• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 กันยายน 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE ZUGSPITZE 10D7N BY TG เดินทางปีใหม่ 67 ราคา 119,999 บาท รวมวีซ่าและทิป  
Print
รหัสสินค้า : FCEG889
ราคา : 119,999.00 บาท

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE ZUGSPITZE 10D7N BY TG เดินทางปีใหม่ 67 ราคา  119,999 บาท  รวมวีซ่าและทิป
 บินตรงโดยสายการบินไทย เข้าออก มิวนิค
เก็บทุกไฮไลต์ ยุโรปตะวันออก
พิชิตยอดเขา ZUGSPITZE ที่สูงที่สุดในเยอรมัน
จตุรัสมาเรียนพลาตซ์
ปราสาทนอยชวาสไตน์
ล่องเรือเเม่น้ำดานูบ
เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน +อาหารไทย+ซุปกุลาสทัวร์ยุโรป EAST EUROPE ZUGSPITZE 10D7
 
 
บินตรงโดยสายการบินไทย เข้าออก มิวนิค
เก็บทุกไฮไลต์ ยุโรปตะวันออก
พิชิตยอดเขา ZUGSPITZE ที่สูงที่สุดในเยอรมัน
จตุรัสมาเรียนพลาตซ์
ปราสาทนอยชวาสไตน์
ล่องเรือเเม่น้ำดานูบ
เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน +อาหารไทย+ซุปกุลาส 
บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
TG924 BKK(สุวรรณภูมิ) – MUC(มิวนิค) 00.50 – 07.05
TG925 MUC(มิวนิค) – BKK(สุวรรณภูมิ) 14.25 – 06.05+1
**โหลดกระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 30  ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
สะสมไมล์ ROP ได้ 50%
**เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสายการบิน**
 
DAY 1                   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                          (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
21.30          คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 
DAY 2         สนามบินมิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น         (–/L/D)
00.50          ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG924 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ**
07.05          เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ
ากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย
เที่ยง            บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
นำท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) รวมค่าเข้าและหูฟังบรรยาย นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
 
                   จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN)
(ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองทางตอนใต้สุดของประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างรัฐบาวาเรียของเยอรมัน กับรัฐทิโรลของออสเตรีย โดยเราสามารถขึ้นไปบนจุดยอดด้วยเคเบิลคาร์ ขนาดใหญ่ไตร่ความสูงขึ้นไป ซึ่งสามารถขึ้นได้สองฝั่งทั้งเยอรมันนีและออสเตรีย
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
พักที่            HOTEL RHEINISCHER HOF , GARMISCH-PARTENKIRCHEN  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
DAY 3         พิชิตเขา ZUGSPITZE – เมืองอินน์สบรูค – GOLDEN ROOF – เมืองซาลส์บวร์ก    (B/L/D)
เช้า              บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่ง CABLE CAR ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ให้ท่านเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ที่ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (ALPSPITZ), ครอยเซ็ค (KREUZECK) และแวงค์ (WANK) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธารน้ำแข็งสายเดียวของเยอรมนีที่ยามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดับ อิสระท่านตามอัธยาศัย      
ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านลงมาชื่อเมืองการ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น     
             
เที่ยง            บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองอินน์สบรูค (INNSBRUCK) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอิน “INN RIVER” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้
 
นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองนําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา (GOLDENNESS DACHL) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (HELBLINGHAUS) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (GOLDENER ADLER HOTEL) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย 
 
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองอินน์สบรูค ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนสีลูกวาดริมแม่น้ำอินน์โดยมีฉากหลังเป็นแนวเทือกเขาเอล์ป หรือให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 186 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก THE SOUND OF ได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO)
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่            AUSTRIA TREND HOTEL , SALZBURG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
DAY 4         เมืองซาลส์บวร์ก – เซนต์วูฟกัง – ฮัลสตัท – กรุงเวียนนา                                (B/L/D)
เช้า              บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเซนต์วูฟกัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)                    เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูฟกัง เมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพ้ฮัลสตัท มีบ้านเรือนสวยงาม  เมืองเซนต์วูฟกัง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรีย ในเขตรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย 1 ใน 9 รัฐ อีกทั้งเป็นเมืองรีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงและมีความโรแมนติค เนื่องจากตั้งอยู่ริมทะเลสาบชื่อดังของประเทศอันรายล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกเมืองหนึ่ง                                                                                        
 
เที่ยง            บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ ฮัลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 42 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราว กับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน SALZKAMMERGUT เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
 
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (ระยะทาง 288 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย
ค่ำ                บริการอาหาร ณ เมนูอาหารพื้นเมือง
พักที่            EVENT PYRAMIDE HOTEL, VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
DAY 5         พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก  – โรงโอเปร่า – ถนนคาร์นท์เนอร์    (B/L/D)
เช้า              บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีเวลาให้อย่างเต็มที่พร้อมพาเดินถ่ายรูปสวนด้านหลังซึ่งสวยงามตระการตามาก
 
เทียง            บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883
ผ่านชม โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (VIENNA STATE OPERA) ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้านหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูปปั้นเชิงสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดที่มีความงดงามชวนหลงใหล นำชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST. STEPHEN’S CATHEDRAL) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (KARTNERSTRASSE) ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ LOUIS VITTON, GUCCI, ร้านนาฬิกา BUCHERER, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น ZARA, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊อคโกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786 
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
พักที่            EVENT PYRAMIDE HOTEL , VIENNA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
DAY6          บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE – ล่องแม่น้ำดานูบ                   (B/L/D)
เช้า              บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) นำชม กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” 
ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูป  ชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์
 
เที่ยง            บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
                   นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี                    มาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคาร                       รัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด                      วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
 
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนู ซุปกุลาส
พักที่            DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
DAY 7         ปราสาทบราติสลาวา – ปราก – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์                (B/L/D)
เช้า              บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA) ประเทศสโลวาเกีย  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย มีประชากรประมาณ 430,000 คน เป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป บราติสลาวาอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกีย มีพรมแดนติดกับออสเตรียและฮังการีโดยเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีพรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช
นำท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) เป็นปราสาทหลักของบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกีย เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีหอคอยอยู่สี่มุม ตั้งอยู่บนเนินเขาหินLITTLE CARPATHIANS เหนือแม่น้ำดานูบกลางบราติสลาวา ด้วยขนาดและที่ตั้งทำให้เป็นจุดเด่นของเมืองมานานหลายศตวรรษ สถานที่ตั้งสามารถเห็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมของบราติสลาวา ออสเตรีย และบางส่วนของฮังการีในวันที่สภาพอากาศดี มีตำนานหลายเรื่องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของปราสาท
 
เที่ยง            บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (ระยะทาง 328 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ  
จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (CHARLES BRIDGE) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่          สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์
 
และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนำท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “POWDER GATE” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (OLD TOWN HALL) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝากที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, HERMES, HUGO BOSS, BURBERRY, RIMOWA SHOP, DIOR, NESPRESSO ฯลฯ
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่            DUO HOTEL , PRAGUE  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
DAY 8         เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ มาเรียนพลาตซ์ – เมืองมิวนิค          (B/L/)
เช้า              บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นำท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก นำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
                   นำชม ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV) จากบริเวณรอบนอกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่                         ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ                      วอลตาวา (VALTAWA RIVER) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค SENETE                                  SQUARE และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ UNESCO ขึ้นเป็นมรดกโลก ในปี                      ค.ศ. 1992 กับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
 
เที่ยง            บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนำเดินทางสู่ กรุงมิวนิค (MUNICH) (ระยะทาง 300 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30ชม.) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองใหญ่ของแคว้นบาวาเรีย นำท่านผ่านชมใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า นำท่านชม จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638  ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของทัพสวีเดน นำท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าทางการเกษตร
ค่ำ                อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่            LEONARDO HOTEL , MUNICH ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
DAY 9         สนาม ALLIANZ – สนามบินมิวนิค                                                                  
เช้า              บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM สนามเหย้าของทีม BAYERN MUNICH ทีมฟุตบอลอันดับ 1 ของประเทศเยอรมัน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และยิ่งใหญ่เป็นสนามที่ใหญ่ที่เป็นอันดับต้นๆของเยอรมันนี
 
11.30           นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมิวนิค  ประเทศเยอรมันนี เพื่อให้ท่านได้ทำ Tax                              Refund         และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
14.25          ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG925 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ**
 
DAY 10       กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                 
06.05           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ                                     
 
          ** หากลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 
อัตราค่าบริการ  
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
อัตราท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่ม
อัตรา
ท่านละ
25 ธค. – 03 มค. 67 BKK–MUC(TG924)
MUC –BKK(TG925) 
119,999 119,999 114,999 17,500
26 ธค. – 04 มค. 67 BKK–MUC(TG924)
MUC –BKK(TG925) 
119,999 119,999 114,999 17,500
**รวมค่าทิปไกด์+คนขับ และ ค่าวีซ่าเช้งเก้นเรียบร้อยแล้ว
(ในกรณีที่มีวีซ่าแล้ว ลดไปท่านละ 5,000 บาท)**
             
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

 
#ทัวร์ยุโรป  #เที่ยวยุโรป #ยุโรป  #ฝรั่งเศส #ทัวร์ฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศสราคาถูก #สวิสเซอร์แลนด์ #เที่ยวสวิส #ทัวร์สวิส #อิตาลี #เที่ยวอิตาลี #ทัวร์อิตาลี #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์ยุโรปราคาถูก #เที่ยวยุโรปราคาถูก #เบลเยี่ยม #เที่ยวเบลเยี่ยม #ทัวร์เบลเยียม #เนเธอร์แลนด์ #เที่ยวเนเธอร์แลนด์ #ทัวร์เนเธอร์แลนด์ #เยอรมัน #ทัวร์เยอรมัน #เที่ยวเยอรมัน #เชค #ทัวร์เชค #เที่ยวเชค #สโลวาเกีย #ฮังการี #ออสเตรีย #ทัวร์ออสเตรีย #เที่ยวออสเตรีย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ยุโรป 3ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน บินWY เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 67 ราคาเพียง 77,888 บาท
ราคา : 77,888.00 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน 6คืน บินQR เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. ปีใหม่ 67 ราคาเริ่ม 95,900 บาท
ราคา : 95,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA 3 CAPITAL SOGNE FJORD 9D6N BY TG เดินทาง 27 ธันวาคม - 04 มกราคม 67 ราคา 129,999 บาท รวมวีซ่าและทิป
ราคา : 129,999.00 บาท
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ฝรั่งเศส BENELUX WONDER JOURNEY 8D5N บินWY เดินทาง 26 ธันวาคม - 02 มกราคม 67 ปีใหม่67 ราคาเริ่มเพียง 89,999 บาท
ราคา : 89,999.00 บาท
ทัวร์ยุโรปสวิสเซอร์แลนด์ SWITZERLAND ZERMATT 9D6N บินTG เดินทาง 26 ธันวาคม - 03 มกราคม 67 ราคา 139,999 รวมวีซ่าและทิป
ราคา : 139,999.00 บาท
ทัวร์ยุโรป FRANCE SWISS TGV+JUNGFRAU 9D6N BY TG เดินทาง 26 ธันวาคม - 03 มกราคม 67 ราคา 129,999 บาท รวมวีซ่าและทิปแล้ว
ราคา : 129,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY