสัตว์ทะเลก็จะมากันแบบสดๆ มีร้านค้าทั้งในตัวอาคาร และภายนอกอาคารมากมาย ด้านหลังตลาดสามารถเดินชมวิวท่าเรือได้
 
 
เย็น              บริการอาหารเย็น (2) เมนู จิมทัค ไก่ตุ๋นซีอิ๊วผัดกับวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ
พักที่            ARBAN CITY HOTEL / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม            ชมเทศกาลดอกยูแช – วัดแฮดง ยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรโสม – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนซัมยอนอิล
                         บอนกา
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 
นำท่านเดินทางไป ชมเทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK สวนสาธารณะริมแม่น้ำนักดงแห่งเมืองปูซานที่จะกลายเป็นทุ่งดอกยูแชสีเหลืองอร่ามไกลสุดลูกหูลูกตา ในงานเทศกาล Busan Nakdong River Canola Blossom Festival สำหรับชมดอกยูแช ซึ่งรู้จักกันในชื่อดอกเรปซีด หรือดอกคาโนล่า โดยจะมีการจัดซุ้ม และทางเดินไปตามทุ่งดอกสีเหลืองนี้ มีวิวเป็นทั้งแม่น้ำและภูเขา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างต้นเดือนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกป และยังถือว่าเป็นงานเทศกาลทุ่งดอกคาโนล่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย
 
หมายเหตุ : เนื่องจากการบานของดอกยูแชขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกยูแชไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่นำท่านไป และไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น สวนยงดูซาน ตั้งอยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซานอีกด้วย โดยในช่วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึงสองครั้งทำให้ป่าไม้ถูกทำลายไป ชาวบ้านจึงช่วยกันฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนจนกลายเป็นสวนสาธารณะในที่สุด และยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นในยุคตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมี หอคอยปูซาน ที่ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่จะทำให้คุณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอีกด้วย **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละประมาณ 10,000 วอน)**
 
จากนั้นนำท่านสักการะขอพรที่ วัดแฮดง ยงกุงซา ถือเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัด พื้นที่ตรงนี้มีความแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเล หากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขา และถ้ามองไปด้านหลังของวัดจะเห็นน้ำทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาในช่วงเย็น บรรยากาศทางเข้าวัดจะเป็นเหมือนตลาดนัดย่อมๆ ที่มีคนมาขายของมากมาย ทั้งของกิน ขนมพื้นบ้าน เครื่องราง เสื้อผ้า และของที่ระลึก ให้ได้เดินชมวิถีชีวิตเล็กๆ ของคนปูซาน ในช่วงเดือนเมษายนบริเวณวัดและรอบๆ ก็จะงดงามไปด้วยดอกซากุระที่บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณวัด
 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บิบิมบับ ข้าวยำเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆ พร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
 
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
 
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ถนนซอมยอนอิลบอนกา หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า ถนนศิลปะ ซึ่งตลอดระยะทางกว่า 330 เมตรของถนนนั้้นจะเต็มไปด้วยร้านอาหารที่หลากหลายให้เลือกชิม ร้านกาแฟคาเฟ่ให้นั่งชิลล์ ร้านขายสินค้ามากมายหลายประเภทให้เลือกซื้อ รวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่นี่จะมีทั้งการแสดงเปิดหมวก การออกร้านขายของทำมือ และสินค้าทางด้านศิลปะจากศิลปินท้องถิ่น เป็นถนนยอดนิยมและคึกคักตลอดเวลาอีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน
 
เย็น              บริการอาหารเย็น (5) เมนู พอร์คคาลบิ ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวย
 
พักที่            ARBAN CITY HOTEL / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สี่                SONGDO SKY WALK – คอสเมติค – หาดแฮอุนแด – สะพานควางอัน – ดิวตี้ฟรี – ย่านนัมโพดง
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ซองโดสกายวอร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองปูซาน ตั้งอยู่ใกล้กับชายหาดซองโด ความพิเศษของตัวสะพานคือจะมีลักษณะโค้งไปมาเหมือนมังกรที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้า มีระยะทางยาวถึง 365 เมตร ตรงกลางสะพานจะดีไซน์พิเศษเป็นพื้นกระจกใส สามารถมองเห็นผืนน้ำทะเลด้านล่างได้ และยังสามารถเดินเล่นกินลมชมวิวบริเวณชายหาดได้อีกด้วย
 
จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ
 
 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หาดแฮอุนแด เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเกาหลี  มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกว้างของชายหาด 40-50 เมตร มีน้ำทะเลสะอาดใส ทางด้านฝั่งตรงข้ามถนนจากชายหาด เป็นแหล่งให้เลือกลิ้มชิมอาหารทะเลสดๆ และอาหารพื้นเมืองมากมาย ถ้าหากเดินเลียบชายหาดไปเรื่อยก็จะเจอกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปูซาน หอประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค หรือจะเดินตรงไปตามทางอีกประมาณ 300 เมตร เพื่อไปยัง สะพานกวางอัน สะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ในยามค่ำคืนจะมีการประดับประดาไฟอย่างสวยงาม เป็นจุดชมวิวที่มักจะมีคนมานั่งพักผ่อนและตกปลา โดยมีวิวของตึกสูงระฟ้าเรียงรายเปิดไฟหลากหลายสีประกอบกันอย่างลงตัว
 
จากนั้นนำท่านชม สะพานแขวนควางอัน สะพานนี้เปรียบเสมือนเป็นซานฟรานซิสโกแห่งเกาหลีใต้ ตัวสะพานทอดยาวเหนือน้ำทะเลเชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาด มีความยาวกว่า 7.4 กิโลเมตร และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ให้อยู่ใกล้กันแค่เอื้อม สะพานควางอันนี้เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช และไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของปูซานก็สามารถมองเห็นสะพานควังอันได้ทั้งในระยะใกล้ไกล ในยามค่ำคืนจะมีแสงไฟส่องสว่างจากสะพานที่ส่องประกายราวกับเพชร นอกจากนี้ ยังทำให้รู้สึกถึงความโรแมนติกด้วยวิวทะเลทั้งสองข้างทางอีกด้วย
 
 
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น
 
จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ย่านนัมโพดง เป็นถนนช้อปปิ้งที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่งในปูซาน ข้างๆกับถนนแฟชั่นควังบก เปรียบเสมือนเป็นตลาดเมียงดงแห่งเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในกรุงโซล นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่สำคัญยังเป็นย่านที่สำคัญในปูซานที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึ่งปูซานได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน (BIFF) ในเดือนตุลาคมของทุกปี
 
เย็น              อิสระอาหารเย็น (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง)
พักที่             ARBAN CITY HOTEL / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่ห้า              ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – อุทยานธรรมชาติแทจงแด – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต    
                         สนามบินนานาชาติกิมแฮ - กรุงเทพฯ (สนามบินานาชาติสุวรรณภูมิ)
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
 
นำท่านเรียนรู้การทำ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
 
จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน (9) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมชาติแทจงแด เป็นหนึ่งในพื้นที่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในปูซาน แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในเมืองปูซานที่ไม่ควรพลาด มีเส้นทางให้เดินเล่นแบบสบายๆ ไปตามเส้นทางเดินป่า เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ริมฝั่งทะเล และพักผ่อนท่ามกลางความร่มรื่นเงียบสงบ ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะยองโด ซึ่งโดดเด่นในด้านทัศนียภาพอันงดงามของท้องทะเลสีครามและหน้าผาสูงชัน รวมถึงหาดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมจนกลายเป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อีกทั้งบนหน้าผาที่สูงลิบลิ่วยังมีประภาคารสีขาวตั้งอยู่แลดูเด่นเป็นสง่า นอกจากนั้นภายในบริเวณอุทยานยังประกอบไปด้วยสวนดอกไม้แสนสวย แมกไม้นานาพันธ์ มีศาลาทรงสวยสถาปัตยกรรมแบบโบราณไว้ให้นั่งพักผ่อนหลายแห่ง นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน **อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าบัตรรถ DANUBI TRAM ไป-กลับ ขึ้นลงอุทยาน**
 
นำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น
 
 
18.05 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ ZE921 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
21.30 น.      ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ

 
อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (EASTAR JET)
BUSAN CHERRY BLOSSOM FESTIVAL ปูซาน 5 วัน 3 คืน
 
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2562
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว)
ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ขวบ
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
03 - 07 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
04 - 08 เมษายน 2562 18,999 7,900 5,900 5,000
05 - 09 เมษายน 2562 18,999 7,900 5,900 5,000
 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน **
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน บิน TG ฮิตแรงแซงทางโค้ง เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี 6วัน3คืน ซูวอน โซล เลสโก ฮิตครองเมือง บินXJ เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3D2N พักฮ่องกง 2 คืน บินFD เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน อาร์ตตัวแม่ ล่องสุริยันจันทรา บินSL เดินทางเมษายน-กรกฎาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮิตติดเทรนด์ 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 14,999 บาท
ราคา : 14,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บินFD เดินทาง เมษายน-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 9,999 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3D2N บิน CX เดินทางเมษายน-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY