• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 613
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,635,216
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า ใจบุญ ไหว้พระ ย่างกุ้ง 5 วัด 1 วัน รวมทิป บินDD เดินทาง กุมภาพันธ์-มิถุนายน 63 ราคาเริ่มต้นเพียง 4,990 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCMG7907
ราคา : 4,990.00 บาท

ทัวร์พม่า ใจบุญ ไหว้พระ ย่างกุ้ง 5 วัด 1 วัน รวมทิป บินDD เดินทาง กุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
เจดีย์ชเวดากอง  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)   พระงาทัตยี  วัดไจ๊กะส่าน
ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ขอพร 2 เทพทันใจ โบตะทาวน์  ไจ๊กะส่าน

ราคาเริ่มต้นเพียง 4,990 บาท
 


พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป)
เจดีย์ชเวดากอง  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)   พระงาทัตยี  วัดไจ๊กะส่าน
ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ขอพร 2 เทพทันใจ(๑) โบตะทาวน์  (๒)ไจ๊กะส่าน
ราคาแนะนำ  4,990
 
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55)
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55)
04.00 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง และไม่มีนำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
  นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
 
   
   
   
  หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)
   
  ท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda)  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
  วิธีการสักการะเทพทันใจ นำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านนำเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้
  นำท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และนำน้ำนมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
   
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
   
  นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market)  ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
(ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์)
   
  นำท่านเข้าสู่ เจดีย์ไจ๊กะส่าน Kyaikkasan Pagoda เจดีย์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองย่างกุ้ง เจดีย์องค์นี้สร้างมาแล้ว 2 พันกว่าปี โดยกษัตริย์ชาวอินเดีย ซึ้งเป็นกษัตริย์ในยุคเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาร ภายในองค์พระเจดย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและพระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์ ตามตำนาน ในสมัยที่เมืองย่างกุ้ง ได้กลายเป็นเมืองร้าง มียักษ์สองพี่น้อง ชื่อ “นองดอ องค์พี่ และ “นยีดอ”องค์น้อง ทำหน้าที่คุ้มคลองรักษาองค์พระเกศาธาตุและพระธาตุที่บรรจุไว้ ณ เจดีย์ไจ๊กะส่านแห่งนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน และเจดีย์ไจ๊กะส่านแห่งนี้ยังมี องค์เทพทันใจไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรท่านได้ เทพทันใจที่นี่ลักษณะใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ดูใจดี จึงเป็นอีก1สถานที่ ที่ผู้มีจิตรศรัทธาชาวเมียร์มาร์นิยมมาขอพรมากอีกแห่งหนึ่ง
   
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239 (ไม่มีอาหารบนเครื่องและไม่มีนำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)
22.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการ : พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) บินนกแอร์ DD  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ราคาแนะนำท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
ราคาแนะนำท่านละ
เด็กทารก
อายุไม่ถึง 2 ปี ท่านล่ะ
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 01 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 03 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 04 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 05 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 10 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 11 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 12 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 17 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 18 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 19 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 21 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 22 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 24 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 26 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 28 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 04 เมษายน 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 05 เมษายน 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 11 เมษายน 2563 6,590.- 6,590.- 1,900.-
วันที่ 12 เมษายน 2563 6,590.- 6,590.- 1,900.-
วันที่ 18 เมษายน 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 23 เมษายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 30 เมษายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 06 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 09 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.-
วันที่ 03 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 06 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 07 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.-
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.-
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.-
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.-
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.-
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**  
   

#ทัวร์พม่า
#เที่ยวพม่า #ทัวร์พม่าไหว้พระ
คำเกี่ยวข้อง: ทัวร์พม่า, พม่าทัวร์, ทัวร์เมียนมาร์, เมียนมาร์ทัวร์, เที่ยวพม่า, เที่ยวเมียนมาร์, ทัวร์พม่าราคาถูก, แพคเกจทัวร์พม่า, หัวหน้าทัวร์พม่า, เที่ยวพม่าราคาถูก
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน ยูนิเวอร์แซล บินSQ เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 12,999 บาท
ราคา : 12,999.00 บาท
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ราคา : 12,777.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY