• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 459
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,524,806
24 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน บินVZ เดินทาง มิ.ย.-ก.ย. 67 ราคาเริ่ม 17,999 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCB311
ราคา : 17,999.00 บาท

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน บินVZ เดินทาง มิ.ย.-ก.ย. 67 ราคาเริ่ม 17,999 บาท
 


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน


 
วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
ä (-/-/-)
 
14.30 น.        พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 
17.05 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3604 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
22.05 น.      เดินทางถึง สนามบินฉางซาหวงฮวา หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้ว ไม่ได้มาฉางซาเมืองเอก...ก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”
จากนั้น         พักที่ Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า êêêê
วันที่สอง       เมืองฉางซา • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
                                                                                    ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          นำท่านไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูงฉางซา ออกเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G6059 เวลา 10.53 – 13.20 น. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือ โดยชื่อของเมืองนี้มาจากลักษณะของ เขาหนานหัว ที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองมีรูปร่างคล้ายหงส์ จึงเป็นที่มาของชื่อเมือง “เฟิ่งหวง” ซึ่งแปลว่า “หงส์”
                   ชมบรรยากาศ เมืองโบราณเฟิ่งหวง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1863) มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีแม่น้ำถัวเจียงไหลพาดผ่านเป็นเส้นเลือดหลัก และมี “สะพานหงเฉียว” เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ตลอดเส้นทางจะได้ชมบรรยากาศร้านค้าพื้นเมือง มีผู้สูงอายุที่นั่งเย็บปักถักร้อยงานฝีมือทั้งของจริงของปลอมอยู่ตามแผงลอยริมทางริมน้ำ
 
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศให้ท่านได้ชมบ้านเรือน และร้านค้าตลอดสองฝั่งแม่น้ำของเมืองโบราณเฟิ่งหวง ในบรรยากาศช่วงยามค่ำที่เมืองโบราณแห่งนี้ถูกประดับด้วยแสงไฟ ตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้ามากมาย เช่น ร้านปิ้งย่าง ร้านขายเหล้าเหมาไถ ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกซื้อเป็นของฝาก 
เย็น             ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น         พักที่ GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม       เมืองโบราณเฟิ่งหวง • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
                                                                                                  
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) สถานที่อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโบราณริมน้ำตกในมณฑลหูหนาน เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่คละเคล้ากับความสวยงามของธรรมชาติอย่างลงตัว ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่จะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าถู่เจีย บ้านเรือนในเมืองโบราณแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นอาคารไม้สไตล์จีนโบราณ และมีน้ำตกขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน เดิมเคยเป็นแค่เมืองเล็กๆ ซึ่งภายหลังหมู่บ้านถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ HIBISCUS TOWN จึงกลายมาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ..สุกี้เห็ด
จากนั้น                   เดินเที่ยวชมบรรยากาศของ เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น สัมผัสเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือน และชมวิถีชีวิตของชาวเมืองในยามเช้า ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมเตียวเจียโหลวของชาวเผ่าถู่เจีย ประกอบด้วยหลังคาไม้ กำแพงหิน งานแกะสลักสุดประณีต ชมความอลังการของ “น้ำตกฟูหรง”อย่างใกล้ชิด และนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำฟูหรง ชมความสวยงามของทัศนียภาพรอบๆ โดยแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศจีนแห่งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของ “อุทยานธรณีเซียงซีในมณฑลหูหนาน” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก GLOBAL GEOPARK ด้านอุทยานธรณีโลกที่ทรงคุณค่า
 
Ü เลือกซื้อ OPTION: ภูเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดที่สูงสุด 326 เมตร นำท่านสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร” ระหว่างทางผ่านชมขุนเขาอันน้อยใหญ่ สองข้างทางเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ (รวมค่าลิฟท์ ขึ้น-ลง)
 
è ค่าบัตร ราคาท่านละประมาณ 680 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)
 
หรือ             OPTION: สะพานแก้วข้ามหุบเขา แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย
แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ นำท่านข้ามสะพานแก้ว สะพานที่ทอดตัวผ่านหุบเขาลึกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เดินลัดเลาะบนทางเดินทางกระจกคริสตัลใสแจ๋ว SKY WALK” ชมวิวยอดเขาและหน้าผาที่สวยงาม พร้อมดื่มดำวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ ซึ่งตัวสะพานนั้นสร้างจากกระจกนิรภัยถึง 99 แผ่น
è ค่าบัตร ราคาท่านละประมาณ 450 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)
 
เย็น             ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น                  พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่           ร้านบัวหิมะ  •  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย •  ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์ • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
                                                                                                  
 เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 จากนั้น          นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีนพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปีพร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
(หมายเหตุ: ทางเดินกระจก เปิด-ปิด ให้บริการจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน  และขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (โดยรถโค้ชของอุทยาน) และต่อกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ระหว่างทางตื่นตาตื่นใจไปกับ “ถนน 99 โค้ง” เส้นทางขึ้นเขาเลาะหน้าผาที่มีโค้งมากถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ชมทัศนียภาพของ “หน้าผาลอยฟ้า” ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับท้าทายความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร เมื่อก้มลงมองไปยังเบื้องล่างสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (รวมค่ารถอุทยาน ค่ากระเช้า 1 ขา และค่าบันไดเลื่อน 1 ขา ซึ่งในวันเดินทางอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนการขึ้น/ลง)
  
จากนั้น                   เที่ยวชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชัน จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย โดยการสร้างตึกในครั้งนี้เป็นการรวมเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยกับวัฒนธรรมการสร้างบ้านเรือนของชาวพื้นเมืองถูเจียมารวมกัน โดยอาคารสูงที่สร้างจำลอง เขาเทียนเหมินซานหรือประตูสวรรค์ และบ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย ภายในบริเวณตึก 72 ชั้น ยังรวบรวม รีสอร์ท  ร้านอาหาร สตรีทฟู้ด ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย
Ü เลือกซื้อ OPTION: โชว์เหม่ยลี่เซียงซี หรือ โชว์จิ้งจอกขาว
โชว์ที่แสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองของมณฑลหูหนาน เป็นการแสดงในโรงละครมีการร้องเพลงและร่ายรำเล่าเรื่องราวของชนพื้นเมือง พร้อมด้วย แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 200 ชีวิตร่วมแสดง   
è โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ราคาประมาณ 400 หยวน/ท่าน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)
è โชว์จิ้งจอกขาว ราคาประมาณ 400 หยวน/ท่าน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)
เย็น             ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ..ปิ้งย่างเกาหลี
จากนั้น         พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า         เมืองจางเจียเจี้ย • ร้านหยก • ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง • ร้านยางพารา • ฉางซา • ถนนคนเดินหวงชิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
                                                                                                  
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น                    นำท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื่องประดับนำโชคที่คนจีนนิยมรวมถึงปี่เซี๊ยะ เทพเจ้านำโชคด้านการเงินและการค้าขาย และเดินทางสู่ เมืองฉางซา ระหว่างทางแวะชม ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง และนำท่านชม ศูนย์สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นของฝาก
 กลางวัน      ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          อิสระช้อปปิ้ง ถนนหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก    
เย็น             อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.30 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VZ3605 (ไม่บริการอาหารบนเครื่อง)
02.00+1 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ล
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
19-23 มิถุนายน 2567 17,999 12,999 5,000
21-25 มิถุนายน 2567 17,999 12,999 5,000
23-27 มิถุนายน 2567 17,999 12,999 5,000
26-30 มิถุนายน 2567 17,999 12,999 5,000
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2567 17,999 12,999 5,000
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2567 17,999 12,999 5,000
03-07 กรกฎาคม 2567 17,999 12,999 5,000
05-09 กรกฎาคม 2567 17,999 12,999 5,000
07-11 กรกฎาคม 2567 17,999 12,999 5,000
10-14 กรกฎาคม 2567 17,999 12,999 5,000
12-16 กรกฎาคม 2567 17,999 12,999 5,000
14-18 กรกฎาคม 2567 17,999 12,999 5,000
17-21 กรกฎาคม 2567
วันอาสา+วันเข้าพรรษา
18,999 13,999 5,000
19-23 กรกฎาคม 2567
วันอาสา+วันเข้าพรรษา
18,999 13,999 5,000
21-25 กรกฎาคม 2567
วันอาสา+วันเข้าพรรษา
18,999 13,999 5,000
24-28 กรกฎาคม 2567
วันพระราชสมภพ ร.10
18,999 13,999 5,000
26-30 กรกฎาคม 2567
วันพระราชสมภพ ร.10
18,999 13,999 5,000
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2567
วันพระราชสมภพ ร.10
18,999 13,999 5,000
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
02-06 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
04-08 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
07-11 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
09-13 สิงหาคม 2567
วันพระราชสมภพ พระพันปี
18,999 13,999 5,000
11-15 สิงหาคม 2567
วันพระราชสมภพ พระพันปี
18,999 13,999 5,000
14-18 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
16-20 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
18-22 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
21-25 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
23-27 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
25-29 สิงหาคม 2567 17,999 12,999 5,000
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
01-05 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
04-08 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
06-10 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
08-12 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
11-15 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
13-17 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
15-19 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
18-22 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
20-24 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
22-26 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000
25-29 กันยายน 2567 17,999 12,999 5,000

#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย #จางเจียเจี้ย #ทัวร์จางเจียเจี้ย #เที่ยวจางเจียเจี้ย #ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก #เที่ยวจางเจียเจี้ยราคาถูก #ทัวร์ฟ่งหวง #ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง #เที่ยวจางเจียเจี้ยฟ่งหวง #ทัวร์ฉางซา #เที่ยวฉางซา #เที่ยวจีนราคาถูก  #ทัวร์เทียนเหมินซาน #เที่ยวเทียนเหมินซาน #สะพานกระจก #โชว์จิ้งจอกขาว #เทียนเหมินซาน #ทัวร์เทียนเหมินซานราคาถูก #เที่ยวเทียนเหมินซานราคาถูก #ทัวร์จางเจียเจี้ยโปรไฟไหม้  #เที่ยวจางเจียเจี้ยโปรไฟไหม้  #ทัวร์จางเจียเจี้ยฟูหรงเจิ้นราคาถูก #เที่ยวจางเจียเจี้ยฟูหรงเจิ้นราคาถูก #เที่ยวจางเจียเจี้ยฟูหรงเจิ้น #ฟูหรงเจิ้น #ฟ่งหวง #แกรนด์แคนยอน #ฉางซา #เที่ยวฟูหรงเจิ้นราคาถูก #สะพานสายรุ้ง #ป่าหินแดง #น้ำตกฝูหรง #เขาเทียนเหมินซาน  #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย #ทัวร์ฟูหรงเจิ้นราคาถูก #เที่ยวฟูหรงเจิ้น  #ทัวร์จางเจียเจี้ยฟูหรงเจิ้น  #ทัวร์ฟูหรงเจิ้น  #ฟูหรงเจิ้น #นั่งรถไฟความเร็วสูง
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทาง ต.ค.67-เม.ย.68 ราคาเริ่ม 19,990 บาท
ราคา : 19,990.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน บินFD เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 67 ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
ราคา : 15,990.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท
ราคา : 9,888.00 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,888 บาท
ราคา : 14,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY