• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 397
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,635,000
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน EASY DESIRE IN MYANMAR 3วัน 2คืน บินDD ราคาเริ่มต้นเพียง 10,900 บาท เดินทาง สิงหาคม 62 - มีนาคม 63
Print
รหัสสินค้า : FCMZ2414
ราคา : 10,900.00 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน EASY DESIRE IN MYANMAR  3วัน 2คืน บินDD
ราคาเริ่มต้นเพียง 10,900 บาท เดินทาง สิงหาคม 62 - มีนาคม 63

พัก GRAND MERCURE YANGON ระดับ 5 ดาว
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด +เบียร์ไม่อั้น เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
นั่งกระเช้า ขึ้นพระธาตุอินแขวน
โสร่ง+เทพทันใจทุกที่นั่ง ฟรี!!
นมัสการพระเจดีย์ทองคำคู่เมืองย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
นมัสการเจดีย์ใหญ่คู่เมืองหงสาวดี พระมหาเจดีย์มุเตา
องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ริมหน้าผา พระธาตุอิน แขวน
สักการะขอพร เทพทันใจ+เทพกระซิบ
เลือกซื้อสินค้าราคาถูก ตลาดสก็อต ตลาดใหญ่สุดในพม่า


EASY DESIRE IN MYANMAR 3D2N

สายการบินนกแอร์ (DD)
พัก GRAND MERCURE YANGON ระดับ 5 ดาว
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด +เบียร์ไม่อั้น เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
นั่งกระเช้า ขึ้นพระธาตุอินแขวน
โสร่ง+เทพทันใจทุกที่นั่ง ฟรี!!
 
นมัสการพระเจดีย์ทองคำคู่เมืองย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
นมัสการเจดีย์ใหญ่คู่เมืองหงสาวดี พระมหาเจดีย์มุเตา
องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ริมหน้าผา พระธาตุอิน แขวน
สักการะขอพร เทพทันใจ+เทพกระซิบ
เลือกซื้อสินค้าราคาถูก ตลาดสก็อต ตลาดใหญ่สุดในพม่า
 
 

 
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโล
พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่งและบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
สายการบินนกแอร์ NOK AIR (DD)
ขาไป DD4230 DMK - RGN 06.45 – 07.30
ขากลับ DD4239 RGN - DMK 21.00 – 22.45
 
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่
 
เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี
 
กำหนดการเดินทาง  
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เที่ยวบิน
28-30 กรกฎาคม 2562 9,999.- 3,500.- DD4230 DMK-RGN 06.45-07.30
DD4239 RGN-DMK 21.00-22.45
04-06 สิงหาคม 2562 10,900.- 3,500.-
18-20 สิงหาคม 2562 10,900.- 3,500.-
25-27 สิงหาคม 2562 10,900.- 3,500.-
08-10 กันยายน 2562 10,900.- 3,500.-
25-27 ตุลาคม 2562 11,900.- 3,500.-
09-11 พฤศจิกายน 2562 11,900.- 3,500.-
17-19 พฤศจิกายน 2562 11,900.- 3,500.-
08-10 ธันวาคม 2562 11,900.- 3,500.-
22-24 ธันวาคม 2562 11,900.- 3,500.-
29-31 ธันวาคม 2562 13,900.- 3,500.-
31 ธันวาคม-2 มกราคม 2563 15,900.- 3,500.-
26-28 มกราคม 2563 11,900.- 3,500.-
01-03 กุมภาพันธ์ 2563 11,900.- 3,500.-
08-10 กุมภาพันธ์  2563 11,900.- 3,500.-
23-25 กุมภาพันธ์  2563 11,900.- 3,500.-
01-03 มีนาคม 2563 11,900.- 3,500.-
13-15 มีนาคม 2563 11,900.- 3,500.-
22-24 มีนาคม 2563 11,900.- 3,500.-
:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::
 
ราคาอื่นๆ
 1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 5,900 บาท
 2. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่
 
 
วันแรก      กรุงเทพ- ย่างกุ้ง– หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน                                                         (B/L/D)
 
04.15น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.45น.       เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4230
07.30น.       ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง (ก่อนออกเดินทางทางมัคคุเทศก์จะแจกโสร่งและเทพทันใจให้แก่ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง)
                   จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ต้มยำกุ้ง ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของพม่า บริการด้วยอาหารติ่มซำสไตล์พม่า
 
         
                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ80กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง) ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
 
  
 
 
 
 
 
จากนั้น นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดีและยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน แล้วนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบัน
 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผา)
                   นำคณะเดินทางสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั่นนำชม วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเลื่อน   เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า2,000ปีโดยมีเรื่องเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมาติดอยู่ใกล้ๆวัดจากนั้นชาวพม่าได้เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดแล้วปิดทององค์พระทั้งองค์ต่อมาในตำแหน่งที่หางคิ้วได้มีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้นจะปิดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเป็นจุดดำๆอยู่ตลอด ทางวัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ตำแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองค์นี้กันว่า พระไฝเลื่อน
 
 
ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลา
เดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1ชั่วโมง นำท่านขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
 
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
 
หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
 
                  
                   นำท่านเข้าพักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สอง     พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง                                                                        (B/L/D)
 
เช้าตรู่           เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมานมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ก่อนกลับ
 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 
 
หลังอาหารแล้วออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา  พระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้
จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน
 
 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผา)
 
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางผ่านชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagada) (ถ้าต้องการเข้าชม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  2 USD/PAX) องค์พระเจดีย์สูงถึง157ฟุต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้งสร้างอุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง
 
จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งนี้
 
 
จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ท่านจะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถนำขึ้นจากแม่น้ำได้ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิม จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งสมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น
 
 
                   หลังจากนั้นทำท่านเข้าพักโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทียบเท่า
                   พร้อมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษบุฟเฟต์ Seafood ที่โรงแรม (เบียร์ไม่อั้น)
  
 
 
วันที่ 3     ย่างกุ้ง-กรุงเทพ                                                                                             (B/L/D)
 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีแถมพิเศษสุด และมีเพียงโรงแรมเดียวเท่านั้น คือเมนู Myanmar Snow Birdnest หรือเรียงตรงตัวว่า  รังนกหิมะ หรือภาษาจีนเรียกว่า  Xui Yan ท่านไม่ควรพลาด มีเพียงโรงแรมเดียวเท่านั้น เป็นสมุนไพรที่เรียกว่า Tragacanth Gum (Xueyan) จะถูกหลั่งออกมาจากเปลือกของ Xueyan เป็นเยื่อไม้ที่มีค่า Tragacanth Gum (Xueyan) ที่หลั่งออกมาจากไม้พุ่มหนาม Tragacanth มีรสเปรี้ยวมีกลิ่น          เปรี้ยวตามธรรม ชาติ อย่างไรก็ตามหลังจากแช่ในน้ำแล้ว  Tragacanth จะนิ่มและไม่มีรสเปรี้ยว จากการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า Tragacanth Gum ประกอบด้วยกรด D-galacturonic, D-galactose, L-fucose, D-xylose, L-arabinose และ L-rhamnose  เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับสมอง หัวใจ ไต หลอดเลือดและ ปอด ช่วยควบคุมอาการท้องผูก  มีต้นกำเนิดมาจากภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินเดีย, เวียดนาม, Loas และมาเลเซีย นิยมใช้ทานเพื่อ บำรุงปอด, ความงาม
นำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวายงานฝีมือเช่นผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
 
 
 นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ
   
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง )
 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะที่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ต่างๆเชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไปมาได้ทั้งในน้ำและบนบกและเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า จากนั้นนำท่านสักการะ  พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่าแล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
 
 จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR TRADITIONAL FOOD ก่อนขึ้นเครื่อง
  
                   ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.00น.        บินลัดฟ้ากลับสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
22.45น.        ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
สิ่งพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าทุกท่าน
 
 • ใช้รถใหม่ 45 ที่นั่งทุกกรุ๊ป
 • แถมติ่มซำ อาหารเช้าวันแรกที่มาถึงพม่า
 • นอน โรงแรม 5 ดาว ที่ Grand Mercure Yangon Golden Empire
 • แถม Seafood Buffet 1 มื้อที่โรงแรมห้าดาวที่เราพัก ฟรีเบียร์ไม่อั้น
 • แถม Afternoon Tea ที่ โรงแรมเรือ Vintage Luxury Yacht Hotel
 • แถมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา 2 มื้อ และสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง 1 มื้อ
 • บริการอาหารพิเศษ มากถึง 10 มื้อ 🍽 🍽
 
 
มีอีก
 
 • โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มี WIFI ที่เร็วและแรงที่สุดในพม่า
 • โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มีห้องพักที่หรูหราที่สุด
 • โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire เป็นโรงแรมแห่งเดียวที่เสิร์ฟรังนก บำรุงร่างกายให้ท่านในมื้อเช้า
 
**ราคาทัวร์ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่านตลอดทริป **
**ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์**
*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ***

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน  15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทาง
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
สำคัญมาก!!! กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ PASSPORT
ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ#ทัวร์พม่า  #ทัวร์พม่าไหว้พระ
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน ยูนิเวอร์แซล บินSQ เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 12,999 บาท
ราคา : 12,999.00 บาท
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ราคา : 12,777.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY