• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กรกฎาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ Winter in New Zealand 6วัน4คืน เดินทางวันแม่ 9-14 สิงหาคม 61 ราคาเพียง 69,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCNG3514
ราคา : 69,900.00 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ Winter in New Zealand 6วัน4คืน เดินทางวันแม่ 9-14 สิงหาคม 61 ราคาเพียง 69,900 บาท
มหัศจรรย์เกาะเหนือ ชมหมู่บ้านฮอบบิต 6 วัน
นิวซีแลนด์   ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาว  ทางซีกโลกใต้ และอีกหลายชื่อที่ได้รับคำยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกพบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทุ่งอันเขียวขจี  ประดับประดาด้วยฝูงแกะขาวๆ รายล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่ 
เกาะเหนือ  นครอ็อคแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม
ราคาเพียง 69,900 บาท


Winter in New Zealand

สายการบินไทย นำท่านบินตรงสู่ประเทศนิวซีแลนด์
มหัศจรรย์เกาะเหนือ ชมหมู่บ้านฮอบบิต 6 วัน

นิวซีแลนด์   ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาว  ทางซีกโลกใต้ และอีกหลายชื่อที่ได้รับคำยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกพบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทุ่งอันเขียวขจี  ประดับประดาด้วยฝูงแกะขาวๆ รายล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่

 
เกาะเหนือ  นครอ็อคแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม
                เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้นเมือง
               หมู่บ้านฮอบบิตตัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก
                อุทยานน้ำพุร้อน เทพูย่า
                ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี
                ชมการสาธิตการต้อนแกะและการตัดขนแกะที่ อโกรโดม ฟาร์ม
 พิเศษ!! นั่งกระเช้ากอนโดล่าและเล่นลูจ “รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา”
                ชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าส์ Rainbow Spring ตามธรรมชาติ
                ชมความมหัศจรรย์ถ้ำหนอนเรืองแสง ถ้ำไวโตโม่    

 
กำหนดการเดินทาง : วันที่     9-14 สิงหาคม 2561  วันแม่
 
วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์                                             
 
16.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถวD สายการบินไทย
                   ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
18.45 น.  เหิรฟ้าบินตรงสู่ Q สู่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์โดยเที่ยวบินที่ TG 491
                 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
วันที่สองของการเดินทาง   อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village                            (D)
 
 10.45 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอ็อคแลนด์ ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบ ชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม ชมทัศนียภาพของเมืองอ๊อคแลนด์ บนยอดเขาอีเดน (Mt. Eden) ที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดและท่านสามารถมองเห็นเมืองอ็อคแลนด์ได้แบบ 360 องศา นำท่านชม Parnell Village ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมืองที่เก่าแก่ที่สุด (oldest suburb) ที่ยังคงอนุรักษ์สภาพอาคารบ้านเรือนในสภาพสมัยก่อน ให้นักท่องเที่ยวได้ เดินชมสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น
   ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร                                      
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3óหรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง          อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิตัน - โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia –
                                                          ฮังกิ ดินเนอร์                                                                (B / L / D )
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua)   เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน   และบ่อโคลนเดือด   ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City
นำท่านเดินทางผ่านเมือง มาตามาต้า Matamata ชมหมู่บ้านฮอบบิตัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังก้องโลก The Lord of The Rings ชื่นชมความสวยงามของบ้านหลังกระทัดที่ฝังตัวอยู่ในเนินดิน โผล่มาให้เห็นเพียงประตู หน้าต่างเล็กๆ อิสระถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย         นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองโรโตรัว นำท่านชมอุทยานน้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
               ของชนพื้นเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเครื่องไม้และ      การทอเครื่องนุ่งห่มจากต้นป่านและ
               ความเป็นอยู่ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและน้ำพุร้อนใต้ดิน ที่ไม่เคยหลับใหลมานาน
               นับพันปี   
ค่ำ           บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง Maori Hangi ä และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารี
เข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL 3ó    หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ของการเดินทาง           โรโตรัว – อโกรโดม ฟาร์ม – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาและเล่นลูจ –
                                        ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์                                                   (B / L / D)
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรม
               นำท่านชมการสาธิตวิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้และชมการแสดงตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์แม่พันธ์กว่า 19 สายพันธุ์  ที่ฟาร์ม อโกรโดม Agrodome Farm จากนั้นนำท่านโดยสารขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Skyline Gondola ขึ้นไปชมวิวเมืองโรโตรัวบนยอดเขาโงโงทาฮ่า ซึ่งสูง 900 เมตรจากพื้นดิน พิเศษ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการ เล่นลูจ LUGE เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ
เที่ยง        บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ åä ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย         อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม
Rainbow Springs สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชมสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เฟิร์นสีเงิน, สัตว์พื้นเมืองต่างๆ
ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  พัก  SUDIMA HOTEL  3óหรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้าของการเดินทาง     โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ช้อปปิ้ง       (B / L / D)
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่เมืองไวโตโม่ นำท่านชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Caves) ชมความงามภายในของถ้ำที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจำนวนมหาศาล เต็มเพดานผนังถ้ำที่ทำให้ถ้ำสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ระหว่างทางจะได้พบกับความงดงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งหินของที่นี่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาแตกต่างกันออกไป ถ้ำที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่ท่านไม่ควรพลาด และไม่สามารถหาดูได้ตามถ้ำทั่วไป
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก จากย่านควีนสตรีท ย่านช้อปปิ้ง
       เซ็นเตอร์ ฯ หรือลองเสี่ยงโชคที่ Sky City Casino ตามอัธยาศัย
ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3óหรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อน หรือ ลองเสี่ยงโชคที่ คาสิโน ที่ Sky City ตามอัธยาศัย 
 
วันที่หกของการเดินทาง    อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ                                                                 (B)
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์           
               ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครอ็อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
                  กรุงเทพมหานคร
13.10 น.  เหิรฟ้า Q  สู่สนามบินกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG492
                 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)   
20.25 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ
 
 
QQQQQQQQQQQ
 
รายการนิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน โดยสายการบินไทย TG (NZ 90 TG)
 
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่ (
ห้องละ 2ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ผู้ใหญ่พักรวม 3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด
1 ผู้ใหญ่ มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่
9-14 สิงหาคม 61 69,900 66,900 62,900 59,900  
8,900
 
-700
ราคาไม่รวมตั๋ว 38,900 37,900 35,900 33,900
 
 
หมายเหตุ   1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
หากผู้เดินทางไม่ครบ 20 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือเลื่อนการเดินทาง  
2.  รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ                           ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
อัตรานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  (TG)    (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)  
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 4. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 
 5. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้นเมือง หรือ ไทย)
 6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 8. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 9.  
 
 •  
 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์จัดให้
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 3 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 3 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (25 กิโลกรัม / ท่าน)
 7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ยื่นพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป / วีซ่าไม่ติดเล่ม / ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป) ค่าวีซ่าเดี่ยว 6,000 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ปรับค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน2คืน พัก4ดาว บินSL เดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินภายใน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 12,900 บาท
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 11,900 บาท บินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม61-ปีใหม่62 FCSG1704
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N สายการบิน T’WAY เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่ม 12,888 บาท
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เริ่มต้น 13,900 บาท 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 61 วันปีใหม่ 62
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ราคาเริ่มต้น 12,888 FANSIPAN IN LOVE 4 วัน 3คืน บิน QATAR AIRWAYS เดินทางเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย (FD) เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางสิงหาคม-กันยายน 2561 FDCG1408
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 17,900 บินไทยสไมล์ (WE) เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 FCCG1409
ราคา : 17,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY