• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING LOVER 5วัน 3คืน สายการบินจินแอร์ เริ่มต้น 14,900 บาท เดินทางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 62
Print
รหัสสินค้า : FCKZ2445
ราคา : 14,900.00 บาท

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING LOVER  5วัน 3คืน สายการบินจินแอร์ เริ่มต้น 14,900 บาท
เดินทางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 62
พักโซล 3 คืน
หุบเขาศิลปะโพชอน
สวนศิลปะอันยาง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน
Trick eye + Ice museum
ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง ฮงแด ทงแดมุน


EASY KOREA SPRING LOVER
 สายการบินจินแอร์ 5 วัน 3 คืน
พักโซล 3 คืน
 หุบเขาศิลปะโพชอน
 สวนศิลปะอันยาง
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน
Trick eye + Ice museum
 ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง ฮงแด ทงแดมุน
 
เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม
พิเศษ !!!!!  พัก กรุงโซล 3 คืน
 
สายการบินจินแอร์ JIN AIR (LJ)
ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25
ขากลับ LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่
เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
03 – 07 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.-
09 – 13 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.-
15 – 19 พฤษภาคม 2562  วันวิสาขบูชา 18,900.- 6,000.-
18 – 22 พฤษภาคม 2562  วันวิสาขบูชา 17,900.- 6,000.-
21 – 25 พฤษภาคม 2562 16,900.- 6,000.-
24 – 28 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.-
27 – 31 พฤษภาคม 2562 16,900.- 6,000.-
01 – 05 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.-
05 – 09 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.-
08 – 12 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.-
11 – 15 มิถุนายน 2562 14,900.- 6,000.-
13 – 17 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.-
17 – 21 มิถุนายน 2562 14,900.- 6,000.-
19 – 23 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.-
22 – 26 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.-
26 – 30 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.-
29 มิถุนายน – 03 กรกฏาคม 2562 15,900.- 6,000.-
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
 
วันแรก     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
21.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ D
          สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
วันที่สอง       อินชอน – หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง – ทงแดมุน
01.05 น.  เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)
 
08.25 น.  เที่ยวบิน LJ002 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
นำท่านชมความงาม หุบเขาศิลปะโพชอน หรือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  ที่ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกันอย่างลงตัว  ไฮไลท์ของที่นี่คือทะเลสาบที่ถูกโอบล้อมด้วยหน้าผาหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่เมื่อสมัยก่อนและถูกปรับปรุงให้กลายมาเป็นศิลปะที่งดงามในปัจจุบัน  ใครที่ชื่นชอบซีรีย์เกาหลีคงเคยเห็นวิวนี้ผ่านตากันมาบ้างเพราะซีรีย์ดังๆ เขามาถ่ายทำกันที่นี่เยอะเลยนอกจากนี้ยังมีสวนประติมากรรมที่มีผลงานมากมายที่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินแกรนิต อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์  คล้ายกับท้องฟ้าจำลองบ้านเราแต่ของเขาล้ำหน้ากว่าด้วยการฉายภาพด้วยระบบ 4D  เริ่มจากแนะนำให้เราได้รู้จักกับดวงดาวต่างๆ หลังจากนั้นก็พาเราทะยานเข้าไปห้วงอวกาศเหมือนนั่งอยู่ในยานจริงๆ  นั่งอยู่ที่บนเก้าอี้แท้ๆแต่ดันคอยโยกหลบหินอุกกาบาตตลอดเวลา 
 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ำคลุกคลิกเนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส
 
               นำท่านถ่ายรูปกับสวนสุดฮิป สวนศิลปะ อันยาง หรือ Anyang Art Park เพราะโดดเด่นด้วยงานศิลปะสุดคูลล์สำหรับเป็นมุมถ่ายรูปมากถึง 25 จุด ไฮไลท์ของที่นี่คือ Linear Building Up In The Trees เป็นอุโมงค์ยาวๆ มีเส้นสายลวดลายดูอวกาศดี ความสวยงามก็จะอยู่ที่ตอนแสงที่กระทบกับตัวอุโมงค์สีฟ้าและมีเงาต้นไม้พาดผ่าน ที่นี่ถือเป็นจุดที่ห้ามพลาด ยังมีลานกว้างที่มีทางเดินเป็นคลื่นๆ เหมือนยานอวกาศ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องมาเก็บภาพกัน Dimensional Mirror Labyrinth เป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมที่คนต้องมาถ่ายรูปกัน จะเป็นเหมือนเขาวงกตแท่งสแตนเลส มุมที่ได้ก็จะเน้นการสะท้อนของแสง ได้รูปเก๋ๆ
 
 
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอ เชีย ทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้ อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า แอนด์ พาร์ค ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์สุดฮิตอย่าง "You Who Came From The Stars" และมิวสิควิดีโอของ 2NE1 เพลง "Come Back Home" อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือ LED ROSE GARDEN ให้ได้ชมกันด้วย กับดอกกุหลาบที่ติดไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง        
 
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูเซ็ทปลาย่าง เป็นเซ็ทปลาย่างทานกับข้าวเกาหลีร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ
 
 
ค่ำ           นำท่านเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
 
วันที่สาม   สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน เพลิดเพลินกับ เอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่ เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ เอเวอร์แลนด์นั้นถือว่าเป็นเหมือน “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เลยก็ว่าได้ แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในที่ ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนสวนสนุกแห่งนี้กว่า 9 ล้านคน ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ด้านในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ดังนี้
               Global Fair : จะได้พบกับการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว อย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น รูปแบบสวยงาม สีสันสดใส เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว ให้ได้ชื่นชมความงดงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างจุใจ อีกทั้งยังมีร้านกิฟท์ช้อป ร้านอาหารต่างๆ ราคาเป็นกันเอง
               Zootopia : เป็นโซนซาฟารี หรือสวนสัตว์นั่นเอง ส่วนใหญ่ผู้มาที่นี่จะไปเที่ยวโซนนี้กันก่อน โดยขึ้น Human Sky  กระเช้าลอยฟ้าที่ให้หย่อนขาชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางผ่านหุบเขา เมื่อมาถึงจะได้พบกับสัตว์นานาชนิด ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือลูกไลเกอร์ (Liger) ที่เป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมีย นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก นอกจากนี้ยังได้ชมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจของหมี เพนกวิน แมวน้ำ และได้ชมสัตว์ต่างๆ อีก กว่า 20 ชนิด มากถึง 100 กว่าตัว
               European Adventure : ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทั้งตึกที่จำลองเป็นหมู่บ้าน และการแต่งสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส มีสวนดอกไม้สีสันสวยงามที่จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ทั้งสวนกุหลาบ สวนทิวลิป สวนสี่ฤดู เป็นต้น มีร้านอาหารอยู่ในส่วนของ Holland Village และที่พลาดไม่ได้คือการเล่นเครื่องเล่นอีกหลากหลายชนิด ที่เป็นไฮไลท์ของโซนนี้เลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express ซึ่งเป็นรถไฟเหาะไม้ที่สูงที่สุดในโลกและมีความชันถึง 77 องศา วิ่งด้วยความเร็ว 104 กม. / ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุด ใครชอบความตื่นเต้นต้องไม่พลาด
               Magic Land : ดินแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซี ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามราวกับเมืองในฝัน มี AESOP'S VILLAGE เป็นโลกแห่งนิทานอีสป ที่สอดแทรกเนื้อหาสอนใจผ่านตัวละครที่เป็นสัตว์น่ารักๆ มากมาย เป็นโซนที่เด็กๆ จะต้องชื่นชอบเป็นอย่างมาก โซนนี้มีเครื่องเล่นเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวให้เล่นหลากหลาย เช่น ม้าหมุน รถไฟเหาะสำหรับเด็ก เป็นต้น
               American Adventure : โซนนี้จะจำลองประเทศสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ 500 ปีก่อน สมัยโคลัมบัสค้นพบประเทศอเมริกาใหม่ๆ เรื่อยมาจนกระทั้งยุคเฟื่องฟูของดนตรีร็อคแอนด์โรล ของ เอลวิส เพรสลีย์ ซึ่งทั้งโซนจะมีดนตรีประกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเร้าใจเหมาะกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เครื่องเล่นโซนนี้จะเป็นแบบผาดโผน และที่เป็นไฮไลท์ก็คือ เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เครื่องเล่นปั่นๆ หมุน Let's Twist   เล่นกันครบทุกโซนแล้วยังไม่หมด ในตอนกลางคืนยังมีการแสดง Moonlight Parade และ Dream of Laciun ชมแสง สี เสียง สวยงามตระการตา ซึ่งการแสดงโชว์ และการจัดสวนในพื้นที่ต่างๆ จะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปตามเทศกาลและฤดูกาลต่างๆ
               อิสระอาหารกลางวัน  เพื่อให้ท่านได้เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นในเอเวอร์แลนด์
 
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย
 
ค่ำ           นำท่านเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
 
วันที่สี่       ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค –ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี นำท่านสู่ ศูนย์เครื่องสำอาง เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทำเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจำชาติเกาหลี    ฮันบก มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ  
 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ)
  
               นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง มีพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ เป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน ซึ่งมีอำนาจอยู่ถึง 518 ปี สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ในจำนวนพระราชวังรวม 5 แห่งที่่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์นี่้  แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม มีพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง         ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระที่นั่งคีนจองจอน (Kunjongjon) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุดในพระราชวังแห่งนี้ โดยใช้เป็นท้องพระโรง และออกว่าราชการของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอน อาคารพระที่นั่งคึนจองจอนแห่งนี้ เคยถูกกองทหารญี่ปุ่นเผาทำลายยับเยิน ต่อมามีการบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ.1865             
  
           จากนั้นนำท่านสู่  โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ ไม่รวมค่าลิฟต์  เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว สำคัญของโซล เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ได้รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได้ชื่อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมานั้นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อว่า N Grill และห้องน้ำตกแต่งสไตล์อวกาศ จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วนำไปคล้องไว้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก      จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง
             
ค่ำ           นำท่านเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
 
วันที่ห้า         ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ      
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา   จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านฮงแด  อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้นนำท่าทั้งชม ถ่ายภาพ 3 มิติ  เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง ชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ปะติมากรรมน้ำแข็งตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชว์น้ำแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมน้ำแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์
 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมายเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ
 
               จากนั้น แวะซื้อของ ร้านละลายเงินวอน  อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.55 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเที่ยวบินที่ LJ 001 J
23.35 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..
 
ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย

กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท)
หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
 
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งสิ้น
เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
 
***ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์   ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน หรือ ลูกค้าไม่ลงร้านที่รัฐบาลเกาหลีสนับสนุน ซึ่งได้แก่ร้านศูนย์โสมรัฐบาล, ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ, ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนย์เครื่องสำอาง, Duty free ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) ***
 
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์วังเวียง เวียงจันทน์ บูลลากูน 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62 FCLB5232
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3D2N พักฮ่องกง 2 คืน บินFD เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท เดินทางมิถุนายน62-มกราคม-ปีใหม่63 สายการบิน AIR ASIA FCHZ1221
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี 6วัน3คืน ซูวอน โซล เลสโก ฮิตครองเมือง บินXJ เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน บิน TG ฮิตแรงแซงทางโค้ง เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บินFD เดินทาง เมษายน-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 9,999 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮิตติดเทรนด์ 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 14,999 บาท
ราคา : 14,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY