• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 404
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,635,007
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน บิน8L เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63 ราคาเริ่มต้น 16,555 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS2523
ราคา : 16,555.00 บาท

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน บิน8L เดินทาง มกราคม-มิถุนายน  63 ราคาเริ่มต้น 16,555 บาท
พิชิต ภูเขาหิมะมังกรหยก จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา
วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน 
ราคาเริ่ม 16,555 บาท
#ทัวร์จีนลี่เจียง
#ทัวร์ลี่เจียง
#ทัวร์ลี่เจียงต้าลี่


ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน
พิชิต ภูเขาหิมะมังกรหยก จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา
: วัดลามะซงจ้านหลิน : ช่องแคบเสือกระโจน 
  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ 
รายการทัวร์
 
วันที่ รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภุมิ) – ลี่เจียง û û ü Green Melody Holiday Hotel or SML   
2 ลี่เจียง – จงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน ü ü ü Grace Hotel
Or SML   
3 วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – ร้านยาบัวหิมะ – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ ü ü ü Green Melody Holiday Hotel or SML   
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – พระจันทร์สีน้ำเงิน(BLUE MOON VALLEY)  – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณลี่เจียง ü ü ü Green Melody Holiday Hotel or SML   
5 ลี่เจียง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภุมิ) ü û û ----------
 
 
กำหนดการเดินทาง       
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก2ท่าน
ท่านละ
ราคาเด็กต้องอายุต่ำกว่า
12 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
08-12 // 15-19 มกราคม 2563 16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท
05-09 //12-16 //19-23
กุมภาพันธ์ 2563
 16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท
04-08 // 11-15 // 18-22 // 25-29
มีนาคม 2563
16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท
08-12 // 15-19 เมษายน 2563 18,555 บาท 18,555  บาท 5,000 บาท
01-05 //22-26 เมษายน 2563  16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท
06-10 // 13-17 // 20-24 //27-31
พฤษภาคม  2563
 16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท
03-07 // 10-14 //17-21 //24-28 มิถุนายน 2563  16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท
 
 
วันแรก           กรุงเทพฯ – ลี่เจียง                                                               (-/-/เย็น)          
 
10.00 น.      สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินลักกี้ แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.15 น.     เหิรฟ้าสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบินลักกี้ แอร์ เที่ยวบินที่ 8L826
                    (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.30 น.      ถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ เมือง ลี่เจียง ประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
(เวลาที่จีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
[ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
------------------------------------------------------------------------------------------
เย็น           äบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
[ พัก ã   GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สอง    ลี่เจียง – จงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน       (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                                                                                                          
เช้า              äบริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม
[เดินทางสู่  แชงกรีล่า หรือ เดิมมีชื่อว่า เมืองจงเตี้ยน (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต มีชื่อเสียงจากวรรณกรรมบันลือโลก LostHorizons ของ เจมส์ ฮิลตัน ในปี ค.ศ. 1933 จงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวทิเบตตี๋ชิง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คำว่า “จง” นั้นหมายถึงศูนย์กลางหรือสิ่งที่กว้างใหญ่อันเป็นศูนย์กลางส่วน “เตี้ยน” นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังแปลว่า อาณาจักร ได้ด้วย ในปี พ.ศ 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี้ยนอีกครั้ง จากเดิมที่มีชื่อในภาษาทิเบตว่า “เจี้ยนถัง เป็น “แชงกรี-ล่า” ภาษาจีนออกเสียงว่า “เซียงเกอ หลี ลา (Xiang Ge Le La) แปลว่า ที่ซึ่งสุริยันจันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยนนั้นเป็นถิ่นฐานของชาวทิเบตซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกสี่เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายชุดพื้นเมือง
------------------------------------------------------------------------------------------
กลางวัน       ä บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
------------------------------------------------------------------------------------------
[ ช่องแคบเสือกระโจน เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซี ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน ห่างจากเมืองลี่เจียงไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมากเกิดจากความลาดชันของโตรกผาสองข้างที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็วและช่องแคบที่บีบแคบลงอย่างฉับพลันช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวและอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวหน่าซีโดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบริเวณใกล้เคียงและหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้างนำทางคนต่างถิ่น
[ เมืองโบราณจงเตี้ยน อยู่ในเมืองแชงกรีล่า บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต ที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการสื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีลา เมืองเก่าจงเตี้ยน ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขานั้นมี กงล้อมนต์ยักษ์สูงกว่า 3 ชั้นอยู่ ชาวธิเบตและนักท่องเที่ยว นิยมไปหมุนกงล้อนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
------------------------------------------------------------------------------------------
เย็น           äบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
[ พัก ã   GRACE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
------------------------------------------------------------------------------------------
 
วันที่สาม     วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระน้ำมังกรดำ                                              (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                                                                                            
เช้า               äบริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม
 
[ วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคัง ซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา   มีการเปรียบเทียบว่า "หากพระราชวังโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง
[หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue moon) เป็นสถานที่ซึ่งมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มีชื่อเรียกอีกว่า ภูเขาหิมะสือข่า (Shika Snow Mountain) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแชงกรี-ลา เชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ให้ท่าน นั่งกระเช้าสู่ จุดชมวิวหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,960 เมตร หากว่าไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภูเขาหิมะมังกรหยกและยอดภูเขาหิมะเหม่ยลี่ให้ท่านชมทัศนียภาพอัสวยงามของทิวทัศน์เบื้องล่างและชมกุหลาบพันปีหลากสายพันธุ์
------------------------------------------------------------------------------------------
กลางวัน       ä บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
-------------------------------------------------------------------------------------
[  เดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.)
[ ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ครีมบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
[ เมืองเก่าซู่เหอ เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่ห่างจากย่านเมืองเก่าหลักใจกลางลี่เจียงไป 4 ก.ม. เป็นย่านชุมชนเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของชาวหน่าซี ที่นี่เป็นทางผ่านของ เส้นทางสายชาและม้า ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าโบราณที่สำคัญเช่นเดียวกับเส้นทางสายไหม ปี 1997 ย่านเมืองเก่าลี่เจียงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งขอบเขตรวมย่านเมืองเก่าซู่เหอและไป๋ซาเข้าไปด้วย ที่นี่มีค่าเข้าชม 40 หยวน ซึ่งรวมพิพิธภัณฑ์เส้นทางสายชาและม้าซึ่งอยู่ด้านในด้วย
 
[ สระน้ำมังกรดำ มีที่มาจากตำนานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็น หนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน
------------------------------------------------------------------------------------------
เย็น           äบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
[ พัก ã   GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่          หุบเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – พระจันทร์สีน้ำเงิน – อุทยานน้ำหยก  – เมืองโบราณลี่เจียง          (เช้า/เที่ยง/เย็น)              
   
เช้า               äบริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม
 
[ ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นเทือกเขาขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับเมืองลี่เจียง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า ช่านจึโต่ว ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะ คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก
***หมายเหตุ หากมีการประกาศปิดกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลอื่นใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นแทนจะไม่มีการคืนค่าบริการ  ***
 
[SHOW IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึ่งผลงานโบว์แดงของผู้กำกับมือทอง จางอี้โหมว ซึ่งเป็นผลงานชิ้นที่สองต่อจากผลงานชิ้นแรกIMPRESSION LIU SAN JIE ที่เมืองหยางซั่วประสบความสำเร็จเวทีการแสดงถูกสร้างขึ้นบริเวณใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยกเหนือระดับน้ำทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยก อันศักดิ์สิทธิ์ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดงชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 600 คน เป็นการแสดงในสถานที่จริงที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดนี้ใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่งที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียงไม่ควรพลาด ***หมายเหตุ โชว์นี้เป็นการแสดงโชว์ละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นหรือไปสถานที่อื่นทดแทนเท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการ***
-------------------------------------------------------------------------------------
กลางวัน       ä บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
-------------------------------------------------------------------------------------
[พระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley) (รวมรถราง)สวรรค์แดนใต้แห่งลี่เจียง ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง มณฑลอวิ๋นหนาน ทางใต้ของประเทศจีน รายล้อมด้วยขุนเขาสูงตระหง่าน ผืนน้ำสีฟ้ามรกตในทะเลสาบ ตัดกับภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง ทำให้สถานที่แห่งนี้สวยงามจนเกินจะบรรยายได้ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเห็นด้วยตาสักครั้งในชีวิต
[ อุทยานน้ำหยก (Jade Dragon Village) เป็นอุทยานเล็กๆ ตั้งอยู่ไม่ห่างจาก ภูเขาหิมะมังกรหยกมากนัก และห่างจากตัวเมืองลี่เจียง 15 กิโลเมตร ที่อุทยานนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ ด้านหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก ส่วนด้านหน้าอุทยานก็เป็นบ่อน้ำใสเป็นสีเขียวมรกต ซึ่งแหล่งน้ำตรงนี้เป็นต้นกำเนิดในเมืองลี่เจียงด้วย เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะ ต้นไม้ยักษ์อายุกว่าพันปี ซึ่งในอุทยานน้ำหยกนี้จะมี บ่อน้ำผุดศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวน่าซีอยู่ด้วยกันกับรูปสักการะของเทพเจ้าผู้คุ้มครองภูเขาหิมะมังกรหยก ตามความเชื่อในวัฒนธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานน้ำหยก สายน้ำได้ให้กำเนิดน้ำตกมังกร 3 ชั้น
 [ เมืองโบราณลี่เจียง  ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตั้งขึ้นในปลายราชวงศ์ซ่องใต้ ต้นราชวงศ์หยวน ที่ชาวมองโกลได้ขยายอาณาเขตเข้ามาปกครองจีน ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี  เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย TEA HORSE ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า “เวนิสตะวันออก” ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้
 
------------------------------------------------------------------------------------------
เย็น           äบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
[ พัก ã   GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
------------------------------------------------------------------------------------------
 
วันที่ห้า            ลี่เจียง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                                  (เช้า/-/-)              
   
  เช้า             äบริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลี่เจียงซานยี่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.00 น.      ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการลักกี้ แอร์ เที่ยวบินที่ 8L 825
11.25 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพทุกท่าน


#ทัวร์จีนลี่เจียง
#ทัวร์ลี่เจียง
#ทัวร์ลี่เจียงต้าลี่
#เที่ยวจิ่วไจ้โกว
#ทัวร์เฉิงตู
#ทัวร์จีนกวางเจาแฟร์ #ทัวร์จีน
#ทัวร์กำแพงเมืองจีน #ทัวร์จีน  #ทัวร์เฉิงตู #หวงหลง
#เที่ยวจิ่วไจ้โกว
#ทัวร์จิ่วไจ้โกว
#จิ่วไจ้โกว #ทัวร์จีน  #ทัวร์ซีอาน #ซีอาน
#เที่ยวจีน
#ทัวร์ซีอานลั่วหยาง
#ทัวร์จีนซีอาน #เที่ยวจีน
#ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ #ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้โปรไฟไหม้
คำที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง, ทัวร์ซีอาน, เที่ยวทิเบต, เที่ยวปักกิ่ง, เที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวจางเจียเจี้ย,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เฉิงตู,เที่ยวฉงชิ่ง, ทัวร์จีนชั้นเยี่ยม, ทัวร์จีนดีๆ, ทัวร์จีนวีไอพี, แพคเกจทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ชมใบไม้เปลื่ยนสี, เที่ยวธรรมชาติจีน, เที่ยวประวัติศาสตร์จีน
 
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน ยูนิเวอร์แซล บินSQ เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 12,999 บาท
ราคา : 12,999.00 บาท
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ราคา : 12,777.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY