• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 75
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,720,186
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 สิงหาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอแลนด์ เลทส์โก วอนกังหันลมฝากรัก บินCX เดินทางวันที่ 21-28 พฤษภาคม 63 ราคาเพียง 39,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCEZ1216
ราคา : 39,999.00 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอแลนด์ เลทส์โก วอนกังหันลมฝากรัก บินCX เดินทางวันที่ 21-28 พฤษภาคม 63 ราคาเพียง 39,999 บาท
ชมหมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของประเทศเนเธอร์แลนด์ "หมู่บ้านกีธูร์น" ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ "จัตุรัสกรองต์ ปลาซ" ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป
#ทัวร์ยุโรป
#เที่ยวยุโรป

ชมหมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของประเทศเนเธอร์แลนด์ "หมู่บ้านกีธูร์น" ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ "จัตุรัสกรองต์ ปลาซ" ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป
 
  
วันแรก                   สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
 
14.00 น.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific Airways เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
 
17.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX708
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
 
21.30 น.      เดินทางถึง สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
 
วันที่สอง       สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - สนามบินปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 
00.05 น.      นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ CX261
** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
 
06.55 น.      เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้เมืองปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือเมืองที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึง
 
นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำแซน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ (รอบของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ)
 
นำท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโค้งพาดผ่านแม่น้ำแซน เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งแม่น้ำด้านฝั่งหอไอเฟลกับฝั่งช็อง เซลีเซเข้าด้วยกัน โดยได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นสะพานที่ประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชั้นเลิศ และหรูหราที่สุดในเมืองปารีส โดยในปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศส
 
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส ด้วยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร่ (Trocadéro) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งต่อมาได้รู้จักในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส
 
นำท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด ตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในเมืองปารีส ตั้งอยู่กลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่ทางทิศตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย ประตูชัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอันเก่าแก่" (L'Axe historique) ซึ่งเป็นถนนเส้นตรงจากสวนพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝรั่งเศสกำลังต่อสู้กับทหารเยอรมัน เต็มไปด้วยเคราและใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1836
 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูหอยเอสคาโก้
 
 
 
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) หรือที่เรียกกันว่า โรงอุปรากรแห่งเมืองปารีส ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูสสไตล์บาโรกที่เป็นชิ้นเอกในยุคปลายทศวรรษที่ 18 การตกแต่งแม้จะให้ความรู้สึกหรูหรา หากก็แฝงไว้ด้วยบรรยากาศภายในมีความลึกลับน่าค้นหาเสมือนหลงเข้ามาในบทประพันธ์เรื่อง Phantom of the Opera ปัจจุบันยังคงมีการแสดงบัลเล่ต์หรือโอเปร่าอยู่
 
นำท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ (Le Marais) ที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองปารีส ตามท้องถนนและอาคารบ้านเรือนในละแวกนี้ยังคงให้ความรู้สึกเสมือนฝรั่งเศสในยุคกลาง แม้จะยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไว้อย่างครบถ้วน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไว้อย่าลงตัว ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ร้านเบเกอรี่โฮมเมดตกแต่งสวยงามน่ารัก ร้านแฟชั่นนำสมัย ร้านขายของแนวโบราณสำหรับนักสะสม ที่สำคัญยังสามารถเดินจากถนนเส้นนี้เพื่อเดินทางไปเที่ยวชมหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์มากมาย
 
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือที่รู้จักกันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาทร์ ตั้งอยู่ในย่านมงมาทร์ (Montmartre) บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเมืองปารีส ถึงจะเรียกว่ามหาวิหารหากแต่ลักษณะคล้ายกับปราสาทอันโอ่อ่าสีขาวมากกว่า อีกทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ที่ดูวิจิตรบรรจงและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากสิ่งก่อสร้างอื่นๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะเป็นสถานทีท่องเที่ยวหลักๆของเมืองปารีสแล้ว ยังนับเป็นอนุสาวรีย์ของทั้งการเมืองและวัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุก่อสร้างที่ทำจากหินปูนประเภททราเวอร์ทีนที่ทำให้คงความขาวได้อย่างยาวนานและยังทนต่อภูมิอากาศต่างๆได้อย่างดี ภายในห้องโถงใหญ่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่ ซึ่งเป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศส รวมไปถึงด้านบนสุดที่มีลักษณะเป็นโมที่ เป็นจดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปารีส
 
นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละเกือบ 10 ล้านคน
 
นำท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) สวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำรุ่นใหม่ล่าสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมืองปารีสแห่งนี้ หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสฯจากร้าน Bucherer ร้านดังของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
 
เย็น              อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ
 
พักที่            Ibis Styles Paris Bercy, Paris, Paris, France หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม       เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด - เมืองลีล - ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกก็คงไม่ผิดนัก เนื่องจากถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งภายในและภายนอกตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ที่ใช้เงินมากมากมายมหาศาลในการสร้าง ชมห้องต่างๆภายในพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง, ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร เป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศสครั้งในอดีตกาล อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่, ห้องวีนัสสำหรับเหล่าคณะราชทูตที่เดินทางมาได้พักก่อนเข้าเฝ้า รวมทั้งยังเคยเป็นที่พักของราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่ทำให้ห้องนี้แตกต่างจากห้องอื่นๆคือบนเพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณค่า และห้องไดอาน่าสำหรับพักผ่อนหลังพิธีสำคัญๆ ผนังทั้งสองด้านจะเต็มไปด้วยภาพวาดเทพีไดอาน่าที่ขนานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสัตว์” เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือ สวนแวร์ซายส์ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่และงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนักแต่งสวนชื่อดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร์ มีแม้กระทั่งทะเลสาบจำลอง มีรูปปั้นของสัตว์นานาชนิดและเทพเจ้ากรีกตามจุดต่างๆ และยังมีสวนดอกไม้ที่จะผันเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล จึงทำให้การมาเยือนยังพระราชวังแวร์ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแห่งจักรพรรดิ ที่นับเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแท้จริง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 (รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ)
 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 
 
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain De Cuir Shop) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำราคาถูก อาทิเช่น Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีล (Lille) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของแคว้นนอร์ ปาดกาแล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝรั่งเศส (France) ติดกับชายแดนประเทศเบลเยี่ยมและใกล้กับชายแดนประเทศอังกฤษ เมืองหลวงแห่งนี้จึงมีกลิ่นอายของอังกฤษผสมเบลเยี่ยม นอกจากนั้นยังถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากปารีส ลียงและมาร์แซร์เอกลักษณ์อันสวยงามและโดดเด่นของเมืองลีล คือเสน่ห์ของบ้านเรือนแบบเก่า โบสถ์ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม และที่นี่ยังโดดเด่นในเรื่องศิลปะร่วมสมัยด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบซาร์หรือวิจิตรศิลป์
 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดินพิเศษที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง อันเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองลีล มีประวัติอันยาวนาน โดยเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1608 สินค้าที่นี่ล้วนมีแต่สินค้าน่าสนใจ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าและสินค้าแนวสตรีทเก๋ๆ เท่ห์ๆ สินค้าแฮนด์เมคแบรนด์ท้องถิ่น สินค้าศิลปะอาร์ตๆ ของที่ระลึกและของฝากรวมไปถึงโปสการ์ด นอกจากสินค้าที่วางเรียงรายสองฝั่งถนนแล้ว ยังประปรายไปด้วยดนตรีและการโชว์ผลงานต่างๆ ของศิลปินอิสระให้ได้ชมกันในบางครั้งด้วย อีกทั้งยังมีร้านอาหารและร้านค้าหลายร้านที่เปิดให้บริการด้วยเช่นกัน
 
เย็น              อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ   
 
พักที่            Ibis Lille Villeneuve d'Ascq, Lille, France หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สี่           เมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส - เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม - จัตุรัสเดอะมาร์ค - หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์ - ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ - เมืองเกนต์ - หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์ - โบสถ์เซนต์บราโว่ - ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์ - เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์แห่งเจ้าหญิง - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
 
                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลำน้ำที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆได้ ทำให้บรูจจ์เป็นที่รู้จัก และ ได้รับการขนาดนามว่า "เมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด (World Heritage City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of North)" ศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมือง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000
                   นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดอะมาร์ค (The Markt Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีทั้งอาคารหน้าจั่วสีสดสวยงาม หอระฆังสูงลิ่ว ร้านค้ามากมาย ทำให้ดูคึกคักอยู่ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรีย์ของฮีโร่สองคนคือ Pieter de Coninck และ Jan Breydel ทั้งคู่เคยเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาๆ แต่ว่าได้ลุกขึ้นมาต่อต้านการปกครองของดยุกแห่งเบอร์กันดีได้สำเร็จ ชาวเมืองจึงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึกถึงอิสรภาพช่วงสั้นๆของเมืองบรูชไว้ ผ่านชม หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์ (Belfry of Bruges) หอคอยสูงเด่นกลางจัตุรัสบรูชแห่งนี้มีความสูงถึง 83 เมตร เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและอิสรภาพของชาวบรูชในช่วงยุคกลาง บนหอคอยเป็นที่เก็บระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆังใบที่มีชื่อเสียงที่สุดมีชื่อว่า Victory Bell มีขนาดกว้าง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ (Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแต่งอย่างหรูหรา เพราะว่าในอดีตเมืองนี้ทำมาค้าขายคล่อง ตัวอาคารสร้างด้วยสไตล์โกธิคอันแข็งแกร่ง ปัจจุบันที่นี่ก็ยังทำหน้าที่เป็นศาลาว่าการเมืองของเมืองสวยแห่งนี้อยู่ บริเวณรอบๆตัวจตุรัสยังประกอบไปด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างสวยงามไม่แพ้จตุรัสมาร์ค ที่นี่มักจะใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆของเมืองบรูช มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมาย โดยเฉพาะร้านขายผ้าลูกไม้ที่มีชื่อเสียงของเมือง
 
                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมในยุคกลางได้อย่างลงตัว ของประเทศเบลเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ อนุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยก่อน นอกจากนี้วิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำไลย์ (Leie) และ สเก็ตต์ (Scheldt) ยังเป็นที่กล่าวขานว่าสวยงามราวภาพวาด ผ่านชม หอคอย แห่งเมืองเกนต์ (Belfry of Ghent) หอระฆังสูงตระหง่านเอกลักษณ์ของเมืองเกนต์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14 ในสมัยก่อนมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในทางศาสนา และเป็นหอสังเกตการณ์เท่านั้น แต่ต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีบทบาทสำคัญต่อชาวเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตีระฆังเพื่อประกาศการเปิดตลาด เตือนว่ามีการโจมตี และเพื่อบอกเวลา ซึ่งเราจะได้ยินเสียงระฆังกว่า 50 ใบ ดังก้องพร้อมกันเมื่อมีเหตุการณสำคัญๆ สำหรับเมืองนี้ นำท่าน ผ่านชม โบสถ์เซนต์บราโว่ (St. Bravo's Cathedral) โบสถ์ใหญ่สำคัญแสนสวยงามของเมือง ไฮไลท์สำคัญของโบสถ์ก็คือแท่นบูชา “Adoration of the Mystic Lamb” ที่โด่งดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary , Christ the King และ Deesis ถูกวาดไว้อย่างสวยงาม ทั้งหน้าต่างกระจกสีสันสวยงามเป็นรูปบุคคลที่มีความสำคัญของศาสสนาคริสต์
 
                   นำท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์ (Patershol Old Town) ย่านแสนสวยของเมืองเกนต์ ที่คละเคล้าไปด้วยบ้านพัก ร้านอาหาร ร้านค้าและร้านกาแฟมากมาย คือย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง สังเกตได้จากภาพหน้าบานของแต่ละบ้านก็พอจะสัมผัสได้ถึงกาลเวลาที่ผ่านมายาวนาน
 
กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ
 
 
                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส์ ของประเทศเบลเยี่ยม เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันที่เมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังโดดเด่นทั้งเรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การ์ด และสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคอีกด้วย
 
                   นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโกรท มาร์ค (Grote Markt) ย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งและแวะชิมขนมหวานแสนอร่อยรวมทั้งร้านขายช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงมากมาย หรือ เลือกนั่งรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามด้วยการจิบเบียร์ชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นอกจากตลาดแล้ว ความใหญ่โตของ ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป (City Hall of Antwerp) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตก ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายเช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟลมิชเข้ากับอิตาเลียนได้อย่างลงตัว ผ่านชม โบสถ์แห่งเจ้าหญิง (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เป็นที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ์ ซุ้มประตู รูปปั้น ทางเดิน เรียกได้ว่าทุกอย่างงดงามไร้ที่ติ ด้านในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปีเตอร์ พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดัง ชาวแอนท์เวิร์ป รวบรวมให้ผู้ชื่นชอบศิลปะได้ชมกันที่โบสถ์แห่งนี้
                  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากที่สุด ด้วยตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมสำคัญต่างๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอย่างครบถ้วน นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส์ ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่มีความสำคัญของสหภาพยุโรป เช่น สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป และ Nato
 
                   นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบด้วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ำหนักเบ็ดเสร็จแล้ว 2,400 ตัน ใช้เวลา 18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมวิว ห้องอาหาร ห้องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให้บริการด้วยลิฟท์ที่ว่ากันว่าเป็นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แห่งนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที่ 20 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบช้ำจากสงคราม โดยมีการจัดงาน เอ็กซ์โป 1958 เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของสหภาพยุโรป
 
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส (Manneken Pis) รูปปั้นอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ โดยน้ำจากน้ำพุนี้ ชาวเมืองและชาวต่างชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึงเมืองบรัสเซลส์
 
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ล้อมรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็นอย่างยิ่ง อดีตอาคารเหล่านี้เคยถูกทำลายด้วยน้ำมือของทหารฝรั่งเศสที่ใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝรั่งเศสพ่ายเเพ้อย่างยับเยินที่สงครามวอเตอร์ลู โดย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 ผ่านชม อาคารที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างที่ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก (Jacques Sur Coudenberg) ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้แล้วบริเวณแห่งนี้จะมีการจัดงานเทศกาลสำคัญๆต่างๆของประเทศเบลเยี่ยมอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศเลยก็กล่าวได้
 
เย็น              อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ
                  
พักที่            Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่ห้า         เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ - เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ  
 
                   นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไป จึงต้องใช้เวลากว่า 600 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996
 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้เมืองอัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ที่เมืองเฮก
 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัตช์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพมากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997
 
เย็น             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 
พักที่            NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเท่า
 
 
                  
วันที่หก        เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                  
                   นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัตช์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้สำหรับขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่ริมคลองอันมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบ้านริมคลองเหล่านี้จะมีส่วนหน้าบ้านไม่กว้างมากนัก และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองส์ตัวตึกใช้อิฐแดงก่อแบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็นภาพปูนปั้นเทพเจ้ากรีกอย่างสวยงาม และหน้าจั่วมีไม้ยื่นออกมา เพื่อแขวนลอกไว้สำหรับขนสิ่งของเข้าบ้านทางหน้าต่าง เพราะหน้าบ้านแคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตาที่ไม่สามารถหาชมที่ไหนได้ (รอบของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ)
 
นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ด้วยผลงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือฝีมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร์” ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็นผลงานจากที่นี่
 
                   นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้นกำเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก เป็นเบียร์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุด การันตีด้วยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้นได้ปิดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติตั้งแต่ก่อตั้งโรงเบียร์แห่งนี้ขึ้นมา และจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียร์ไฮเนเก้นให้เลือกซื้อมากมาย (ไม่รวม ค่าบัตรเข้าชม โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น ประมาณ 25 ยูโร (EUR.) หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 875 บาท (THB.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์)
 
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปีแล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย เช่น ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซึ่งมีมากกว่า 8,000 ผลงาน (ไม่รวม ค่าบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 630 บาท (THB.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร หากมีเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์)
 
กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ
 
 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ " เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า " เกย์เธนฮอร์น " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในที่สุด ส่วนสาเหตุของแม่น้ำทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด
 
นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง) (กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด)
เย็น             อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ
 
พักที่            NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเท่า
 
 
                            
วันที่เจ็ด       เมืองอัมสเตอร์ดัม - สนามบินอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร
 
13.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX270
** ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
 
วันที่แปด                สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
06.10 น.      เดินทางถึง สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
 
08.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX705
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
 
10.00 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
รายละเอียดเที่ยวบิน
ราคาทัวร์
ห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาพักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
21 - 28 พฤษภาคม 2563 21MAY CX708 BKK-HKG 17.30-21.30
22MAY CX261 HKG-CDG 00.05-06.55
27MAY CX270 AMS-HKG 13.00-06.10+1
28MAY CX705 HKG-BKK 08.00-10.00
 
39,999
9,999 29,999
 
 
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท **
 
** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **


#ทัวร์ยุโรป #เที่ยวยุโรป #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์#เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์
#ทัวร์อิตาลี  #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศส
#เที่ยวอิตาลี
#ทัวร์ออสเตรีย
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน บิน การ์ต้า แอร์เวย์ QR เดินทาง กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 63 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน บินTG เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน บินTG เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 53,900 บาท
ราคา : 53,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 6วัน3คืน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย บินBR เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 35,999 บาท
ราคา : 35,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มูรมันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน6คืน ราคาเริ่มต้น 69,900 เดือน มกราคม-มีนาคม 63 บินEK
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์อังกฤษ 7วัน4คืน บินSQ กุหลาบอังกฤษ เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 45,999 บาท
ราคา : 45,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY