• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป กาตาร์-สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7วัน4คืน บินQR เดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม 62 ราคาพิเศษ 39,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCEW6738
ราคา : 39,900.00 บาท

ทัวร์ยุโรป กาตาร์-สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7วัน4คืน บินQR เดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม 62 ราคาพิเศษ 39,900 บาท
โดฮา –ชมเมือง - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง - ตูริน มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า – เซียน่า - โรม นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน
กาตาร์-สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน


 
 
โดฮา –ชมเมือง - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง - ตูริน มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า – เซียน่า - โรม
นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน
กำหนดการเดินทาง
20-26 พ.ย.//27 พ.ย.-03 ธ.ค. 2561 //05-11 ก.พ.//12-18 ก.พ.//19-25 ก.พ.
26 ก.พ.-04 มี.ค.//05-11 มี.ค.//12-18 มี.ค.//19-25 มี.ค.//26 มี.ค.-01 เม.ย. 2562
( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา - ชมเมืองโดฮา
11.00      สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS
14.10      เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR839
18.00      ถึงสนามบินกรุงโดฮา ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง นำท่านออกเดินทางเข้าชมตัวเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์(ทัวร์แบบคณะส่วนตัว ไม่จอยกับกรุ๊ปอื่น) นำท่านแวะถ่ายรูปวิวฝั่งเมืองใหม่หรือ New Doha เป็นย่านธุรกิจ หรือย่านที่เจริญที่สุดในกรุงโดฮา จากนั้นนำท่านชม Katara Culture Village หรือหมู่บ้านวัฒนธรรม ชมความสวยงามของเมืองในแบบอาหรับ ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ The Pear Qatar เป็นเกาะเทียมที่เกิดขึ้นมาจากการถมทะเลขึ้นมาแล้วสร้างเมือง แบบเดียวกับ เกาะThe Palm ที่ดูไบ ซึ่งเป็นย่านพักผ่อน เป็นท่าจอดเรือยอร์ช จากนั้นนำท่านสู่ย่าน Souq Waqif แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนม,ของฝากของที่ระลึก,น้ำหอม,ร้านอาหาร,เสื้อผ้าฯลฯ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่สนามบิน
วันที่2       โดฮา - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์
01.45      เหิรฟ้าสู่เมืองเจนีวา...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR101
06.30      เดินทางถึงเมืองเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่“เมืองเจนีวา” พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซึ่งรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก ,องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อานซี Annecy เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโอต-ซาวัว อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซี Annecy Lake ในฝรั่งเศส หรือทะเลสาบเจนีวา Geneva Lakeในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆ และยังได้รับสมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ และยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซี อีกด้วย ฝรั่งเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ
เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          นำท่านสู่ เมืองชาโมนิกซ์ Chamonix เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc) เป็นจุดหมายปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก อิสระเดินชมเมืองเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง อีวัวร์ Yvoire ซึ่งอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่เป็นฝั่งทางฝรั่งเศส ชมบ้านเมืองโบราณสมัยยุคกลาง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของฝรั่งเศส มีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือจะถูกประดับด้วยดอกไม้ ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล Four Flowerระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape และยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี 2002 อีกด้วย
ค่ำ           บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :      Novotel Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
 
วันที่3       เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน 
เช้า          บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่เมือง“โลซานน์”เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำท่านชื่นชมบรรยากาศของเมือง นำท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ มหาวิหารนอร์ทเทรอ นำท่านเดินทางผ่านเมือง “มองเทรอซ์” เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ”  ชมวิวทิวทัศน์ของคฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ “ ปราสาทชิลลองซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย
เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย         นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “โตริโน่” หรือ “ตูริน” เมืองหลวงของแคว้นปีเอมอนเตและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของอิตาลี นำท่านเที่ยวชมย่านจตุรัสซาน คาร์โล “Piazza San Carlo” จตุรัสกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังวังมาดามา “Palazzo Madama” ซึ่งเป็นวังเก่าในอดีตของกษัตริย์หลายองค์ในราชวงศ์ซาวอย สร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 โบสถ์ซานตา ครอสติน่า “Santa Cristina. และโบสถ์ซาน คาร์โล “San Carlo” และมหาวิหารแห่งโตริโน่ “Duomo di Torino” หรือ Cathedral of San Giovanni เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตอรีโน่ ใช้เป็นที่เก็บผ้าที่เชื่อกันว่าเป็นผ้าห่อพระศพของพระเยซู รู้จักกันในนามว่า “Shround of Turin”  
ค่ำ           บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :     Novotel Hotel   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
 
วันที่4       ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า  
เช้า          บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี จากนั้นนำคณะเก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย         นำท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence เมืองที่ได้รับฉายาว่า“เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ”เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมเป็นนครโบราณอันยิ่งใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมั่งคั่งและร่ำรวยกว่ากรุงโรม เป็นถิ่นกำเนิดของศิลปินระดับโลก2ท่าน คือ ลีโอนา โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจลโล นำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า Old Town ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งผ่านภายในเมืองสัมผัสสถาปัตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไปด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ที่หาชมได้ยากยิ่งจากเมืองไหน เที่ยวชมจัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา ชมสถาปัตยกรรม อันโดดเด่นของเมืองที่มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม โบสถ์ซันตาโคเช่ โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า
ค่ำ           บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :      CHARME HOTEL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5      ปิซ่า – เซียน่า - THE MALL OUTLET – โรม  
เช้า          บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชม “เมืองปิซ่า” เพื่อเข้าชมความมหัศจรรย์ของหอเอนแห่งเมืองปิซ่า1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สำหรับหอเอนปิซ่านี้ ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่วนสาเหตุที่เอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซียน่า เมืองดังแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองที่มีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียนาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็น  โลกเมื่อปี ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และ เคยเป็นบ้านของาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่อนที่สุดในโลก จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยังคงถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิค น้ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมา  
เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย         จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ THE MALL OUTLET  ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ
ค่ำ           อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ :      IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่6       โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม  
               เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เดินทางกลับ
เช้า          บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชม กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกันประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลกนำท่านเข้าชมภายในของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นำท่านเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทางท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม
เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย         นำท่านชมความสวยงามของ น้ำพุเทรวี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง "Three Coins in the Fountain" นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้ำพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้นนำท่านชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดมของ วิหารแพนธีออน ภายในวิหารแพนธีออนยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสำคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา นำท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันไดสเปน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม  เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
22.05      เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114
วันที่7       โดฮา – กรุงเทพฯ
05.40      ถึงสนามบิน กรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
07.05      เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
17.45      เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
              พักท่านเดียว / ห้อง
                      จ่ายเพิ่ม
 
พ.ย.-มี.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 13,000
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เจนิวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 •  
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 3,000.-)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ()
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี บินLH,OS เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 53,900 บาท
ราคา : 53,900.00 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10วัน7คืน บินTG เดินทางกันยายน-ธันวาคม61ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ INSIDE RUSSIA 7D5N BY WY เดินทาง มีนาคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 49,999 บาท
ราคา : 49,999.00 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน บินQR เดินทางพฤศจิกายน61-มีนาคม62 ราคาเริ่ม 59,900 บาท
ราคา : 59,900.00 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 75,900 บาท
ราคา : 75,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก PERFECT RUSSIA 7D 5N BY TG เดินทางเดือนมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 51,888 บาท
ราคา : 51,888.00 บาท
รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน สายการบิน AIR ASTANA เริ่มต้น 45,555 เดินทาง ส.ค. 2561 - ก.พ. 2562 FCRS1719
ราคา : 45,555.00 บาท
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน Flower Blooming Benelux 7วัน4คืน บินTG เดินทางเมษายน-พฤษภาคม62 ราคาเริ่ม 52,999 บาท
ราคา : 52,999.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย เข้ามอสโคว์ ออกเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก Route Greatest 8 วัน 5 คืน บิน QR เดินทางธันวาคม61-มีนาคม62 ราคาเริ่ม 47,999 บาท
ราคา : 47,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY