• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,687
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,560,191
15 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิต ปราสาทนอย-ทิตลิต 8 วัน 5 คืน บินSQ เดินทาง 21-28 ตุลาคม 67 ราคาเพียง 89,990 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCEZ197
ราคา : 89,990.00 บาท

 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8 วัน 5 คืน บินSQ เดินทาง 21-28 ตุลาคม 67 ราคาเพียง 89,990 บาท
 บินเข้ามิวนิค  ออกซูริค
 จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
 ถนนมาเรียเทเรซ่า  หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก
 นั่งกระเช้ายอดเขาทิตลิส  เดินชมสะพานแขวนทอดยาว
 ช้อปปิ้งถนนโฮวิค
 พิเศษ!! เมนูฟองดูชีส
 พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมัน
 เเถมฟรี!! กระเป๋ารองเท้า


 
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8 วัน 5 คืน 

 
 สายการบิน SINGAPORE AIRLINES  บินเข้ามิวนิค  ออกซูริค
 จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
 ถนนมาเรียเทเรซ่า  หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก
 นั่งกระเช้ายอดเขาทิตลิส  เดินชมสะพานแขวนทอดยาว
 ช้อปปิ้งถนนโฮวิค
⭐ พิเศษ!! เมนูฟองดูชีส ⭐ พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมัน ⭐ เเถมฟรี!! กระเป๋ารองเท้า

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (จ. 21 ต.ค.)
         
17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
20.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ713 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
23.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
Day2 สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์– สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน – เมืองมิวนิค – ศาลากลางมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (อ. 22 ต.ค.)
 
00.30   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ328
           (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.00   เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ      (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ในเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำดานูบ นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนครมิวนิค ถือเป็นจัตุรัสหลักประจำเมืองมาตั้งแต่ ค.ศ. 1158 และยังเป็นที่ตั้งของเสาอนุสรณ์พระแม่มารี ซึ่งตั้งตระหง่านที่จัตุรัสแห่งนี้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจุบัน ด้านเหนือของจัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองแห่งเก่า และด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของศาลาการเมืองแห่งใหม่ จัตุรัสนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมิวนิค มีร้านอาหาร ร้านสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านเดินเลือกชมมากมาย มีสถาปัตยกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์โกธิค อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศออสเตรีย เมืองเก่าของซาลส์บูร์กเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1996  นำท่านเข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens) ซาลส์บูร์กมีอาคารและสวนเก่าแก่ไม่มากนัก แต่มีพระราชวังมิราเบลล์อันโดดเด่นและเป็นหนึ่งในอาคารที่ดีที่สุดในออสเตรีย พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสาวรีย์มรดกทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นในปี 1606 นำท่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Walfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว อิสระให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่าเลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมือง ที่มีทั้งร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้เลือกชม
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (2)
ที่พัก      SALZBURG AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG MESSE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
Day3    เมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง – เมืองอินส์บรุค – ถนนมาเรียเทเรซ่า – หลังคาทองคำ
               (พ. 23 ต.ค.)
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุด จนได้รับฉายา“ไข่มุกแห่งออสเตรีย” และ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกปี 1997 นำท่านชม โบสถ์แพริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบมีอายุกว่า 500 ปี ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ก่อสร้างขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพังของป้อมโรมัน นำท่านชม โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt Lutheran Church) ที่มียอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมมองของเมือง เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1785 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฟังเทศนา พระราชกฤษฎีกาโดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 นำท่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Central Square Marktplatz) ที่โดดเด่นด้วย รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Statue) เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆของเมือง
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค (Innsbruck) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐทีโรล (Tyrol) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มอินน์ (Inn Valley) ทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์ สำหรับที่มาของชื่อเมือง มาจากคำว่า “อินน์” ที่หมายถึง “แม่น้ำอินน์” และคำว่า “บรุค (Bruck)” ในภาษาเยอรมันที่แปลว่า “สะพาน” เมื่อรวมความหมายของทั้งสองคำก็จะหมายถึง “เมืองที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำอินน์” เมืองอินส์บรุค ถูกขนานนามว่าเป็น Capital of Alps เพราะที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นจุดพักระหว่างการเดินทางบนเทือกเขาแอลป์
 นำท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินส์บรุค ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล”(เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้น เพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรีย และเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าเมืองอินส์บรุค ที่ยังคงสภาพ และบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี ชมสัญลักษณ์ของเมือง หลังคาทองคำ (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองคำ เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย
 
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (5)
ที่พัก      ALPHOTEL INNSBRUCK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
 
Day4   ปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองวาดุซ – ปราสาทวาดุซ (พฤ. 24 ต.ค.)  
 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของพระเจ้าลุดวิทที่ 2 แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คนและเพื่ออุทิศให้แก่ มหากวีชื่อ ริชาร์ท วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่อง โลอินกรีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัศวินขี่หงส์ขาว ดังนั้น ปราสาทแห่งนี้จึงได้รับการตกแต่งตามเรื่องราวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทนี้เป็นปราสาทยุโรปที่งดงามมากที่สุดในโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงแดนเนรมิต *รวมค่าเข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์แล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมภายในปราสาทได้ซึ่งจะทราบ ณ วันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋วเข้าชม ท่านละ 18 ยูโร ทั้งนี้ยังสามารถเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของปราสาทได้ หรือ จุดชมวิวปราสาท ตามความเหมาะสม ณ วันเดินทาง*
 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (7) พิเศษเมนู ขาหมูเยอรมัน
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ประเทศลิชเทนสไตน์ เมืองหลวงของประเทศ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ นำท่านสู่จดชมวิวเมืองละถ่ายรูปกับ ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง โดยปราสาทแห่งนี้ยังเป็น ที่พักของพระบรม-วงศานุวงศ์แห่งลิชเทนสไตน์ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทนั้นสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ก่อนที่จะมีการบูรณะและต่อเติมในปี ค.ศ. 1904
นำท่านเข้าสู่ร้าน Huber ร้านนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดัง แหล่งรวมนาฬิกาชั้นนำมากมายและมียี่ห้อครบมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว อาทิ เช่น Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ
 
 
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (8)
ที่พัก      Swiss Heidi Maienfeld ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 
Day5    หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล (ศ. 25 ต.ค.)
 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
 
 
 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอนเกลเบิร์ก เป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาทิตลิส เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 10,623 ฟุต นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360 องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจ้าแรกของโลก ที่เรียกว่า TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้คุณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่อยู่ห่างไกลออกไป  นำท่านชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบด้วยแสงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สลัว เป็นน้ำแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ปี มีทางเดินยาว 150 เมตรลึกลงไปใต้พื้นผิวธารน้ำแข็ง 10 เมตร ผ่านอุโมงค์ และไปยังจุดชมวิว นำท่านเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพื้น 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบนยอดเขาตามอัธยาศัย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (10) *กรณีร้านอาหารบนยอดเขาทิตลิสไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน โดยไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (11)
ที่พัก  LUCERNE IBIS STYLES LUZERN CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
Day6   เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ถนนโฮวิค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ
                (ส. 26 ต.ค.)
 
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (12)
 นำท่านสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส เดินทางถึง เมืองอินเทอร์ลาเก้น  อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วยอิสระให้ท่านเดินเล่นชม เมืองอินเทอร์ลาเก้น และช้อปปิ้งสินค้าที่ ถนนโฮวิค (Hoheweg Street) หรือ HIGH STREET นำท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์ (Kirchhofer) เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส Patek Philippe, Oris, Tissot, TAG Heuer ช็อคโกแลต, มีดพับ Victorinox, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู
 
 
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (13)  พิเศษเมนู Fondue Cheese  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา ทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเยี่ยมจุดหนึ่งของชาวเมือง นำท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งของเก่าชั้นเยี่ยม มีร้านค้าจำพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจำนวนมาก
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารร้านอาหาร (14)
ที่พัก      CROWNE PLAZA ZURICH ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
 
Day7   เมืองซูริค – สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (อา. 27 ต.ค.)
 
 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
            นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
10.35    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ345
(บริการอาหารและเครื่องดื่ม) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12.30 ชั่วโมง
 
Day8   สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (จ. 28 ต.ค.)
 
 
06.00    เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ
07.05    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ706
(บริการอาหารและเครื่องดื่ม) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
08.30    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
 
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 11 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
21 – 28 ตุลาคม 2567 89,990 89,990 69,990 14,000
อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
#ทัวร์ยุโรป  #เที่ยวยุโรป #ยุโรป  #ฝรั่งเศส #ทัวร์ฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศสราคาถูก #สวิสเซอร์แลนด์ #เที่ยวสวิส #ทัวร์สวิส #อิตาลี #เที่ยวอิตาลี #ทัวร์อิตาลี #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์ยุโรปราคาถูก #เที่ยวยุโรปราคาถูก #เบลเยี่ยม #เที่ยวเบลเยี่ยม #ทัวร์เบลเยียม #เนเธอร์แลนด์ #เที่ยวเนเธอร์แลนด์ #ทัวร์เนเธอร์แลนด์ #เยอรมัน #ทัวร์เยอรมัน #เที่ยวเยอรมัน #เชค #ทัวร์เชค #เที่ยวเชค #สโลวาเกีย #ฮังการี #ออสเตรีย #ทัวร์ออสเตรีย #เที่ยวออสเตรีย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน บินTK เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 84,888 บาท
ราคา : 84,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรป มิลาน โคโม่ ทิตลิส ลูเซิร์น บาเซิล ปารีส 8วัน 5คืน บินTK เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 77,888 บาท
ราคา : 77,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7 วัน 4 คืน บินSQ เดินทาง พ.ย. 67 ราคาเพียง 89,990 บาท
ราคา : 89,990.00 บาท
ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน บินEK เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคา 75,888 บาท
ราคา : 75,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน บินQR เดินทาง พ.ค. 67 ราคา 85,888 บาท
ราคา : 85,888.00 บาท
ทัวร์สเเกนดิเนเวีย ฟลัม 8วัน 5คืน บินTK เดินทาง ส.ค.-ต.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 76,990 บาท
ราคา : 76,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY