• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กรกฎาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ - โคอาล่า ปาร์ค – บลูเม้าเท่นส์ 5วัน 3คืน บิน TG เดินทางวันแม่ 10-14 สิงหาคม 61 ราคาเพียง 49,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCAG3507
ราคา : 49,900.00 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ - โคอาล่า ปาร์ค – บลูเม้าเท่นส์  5วัน 3คืน บิน TG เดินทางวันแม่ 10-14 สิงหาคม 61 ราคาเพียง 49,900 บาท
นครซิดนีย์  ชมเมือง – บอนได บีช – The Gap - The Rock - Mrs. Macquarie’s chair – โอเปร่า เฮ้าส์
ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
สวนสัตว์ โคอล่า ปาร์ค
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลกและกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่
ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้ง /QVB / ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ / ไชน่าทาวน์
ราคาเพียง 49,900 บาท

 
 เที่ยวนครซิดนีย์ - โคอาล่า ปาร์ค – บลูเม้าเท่นส์
 
นครซิดนีย์  ชมเมือง – บอนได บีช – The Gap - The Rock - Mrs. Macquarie’s chair – โอเปร่า เฮ้าส์
 ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 สวนสัตว์ โคอล่า ปาร์ค
 อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลกและกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่
ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้ง /QVB / ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ / ไชน่าทาวน์
 
 
กำหนดการเดินทาง :  วันที่     10-14 สิงหาคม 2561 วันแม่

          วันแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯ – ซิดนีย์                                    
                                       
 
                                                                              
14.30 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า2)  แถวที่  D12 สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอำนวยความ สะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทางและตั๋วโดยสาร
17.50 น.      ออกเดินทาง Q สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475
                      (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่สองของการเดินทาง              ซิดนีย์ - ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์                      ( L / D )
  
07.10  น.     เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
นำท่านสู่ชายหาดยอดนิยม บอนไดบีช Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล
แวะชม เดอะแก๊ป  "The Gap"  จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร นำท่านชมสวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie’s chair จุดนี้ท่านสามารถถ่ายภาพสะพานฮาเบอร์บริดจ์และโอเปร่า เฮ้าส์ ได้พร้อมกัน นำท่านชมและถ่ายภาพด้านนอก โอเปร่า เฮ้าส์ Opera House สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน ä ณ ภัตตาคาร                    
บ่าย             นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ ชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติค ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลกซึ่งสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน ท่านสามารถ ชมวิวเมืองซิดนีย์, ชมสะพานฮาเบอร์บริดจ์ และท่านยังสามารถถ่ายภาพของโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงามเป็นฉากหลัง ได้เวลาเรือกลับเข้าฝั่ง ผ่านชมย่าน The Rock บริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซิดนีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเดินทางไกล
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ อาหารจีน ä ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก ณ TRAVELODGE HOTEL 3ó หรือเทียบเท่า
 
วันที่สามของการเดินทาง            ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาท์เท่นส์ – ซิดนีย์         ( B / L / D )
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรม                      
นำท่านชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้าง
บูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park
เที่ยง                     บริการอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ä ณ โคอาล่าปาร์ค    
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาสีน้ำเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้า Scenic Cableway ได้เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองซิดนีย์
 
ค่ำ                บริการอาหารค่ำ อาหารจีน äณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ   TRAVELODGE HOTEL 3ó หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง         ซิดนีย์ – ฟรีเดย์ / อิสระช้อปปิ้ง                                               ( B  )
 
 
  เช้า            บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   (ฟรีเดย์) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือ ชมตึกสไตล์วิคตอเรียน QVB (Queen Victoria Building)
อายุกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields, อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ หรือ เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Sydney Aquarium) ชมโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเข้าอุโมงค์ใต้น้ำชมปลาหลากสีที่จำลองชีวิตความอยู่ของปลาจากใต้ท้องทะเล ชมปลากระเบนยักษ์ ความน่ารักของปลาการ์ตูน ชมแมวน้ำที่น่ารักบางตัวว่ายน้ำบางตัวอาบแดด และสัตว์น้ำอื่นๆอีกมากมาย หรือ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายจากย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอล่า ตุ๊กตาจิงโจ้ นมผึ้ง น้ำผึ้งฯ
***อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย***
                   เข้าสู่ที่พัก ณ   TRAVELODGE HOTEL 3ó  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้าของการเดินทาง     ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ                                                             (B)
                        
เช้า              บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์       
                   ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.00น.       เหิรฟ้า Q กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 476                  
                      (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
15.25 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ 
 
QQQQQQQQQQQQQQQQQ
 
อัตราค่าบริการรายการ ซิดนีย์ – บลูเม้าเท่นส์ 5 วัน โดยสายการบินไทย TG (AU86TG)
 
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่ (
ห้องละ 2ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ผู้ใหญ่พักรวม3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด
1 ผู้ใหญ่ มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่
10-14 สิงหาคม 61 49,900 47,900 45,900 42,900 7,900 N/A
 
หมายเหตุ   1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผู้ใหญ่ 25 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
หากผู้เดินทางไม่ครบ 25 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือเลื่อนการเดินทาง  
2.  รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ                           ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
อัตรานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ ซิดนีย์ กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  (TG)    (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)  
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 4. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (ไม่รวมค่าคนยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีคนยกกระเป๋าเพียงพอ ท่านควรยกกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง)
 5. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้นเมือง หรือ ไทย)
 6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 8. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 9.  
 10.  
 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
 2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว 5,500 บาทรวมค่าบริการ (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)(ปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560)(หากทางสถานทูตได้กำหนดวันยื่นวีซ่าของคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ และประสงค์ให้ทางบริษัทฯยื่นให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 500 บาท หรือ ท่านไปดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง )
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์จัดให้
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดทริป ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (25 กิโลกรัม / ท่าน)
 7. น้ำดื่ม แจกบนรถ
 8. ค่าอินเตอร์เน็ทไวไฟ WIFI ในโรงแรมที่พัก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีฟรี WIFI หากผู้เข้า
     พักต้องการใช้อินเตอร์เน็ท จำเป็นต้องซื้ออินเตอร์เน็ท WIFI เป็นรายชั่วโมง หรือรายวัน 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน2คืน พัก4ดาว บินSL เดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินภายใน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 12,900 บาท
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 11,900 บาท บินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม61-ปีใหม่62 FCSG1704
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N สายการบิน T’WAY เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่ม 12,888 บาท
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เริ่มต้น 13,900 บาท 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 61 วันปีใหม่ 62
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ราคาเริ่มต้น 12,888 FANSIPAN IN LOVE 4 วัน 3คืน บิน QATAR AIRWAYS เดินทางเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย (FD) เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางสิงหาคม-กันยายน 2561 FDCG1408
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 17,900 บินไทยสไมล์ (WE) เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 FCCG1409
ราคา : 17,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY