• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก บินหรู SCOOTBIZ EASY FLOWER FANTASY 5 วัน 3 คืน เดินทางเดือนธันวาคม 61 - มกราคม 62 ราคาเริ่ม 36,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCJZ2503
ราคา : 36,900.00 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก บินหรู SCOOTBIZ  EASY FLOWER FANTASY 5 วัน 3 คืน เดินทางเดือนธันวาคม 61 - มกราคม 62 ราคาเริ่ม 36,900 บาท
เทศกาลประดับไฟสวนดอกไม้  ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ
สะพานชินเคียว สะพานโค้งเก่าแก่  สักการะพระใหญ่คามาคุระ
โกดังอิฐแดงโยโกฮาม่า  ช้อปปิ้งโกเทมบะ
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์  พิเศษน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 30 กก.
บริการอาหารร้อนแบบบนเครื่อง  ที่นั่งกว้างสบาย SCOOT BIZ
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ  กรุ๊ปไซส์เล็กเพียง 15 ท่าน
 
นิกโก บินหรู SCOOTBIZ
 
 EASY FLOWER FANTASY
 
️ NOKSCOOT 5 วัน 3 คืน
 
เทศกาลประดับไฟสวนดอกไม้ 🔆ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ
🔆สะพานชินเคียว สะพานโค้งเก่าแก่  🔆สักการะพระใหญ่คามาคุระ
🔆โกดังอิฐแดงโยโกฮาม่า  🔆ช้อปปิ้งโกเทมบะ
🔆ช้อปปิ้งอิออนมอลล์  💥พิเศษน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 30 กก.
💥บริการอาหารร้อนแบบบนเครื่อง  💥ที่นั่งกว้างสบาย SCOOT BIZ
💥บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ  💥กรุ๊ปไซส์เล็กเพียง 15 ท่าน
 
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัมบริการท่านด้วยที่นั่งพรีเมี่ยม SCOOTBIZ บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง
สายการบินนกสกู๊ต NOK SCOOT (XW)
ขาไป XW102 DMK - NRT 02.20 – 10.25
สายการบินนกสกู๊ต NOK SCOOT (XW)
ขากลับ XW101 NRT - DMK 13.55 – 18.25
 
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่
เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี
 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::
03 – 07 ธันวาคม 2561 38,900 7,900
07 – 11 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 43,900 7,900
14 – 18 ธันวาคม 2561 38,900 7,900
21 – 25 ธันวาคม 2561 38,900 7,900
30 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 (วันปีใหม่) 45,900 7,900
11 – 15 มกราคม 2562 36,900 7,900
17 – 21 มกราคม 2562 36,900 7,900
25 – 29 มกราคม 2562 36,900 7,900
ราคาอื่นๆ
 1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินลดราคาตั๋ว 15,000 บาท/ท่าน
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
 
23.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ 6
ของสายการบิน Nok Scoot (XW) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
 
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - สวนดอกไม้ประดับดวงไฟอาชิคางะ 
 
02.20 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โดยเที่ยวบินที่ XW102 สายการบิน Nok Scoot
 
                       
เดินทางสุดพิเศษ !!!
ที่นั่งสุดพรีเมี่ยม  SCOOT BIZ เป็นที่นั่งหุ้มหนังเต็มเบาะที่ให้พื้นที่วางขาถึง 38 นิ้ว (96.5 ซม.) และความกว้าง 21.7 นิ้ว (55.1 ซม.) พนักพิงเอนหลังขนาด 8 นิ้ว (20.3 ซม.) เพิ่มพื้นที่พักเท้าและที่เท้าแขนที่พับ
 
 
 
 
 • จัดสรรที่นั่งพิเศษเพียงแค่ 24 ที่ หน้าห้องโดยสาร กับพนักงานที่มีประสบการณ์มากที่สุดของเรา
 • บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • สัมภาระเชคอินที่ 30 กก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 2 ใบ และ ให้น้ำหนักรวมแล้วมากถึง 15 กก.
 • เอกสิทธิ์ในการเชคอินและขึ้นเครื่องก่อนใคร
 
10.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
(เวลาที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช.ม.)
 
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น  (1)
 
 
 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “เมืองซาโนะ  พาท่านช้อปปิ้ง ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Sano Premium Outlet) เอ้าท์เลทที่รวบรวมแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 180 ร้าน ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารและช้อปปิ้งในบรรยากาศที่เปิดกว้าง โดยในช่วงฤดูหนาวจะมีการตกแต่งไฟภายในสถานที่ ที่ให้บรรยากาศเหมือนกับการส่องประกายอันเงางามของอัญมณีที่ถูกฝังอยู่
 
 
 
นำท่านชม สวนดอกไม้ประดับดวงไฟอาชิคางะ  ASHIKAGA FLOWER PARK เทศกาลประดับแสงไฟ Top 3 ของญี่ปุ่นภายในสวนขนาดพื้นที่ 94,000 ตารางเมตรนี้ จะถูกประดับตกแต่งด้วยหลอดไฟหลากสีสันกว่า 4,500,000 ดวงซึ่งจะคอยช่วยแต่งเติมความรู้สึกอิ่มเอิบใจให้แก่แขกผู้มาเยือนทุกท่าน นอกจากนี้ หลอดไฟกว่า 4,500,000 ดวงที่ใช้ในงานเทศกาลนี้ เกือบทั้งหมดยังเป็นหลอดไฟ LED ที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย ภายในสวนจะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และหลอดไฟเข้ากันอย่างสวยงาม ช่วงเวลาของการเปิดไฟจะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 16.30 - 21.00 น. ของทุกวัน  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
 
 
พักที่ CANDEO HOTELS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองซาโนะ              
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
 
 
 
 
วันที่ 3          เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานแดงชินเคียว - อิออนมอลล์ นาริตะ
 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองนิกโก้ เป็นเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากมีจุดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจากทาง UNESCO มีวัดและศาลเจ้า รวมทั้งมีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี พื้นที่โดยรอบของเมืองนิกโก จะมีน้ำพุร้อน น้ำตก ทะเลสาบต่างๆที่ทิวทัศน์ที่สวยงาม
นำท่านชม สะพานแดงชินเคียว  คือสะพานศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนกับ ประตูที่จะเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้นจะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่างๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราวกับภาพวาด นอกจากนี้สะพานชินเคียวยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกเดินทางสู่บริเวณโซนมรดกโลก อิสระให้ท่านเดินทางชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจ้านิกโกโทโชกู เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผู้พลิกผันชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น เอกลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใช้เทคนิคด้านฮวงจุ้ยประกอบการก่อสร้าง จนได้ชื่อว่าเป็นจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือ ประตูโยเมมง แสนสวยที่เพิ่งเสร็จสิ้นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ไปในปีนี้ รูป
แกะสลักหลากสีสันบนบานประตูนั้นสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มีระเบียงโทไซไคโร ทางฝั่งซ้ายและขวาของประตู ซึ่งประดับด้วยรูปแกะสลักนกและดอกไม้มากมาย และยังจะได้เห็นรูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ อีกด้วย ท่านสามารถเข้าชมภายในศาลเจ้าโทโชกุได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 1,300 เยน)
 
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
 
 
 
 
 
นำท่านช้อปปิ้งที่ อิออนมอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
 
พักที่ Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
 
วันที่ 4           พระใหญ่ไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเมนโยโกฮาม่า – ตึกอิฐแดงโยโกฮาม่า – ช้อปปิ้งโอไดบะ
 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ในจังหวัดคานางาวะ และอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวมากนัก ประมาณ 48 กิโลเมตร แม้จะเป็นเมืองเล็กที่มีประชากรอาศัยอยู่แค่ประมาณสองแสนคน แต่เมืองนี้ก็ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะวัดและศาลเจ้า ซึ่งรวมกันเกือบร้อยแห่งตั้งกระจายอยู่ท่ามกลางวงล้อมของขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์ถึงสามด้านด้วยกัน ส่วนอีกด้านเป็นชายฝั่งทะเล จึงทำให้ในอดีตแม้มองโกเลียจะยกพลมารุกรานคามาคุระถึง 2 ครั้ง แต่ก็พ่ายแพ้กลับไป
นมัสการพระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระองค์นี้หรือที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในชื่อว่าไดบุทสึ แต่จริงๆ แล้วพระองค์นี้มีชื่อจริงๆ ว่า พระอมิตพุทธ นิโอยุราอิ ตั้งอยู่ภายในวัดโคโตกุอิน โดยสร้างจากสำริดแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 และมีความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร ส่วนน้ำหนักราว 122 ตัน สำหรับสีเขียวขององค์พระที่เห็นนั้นไม่ใช่เพราะว่าทาสีเขียว แต่เกิดจากการที่สำริดทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับฝนและหิมะมาอย่างยาวนานหลายพันปีจนทำให้กลายเป็นสีเขียว ซึ่งหากสังเกตให้ดีก็จะเห็นรอยเชื่อมต่อโลหะขององค์พระทั้งหมดถึง 8 ชิ้น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว ในเขตจังหวัดคานากาว่า โดยโยโกฮาม่าเป็นเมืองที่มีท่าเรือใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นเมืองท่าเรือแห่งแรกที่ทั่วโลกรู้จักและเป็นประตูเข้าสู่ญี่ปุ่นในอดีต จึงทำให้ที่นี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้า อุตสาหกรรม แฟชั่นและคมนาคมไปสู่ภูมิภาคอื่น และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง จนได้รับการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์และตีพิมพ์ในนิตยสารหลายฉบับมาแล้ว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ราเมงหรือราเมงมิวเซียม ตั้งอยู่ทางเหนือของสถานีรถไฟชินโยโกฮาม่าในเมืองโยโกฮาม่า  ซึ่งมิวเซียมแห่งนี้มีทั้งหมด 3 ชั้น และแต่ละชั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป โดยชั้นแรกจะเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของราเมงญี่ปุ่น เครื่องมือในการผลิต ชั้นบนเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเมงและของที่ระลึก ส่วนชั้นใต้ดินจะเป็นร้านราเมงที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นทั้งหมด 8 ร้าน ให้เลือกซื้อเลือกชิมได้ตามใจชอบ อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการลิ้มลองราเมงต้นตำหรับญี่ปุ่น
 
นำท่านชม อาคารโกดังอิฐแดง เมืองโยโกฮาม่า ด้านนอกอาคารยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เช่นเดิมกับในอดีต ส่วนด้านในอาคารถูกปรับปรุงให้เป็นห้างสรรพสินค้า "Aka-Renga Soko" ศูนย์รวมความบันเทิงที่รวบรวมร้านขายงานศิลปะ, ร้านอาหาร, ร้านขนม, ร้านขายสินค้าแฮนเมด เครื่องใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่นของโยโกฮาม่าที่มีตราของ Red Brick Warehouse ติดอยู่ด้วย จึงเหมาะสำหรับเลือกซื้อไปเป็นของที่ระลึกเป็นอย่างยิ่ง
 
 
                       
จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการนำขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พลาดไม่ได้กับกันดั้มตัวใหม่ Unicorn Gundam ที่ห้าง Diver City ให้เวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
ค่ำ                พักที่ Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ
          โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
 
 
 
 
วันที่ 5 วัดนาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ
 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็นวัดประจำเมืองนาริตะ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ มีผู้คนหลังไหลกันมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพร นับแสนคน ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอันดัสองในญี่ปุ่น เพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว (เทพเจ้าแห่งไฟ) อันศักดิ์สิทธิ์ และยังมี “เครื่องราง หรือ “ฮู้ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาบริเวณรอบๆวัด
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
13.55 น.      ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ โดยเที่ยวบินที่ XW101 Scoot
บริการอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง
18.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ
 
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
 
หมายเหตุ :
 1. โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสำหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสำหรับนอน 2 ท่าน
 2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 
ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยนหรือ 1500 บาท ตลอดทริป
กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง
หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮาร์บิ้น 7วัน5คืน บินXW เดินทางธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 31,500 บาท
ราคา : 31,500.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D3N BY XJ บินXJ เดินทาง มีนาคม-เมษายน62 ราคาเริ่ม 27,999 บาท
ราคา : 27,999.00 บาท
ทัวร์บาหลี 4วัน3คืน พัก4ดาว บินFD เดินทางเดือนพฤศจิกายน61-มกราคม62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (พักพานาฮิลล์ 1 คืน) 4วัน 3คืน เริ่มต้น 13,888 บินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 2562 FCVG1426
ราคา : 13,888.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท สายการบิน AIR ASIA เดินทางมกราคม-พฤษภาคม 2562 FCHZ1208
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว sakura Kawazu 5วัน3คืน บินXJ เดินทางกุมภาพันธ์-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Sparkling Snow 5วัน3คืน บินXJ เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม บินFD เดินทางตุลาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน บินXW เดินทางตุลาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 15,999 บาท
ราคา : 15,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY