• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์สโลวีเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มาซิโดเนีย สงกรานต์ 11 วัน ราคา 82,900 บาท เดินทาง 10-20 เมษายน 2562 สายการบิน Qatar Airways  
Print
รหัสสินค้า : FCEW6226
ราคา : 82,900.00 บาท

ทัวร์สโลวีเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มาซิโดเนีย สงกรานต์  11 วัน
ราคา 82,900 บาท เดินทาง 10-20 เมษายน 2562
สายการบิน Qatar Airwaysวันที่1           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์
23.30 น.      สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
วันที่2           เวนิส – เบลด(สโลวีเนีย) – ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด       
02.35 น.      ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
05.45 น.      เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
08.05 น.      ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR125
13.20 น.      เดินทางถึงสนามบินเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
                   นำท่านออกเดินทางสู่สาธารณรัฐสโลวีเนีย ดินแดนที่มีความงดงามทางลักษณะภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะ วัฒนธรรมที่สุดแสนจะงดงาม นำท่านเข้าสู่เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศตั้งอยู่ริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบที่มีชื่อ  เสียงมากที่สุดในประเทศสโลเวเนีย และได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการละลายของธารน้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว เรือล่องผ่าน ปราสาทเบลด Bled Castle ที่ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิเฮนริค ที่ 2 แห่งเยอรมัน ยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :          Park Bled Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง
 
วันที่3           เบลด – ลูบลิยานา(สโลวีเนีย) – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ซาเกรบ(โครเอเชีย)
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   นำท่านออกเดินทางสู่กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูปปั้นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว นำท่านขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลูบลิยาน่า โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติร์กและกบฏ ปัจจุบันปราสาทลูบลิยาน่าได้กลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และยังกลายเป็นหอชมเมือง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้เกือบทั้งหมด ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน จัตุรัสที่มีความสำคัญ จัตุรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของ  สโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็นสัญลักษณ์ของคนรักชาติ รักเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์นิกายฟรานเซสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แห่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลูบลีอานา ที่สำคัญคือ สะพานมังกร ซึ่งสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ที่  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งประดับด้วยรูปปั้นมังกรในแบบอาร์ตนูโว
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลอะเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังที่ท่านแทบไม่เชื่อต่อสายตาตนเองว่าเป็นเมืองที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตการณ์เมื่อไม่นานมานี้ เอง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรร  มและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดย ทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใช้รถรางเป็นพาหนะ สัญจรนับสิบสาย ทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต Lower Town  ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นำท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ที่สร้างในสไตล์นีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกมาก นำท่านสู่เขต Upper Town ชมวิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (President Palace) นำท่านชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุง Zagreb ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร /
พักที่ :          Double Tree Hilton Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4           ซาเกรบ(โครเอเชีย) – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซาดาร์(โครเอเชีย)  
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบน้อยใหญ่ 16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา นำท่านเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่  ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ท่านจะสังเกตเห็นหญ้ามอสที่ชุ่มฉ่ำชั่วนิรันดร์กาล ชมฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น ชมน้ำตก The Plitvice Water Fall ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะสู่ Donja Jezira เพื่อล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอิ่มกับความงามของทะเลสาบและหุบเขา
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              ท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองซาดาร์(ZADAR) จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์แวะ เก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ (KopnenaVrata) ผ่านชมโบสถ์เซนต์โดนาทัส สิ่งก่อสร้างใน คริสต์ศตวรรษที่ 9 เชิญท่านชม “Sea Organ” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัย เกลียวคลื่น ที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิก
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :          Kolovare Hotel  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5           ซาดาร์(โครเอเชีย) – ซิบินิค(โครเอเชีย) – สปลิท(โครเอเชีย) – นีอุม(บอสเนีย) 
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซิบินิค นำชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน  ประวัติศาสตร์ มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ (เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinae โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองสปลิท นำชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่  นำท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มี ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance  Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 นำท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการ   ก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวังแห่งนี้ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชม  ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (Peristyle) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูปปั้นของ Gregory Of Nin ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย นำท่านโดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่านเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็ นเมือง ตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :          Grand Hotel Neum   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
 
 
วันที่6           นีอุม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   จากนั้นนำท่านสู่ “เมืองโมสตาร์” (Mostar) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (Blagaj)  นำท่านชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลกนำท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ชมบ้านแบบเติร์ก (Turkish House) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกที่แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติคซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :           Kompas Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่7           ดูบรอฟนิค(UNESCO) – กระเช้าไฟฟ้าชมเมือง - ชโคดร้า - ปราสาทโรซาฟา  
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   นำท่านชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น Dalmatia ที่องค์การ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 นับเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามติดอันดับต้น ของโลก  ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมื  องดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่งและอนุสาวรีย์ต่างๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา Erdut สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งทะเล อะเดรียติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับ แกรนด์แคนนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็น เอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองชโคดร้า (Shkodra) เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือเมืองเก่าที่สำคัญทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ นำท่านชมปราสาทโรซาฟา “Rozafa Castle” ตั้งอยู่บนยอดเขาล้อมรอบด้วยแม่นํ้าบรูนา “Buna” และ ดรีนี“Drini” ภายในมีพิพิธภัณฑ์ขาดเล็กบริเวณรอบนอกสามารถมองเห็นวิวรอบเมืองได้อีกด้วย
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :           Rozafa Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง
 
วันที่8           ชโคดร้า – พริซเรน - มัสยิดสินาน ปาชา – พริซตินา – อารามดิคานิท
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองพริซเรน “PRIZREN” อดีตเมืองศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเซอร์เบีย เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของโคโซโวซึ่งอยู่ติดกับมาซิโดเนียและแอลเบเนีย ตัวเมืองตั้งอยู่บนส่วนลาดชันของภูเขาซาร์นา นำท่านเข้าชมมัสยิดสินาน ปาชา (Sinan Pasha Mosque) เป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1615 ซึ่งได้รับการยกย่องว่า “อนุสรณ์สถานแห่งวัฒนธรรม” นำชมโบสถ์แม่พระ (Church of Our Lady of Ljevis) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 2006 โบสถ์  แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยกษัตริย์ชาวเซอร์เบีย สเตฟาน มิลูทิน เป็นโบสถ์แบบเซอร์เบียออโธดอกซ์และหลังจากการเข้ามายึดครองอาณาจักรแห่งนี้โดยชาวออตโตมันในสมัยศตวรรษที่ 14 ได้เปลี่ยนโบสถ์แห่งนี้เป็นมัสยิด และในต้นศตวรรษที่ 20 ก็ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นโบสถ์อีกคร้ัง
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองพริซตินา (Pristina) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดแห่งโคโซโว นำ ท่านชมเมืองพริซตินา เมืองที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นคอมมิวนิสต์ในยุคโซเวียตได้เป็นอย่างดี นำท่านชมอารามดิคานิท (Monastery Decanit) จากน้ันนำท่านชมจตุรัส สแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา (Skanderbeg monument) นำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งกรุงพริซตินา หอนาฬิกาประจำ เมืองและอาคารสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็นในแบบฉบับโซเวียต
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :           Emerald Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง
 
วันที่9           พริซตินา – สโกเปีย – หมู่บ้านกาดิเม - จัตุรัสมาซิโดเนีย
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสโกเปีย “SKOPJE” เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมาซิโดเนีย เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ทางวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจของประเทศ เคยเป็นเมืองหลวงของเซอร์เบีย และบัลแกเรียในอดีต นำท่านชมจัตุรัสมาซิโดเนีย Macedonia Square ชมอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการที่ประเทศได้รับ  เอกราชมา 20 ปี ชมประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย (Porta Macedonia) สร้างขึ้นเพื่อให้สัญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนียที่มีมากว่า 20 ปี นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานหิน (Stone Bridge) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบเซนไทน์ (Justinian-ครองราชย์ ค.ศ. 527-565) นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกาดิเม “Gadime Village”  หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ เมืองสโกเปีย นำท่านชมถ้ำ กาดิเม “Gadime Cave” หรือถ้า หินอ่อน (Marble Cave) เป็นถ้า หินปูนที่มาชื่อเสียงของโคโซโว ที่เพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ.1966 โดยชาวบ้านที่ชื่อว่า อาห์เมท ดิที ซึ่งมีอาชีพตัดหินขายและได้ทำการขุดลงไปพบถ้ำหินอ่อนแห่งนี้ ชมความสวยงามของถ้ำ ที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่มีความยาวประมาณ 1,500 เมตร สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่เมืองสโกเปีย
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านชมจัตุรัสมาซิโดเนีย (Macedonia Square) ชมอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการที่ประเทศได้รับ  เอกราชมา 20 ปี ชมประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย(Porta acedonia) สร้างขึ้นเพื่อให้สัญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนียที่มีมากว่า 20 ปี นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานหิน (Stone Bridge) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบเซนไทน์ (Justinian-ครองราชย์ ค.ศ. 527-565)
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :           Park Hotel & Spa  ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่10         สโกเปีย – เดินทางกลับ
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สนามบิน
12.45 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR306
18.40 น.      เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
วันที่11         กรุงเทพฯ
20.35 น.      เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 830
07.05 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ
ช่วงออกเดินทาง
 
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
              พักท่านเดียว / ห้อง
                      จ่ายเพิ่ม
 
10-20 เม.ย. 2562 82,900 82,900 78,900 19,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- เวนิส //สโกเปีย -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท***
 •  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 •  
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ตุรกี ฤดูกาลเก็บเชอรี่ 9วัน6คืน บินTK พักหรู 5 ดาว เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 33,900 บาท
ราคา : 33,900.00 บาท
ทัวร์ตุรกี บินภายใน 8 วัน 5 คืน บินTK เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 34,900 บาท
ราคา : 34,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี บินLH,OS เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 53,900 บาท
ราคา : 53,900.00 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10วัน7คืน บินTG เดินทางกันยายน-ธันวาคม61ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรป กาตาร์-สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7วัน4คืน บินQR เดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม 62 ราคาพิเศษ 39,900 บาท
ราคา : 39,900.00 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน บินQR เดินทางพฤศจิกายน61-มีนาคม62 ราคาเริ่ม 59,900 บาท
ราคา : 59,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ INSIDE RUSSIA 7D5N BY WY เดินทาง มีนาคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 49,999 บาท
ราคา : 49,999.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก PERFECT RUSSIA 7D 5N BY TG เดินทางเดือนมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 51,888 บาท
ราคา : 51,888.00 บาท
ทัวร์ตุรกี Blooming Flora 9 วัน 6 คืน บิน TK เดินทาง เมษายน 62 ราคาเริ่ม 30,999 บาท
ราคา : 30,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY