• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,517
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,560,021
15 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-เวียนนา-บราติสลาวา 8 วัน 5 คืน บินBR เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 67 ราคาเริ่มต้น 79,990 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCEZ192
ราคา : 79,990.00 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-เวียนนา-บราติสลาวา 8 วัน 5 คืน บินBR เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 67 ราคาเริ่มต้น 79,990 บาท
 ชมศาลากลางของเมืองมิวนิค  เข้าชม ประสาทนอยชวานซไตน์
 เข้าชม สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท
 ชม เมืองฮัลล์สตัทท์  เช็คอิน เชลกี้ครุมลอฟ
 ชม สะพานชาร์ลส์  ชม ปราสาทบราติสลาวา
 ชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก  ช็อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
 เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์  เมนูพิเศษ..ขาหมูเยอรมัน
 เมนูพิเศษ..ไส้กรอกเวียนนา แถมฟรี กระเป๋ารองเท้า


ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-เวียนนา-บราติสลาวา 8 วัน 5 คืน 
  
 สายการบิน EVA AIRLINES
 ชมศาลากลางของเมืองมิวนิค  เข้าชม ประสาทนอยชวานซไตน์
 เข้าชม สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท
 ชม เมืองฮัลล์สตัทท์  เช็คอิน เชลกี้ครุมลอฟ
 ชม สะพานชาร์ลส์  ชม ปราสาทบราติสลาวา
 ชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก  ช็อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
 เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์  เมนูพิเศษ..ขาหมูเยอรมัน
 เมนูพิเศษ..ไส้กรอกเวียนนา แถมฟรี กระเป๋ารองเท้า
กระเป๋า 2 ใบ ใบละ 23 กก.

 
     Day1: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 
13.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก    เช็คอินให้แก่ท่าน
16.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.30 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
23.55   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR071 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
     Day2: สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน – เมืองมิวนิค - ศาลากลางของเมืองมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – ปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองฟุสเซ่น
 
07.35 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำดานูบ
นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ หรือจัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนครมิวนิค ถือเป็นจัตุรัสหลักประจำเมืองมาตั้งแต่ ค.ศ. 1158 และยังเป็นที่ตั้งของเสาอนุสรณ์พระแม่มารี ซึ่งตั้งตระหง่านที่จัตุรัสแห่งนี้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจุบันด้านเหนือของจัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองแห่งเก่า และด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของศาลาการเมืองแห่งใหม่ จัตุรัสนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมิวนิคเลยก็ว่าได้ ซึ่งมีร้านอาหาร ร้านสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านเดินเลือกชมได้อย่างมากมาย มีสถาปัตยกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์โกธิค อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
 
นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คนและเพื่ออุทิศให้แก่มหากวีชื่อ ริชาร์ท วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่อง โลอินกรีน ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงได้รับการตกแต่งตามเรื่องราวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทนี้เป็นปราสาทยุโรปที่งดงามมากที่สุดในโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงแดนเนรมิต **รวมค่าเข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์แล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมภายในปราสาทได้ซึ่งจะทราบ ณ วันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋วเข้าชม ท่านละ 17.5 ยูโร ทั้งนี้ยังสามารถเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของปราสาทได้ หรือ จุดชมวิวปราสาทตามความเหมาะสม ณ วันเดินทาง** 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (เดินทางประมาณ 30 นาที) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรียประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องดนตรีไวโอลีน นอกจากนี้เมืองนี้ก็ยังมีความน่ารักในตัวเองเพราะเป็นเมืองเล็กๆ ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติ
  
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมัน!!  
ที่พัก      Central City Hotel Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
    Day3: เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนน Getreidegasse – เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองลินซ์
 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศออสเตรีย เมืองเก่าของซาลส์บูร์กเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1996 นำท่านเข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens) ที่มีอาคารและสวนเก่าแก่ มีพระราชวังมิราเบลล์อันโดดเด่นและเป็นหนึ่งในอาคารที่ดีที่สุดในออสเตรีย นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Walfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรียปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว นำท่านเดินทางสู่ ถนน Getreidegasse (หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Grain Lane) ยังมีแหล่งช้อปปิ้ง ที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมาย ทั้งเครื่องประดับ, เครื่องแต่งกาย,  ของโบราณ
 
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุด จนได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรียและ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1997 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย นำท่านถ่ายภาพกับ โบสถ์แพริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบมีอายุกว่า 500 ปี ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ก่อสร้างขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพังของป้อมโรมัน ถ่ายภาพกับ โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt Lutheran Church) ที่มียอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมมองของเมือง เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1785 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฟังเทศนาพระราชกฤษฎีกาโดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Central Square Marktplatz) ที่โดดเด่นด้วย รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Statue) เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆของเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองลินซ์เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของออสเตรีย รองจากเวียนนาและกราซ (Graz) มีประชากรราว 460,000 คน โดยลินซ์เป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจสำคัญของออสเตรีย มีโรงงานเหล็กและโรงงานเคมีขนาดใหญ่อยู่ริมแม่น้ำดานูบ (Danube River) นอกจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้ว ลินซ์ยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจ
 
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก      Trans World Hotel Douauwelle Linz ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 
        Day4:  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – เมืองปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า     – จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต
  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่า ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีคูน้ำล้อมรอบ ทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก ในปี ค.ศ. 1963 จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค (Senete Square) และโบสถ์เก่าแก่กลางเมือง  
 
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Praque) (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก ปรากเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) โดยตัววิหารตั้งอยู่บริเวณ ปราสาทปราก เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงปรากเลยก็ว่าได้ เป็นปราสาทอันเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 885 และกินเนสต์บุ๊คยังรับรองว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่ประกอบไปด้วย ปราสาท พระราชวัง สวนขนาดใหญ่ และ มหาวิหารเซน์วิตัส นอกจากความเก่าแก่และความยิ่งใหญ่แล้ว สถาปัตยกรรมของปราสาทปรากยังมีความน่าสนใจ จากนั้นนำท่านเดินทางชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออก กับฝั่งตะวันตกของเมืองปราก มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1375 ตัวสะพานมีความยาวถึง 621 เมตร นำท่านชม ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมืองของกรุงปราก ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืน ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม นำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (Staré Mesto) โดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี มีความงดงามโดดเด่นจน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก      Clarion Congress Hotel Prague ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
   
     Day5:   เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองเวียนนา
 
 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก (Slovak) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการีและใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นำท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก
นำท่านชม ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลาวา
 เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
          นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) (เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวง เมืองใหญ่สุดของประเทศออสเตรีย เวียนนาเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ โดยมีผู้อาศัยทั้งสิ้น 2 ล้านคนและยังเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เวียนนาเป็นนครที่มีประชากรในเขตเมืองมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป
 
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
ที่พัก      JUFA Hotel Wien City Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
       Day6: พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
                  เอาท์เล็ท
 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นำท่านชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮอฟเบิร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20
นำท่านชม โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน
นำท่านเข้าสู่ ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1955 นำท่านสู่ ถนนคาร์นเนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจำหน่ายสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, Zara, H&M, Pandora ร้านของที่ระลึก คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆ
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (13)
 
นำท่านเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท (Parndolf Outlet) (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel  Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , Tommy Hilfiger , Valentino , Versace
 
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14) พิเศษ เมนูไส้กรอกเวียนนา
ที่พัก      JUFA Hotel Wien City Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
     Day7:  พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
 
นำท่านเข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งจะมีไกด์ท้องถิ่นนำท่านชมห้องต่างๆและเล่าประวัติการสร้างมาของพระราชวังตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดาจากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาลได้อย่างสวยงามตระการตา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
 
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (16)
                       ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
17.45           นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR062 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
     Day8: สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 
09.25     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 
 
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 11 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
07 – 14 สิงหาคม 2567 82,990 82,990 62,990 14,000
11 – 18 กันยายน 2567 82,990 82,990 62,990 14,000
07 – 14 ตุลาคม 2567 82,990 82,990 62,990 14,000
21 – 28 ตุลาคม 2567 82,990 82,990 62,990 14,000
20 – 27 พฤศจิกายน 2567 79,990 79,990 59,990 14,000
27 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2567 79,990 79,990 59,990 14,000
04 – 11 ธันวาคม 2567 82,990 82,990 62,990 14,000
อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
 
#ทัวร์ยุโรป  #เที่ยวยุโรป #ยุโรป  #ฝรั่งเศส #ทัวร์ฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศสราคาถูก #สวิสเซอร์แลนด์ #เที่ยวสวิส #ทัวร์สวิส #อิตาลี #เที่ยวอิตาลี #ทัวร์อิตาลี #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์ยุโรปราคาถูก #เที่ยวยุโรปราคาถูก #เบลเยี่ยม #เที่ยวเบลเยี่ยม #ทัวร์เบลเยียม #เนเธอร์แลนด์ #เที่ยวเนเธอร์แลนด์ #ทัวร์เนเธอร์แลนด์ #เยอรมัน #ทัวร์เยอรมัน #เที่ยวเยอรมัน #เชค #ทัวร์เชค #เที่ยวเชค #สโลวาเกีย #ฮังการี #ออสเตรีย #ทัวร์ออสเตรีย #เที่ยวออสเตรีย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิต ปราสาทนอย-ทิตลิต 8 วัน 5 คืน บินSQ เดินทาง 21-28 ตุลาคม 67 ราคาเพียง 89,990 บาท
ราคา : 89,990.00 บาท
ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน บินTK เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 84,888 บาท
ราคา : 84,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรป มิลาน โคโม่ ทิตลิส ลูเซิร์น บาเซิล ปารีส 8วัน 5คืน บินTK เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 77,888 บาท
ราคา : 77,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7 วัน 4 คืน บินSQ เดินทาง พ.ย. 67 ราคาเพียง 89,990 บาท
ราคา : 89,990.00 บาท
ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน บินEK เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคา 75,888 บาท
ราคา : 75,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน บินQR เดินทาง พ.ค. 67 ราคา 85,888 บาท
ราคา : 85,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY