• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 มณฑล อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย หูเป่ย หูหนาน จิงโจว ฟูหรงเจิ้น5วัน4คืน บินFD เดินทาง ธ.ค.66-มี.ค.67 ราคาเริ่มเพียง 15,888 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCI526
ราคา : 15,888.00 บาท

ทัวร์จีน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 มณฑล อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย หูเป่ย หูหนาน จิงโจว ฟูหรงเจิ้น5วัน4คืน บินFD เดินทาง ธ.ค.66-มี.ค.67 ราคาเริ่มเพียง 15,888 บาท
เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  หน้าผาระเบียงแก้ว
สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู  THE BUND WUHAN  วัดกุ้ยหยวน ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น
เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง  ปลาอู๋ฉาง  อาหารหูหนาน  สุกี้เห็ดรสเด็ด
 


 
เที่ยว 2 มณฑล อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย
หูเป่ย หูหนาน จิงโจว ฟูหรงเจิ้น  5วัน4คืน
 
เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  หน้าผาระเบียงแก้ว
สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู  THE BUND WUHAN  วัดกุ้ยหยวน ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น
เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง  ปลาอู๋ฉาง  อาหารหูหนาน  สุกี้เห็ดรสเด็ด
 
เดินทางโดยสายการบิน Air Asia (FD) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg.


 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก
(บาท)
พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม (บาท) ที่นั่ง
27-31 ธันวาคม 2566 19,888 ไม่มีราคาเด็ก
 
 (Infant ไม่เกิน 2 ปี6,500 บาท)
4,500 20
10-14 มกราคม 2567 16,888 20
17-21 มกราคม 2567 17,888 20
24-28 มกราคม 2567 17,888 20
21-25 กุมภาพันธ์ 2567 15,888 20
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 16,888 20
06-10 มีนาคม 2567 17,888 20
13-17  มีนาคม 2567 17,888 20
20-24 มีนาคม 2567 17,888 20
27-31  มีนาคม 2567 17,888 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ราคารวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปเรียบร้อย (ส่งไฟล์รูปถ่าย และ ถ่ายหน้าpassport มาเท่านั้น)
 FLIGHT:
DEPARTURE:    FD570    DMK-WUH      07.05-11.35
RETURN :           FD571     WUH-DMK       12.40-15.35
 
 
 
 
วันที่หนึ่ง     ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ - สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี – สวนสาธารณะทะเล
                   สาบตงหู - เมืองฉือลี้                                                                                                                             ä อาหาร เที่ยง,เย็น                         
                                                                                                                                                                                                                                                        
                       
 
04.00 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD)
                  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
   07.05 น.     นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินทีFD570
   11.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
   (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี
เที่ยง        ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
  นำท่านผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น ซึ่งสะพานข้าม แม่น้ำแยงซีเกียงของอู่ฮั่น มีทั้งหมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ สำหรับใช้ข้ามแม่น้ำสายยักษ์ สะพานนี้ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกของอู่ฮั่นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำระหว่างภูเขางู ภูเขาเต่า มีความยาวกว่า 1,680 เมตร เป็นสะพานสองชั้น ชั้นบนเป็นถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็นทางรถไฟรางคู่
นำท่านชมสวนสาธารณะทะเลสาบตงหู เป็นทะเลสาบกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ ตัวทะเลสาบกินพื้นที่ประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร ถ้ารวมกับบริเวณสวนรอบทะเลสาบอีกจะเป็น 88 ตารางกิโลเมตร จุดเด่นของที่แห่งนี้คือมี “ดอกซากุระ” กว่า 10,000 ต้น ซึ่งจะบานสะพรั่งไปทั่วบริเวณ ช่วงประมาณกลางเดือนถึงปลายมีนาคม ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสวนซากุระใหญ่ติด 1 ใน 3 ของโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฉือลี้
(ดอกซากุระมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ดอกไม้ไม่บาน ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงิน เปลี่ยนโปรแกรมหรือทดแทนทุกกรณี)
เย็น           ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก : CILI HOTEL OR FURONG HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 
วันที่สอง     เมืองฉือลี้ – เมืองฟูหรงเจิ้น - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น+ น้ำตกฟูหรงเจิ้น+ล่องเรือข้ามแม่น้ำฟูหรง - ร้านยาจีน – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน)                 *OPTION  MEILIXIANGXI                                                                      ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
  
 
เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) 
เดินทางสู่เมืองฟูหรงเจิ้น จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณฟูหรงเจิ้นตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ที่ฉายในจีนเมืองปี 1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก ให้ท่านชมน้ำตกฟูหรงเจิ้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูหรงเจิ้นเป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือเราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้ สมควรแก่เวลา นำทุกท่านล่องเรือเพื่อเดินทางออกจากเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ให้ท่านได้ชมวิวสองข้างทาง ถึงท่าเรือ นำท่านเดินเท้าเพื่อไปลานจอดรถ จากนั้นขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย นำท่านเยี่ยมชมร้านยาจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 
เที่ยง        ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO   จากนั้นเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน (ค่าทัวร์รวมค่านั่งกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน มีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยยอดสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา (การตกของหิมะตกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)
 
  พร้อมกับนำท่านเดินพิสูจน์วัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) มีความยาวประมาณ 60 เมตร สูง  กว่าระดับน้ำทะเล 1.4 กิโลเมตร (ขอสงวนสิทธิ์หากสะพานแก้วปิดให้บริการในวันที่สภาพอากาศไม่ดี) จากนั้นนำท่านชมความงามของถ้ำเทียนเหมินซาน หรือ ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน  สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ 
*หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พานั่งรถอุทยาน+บันไดเลื่อน ขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน และหากรถ+บันไดลื่อน ของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ นำท่านผ่านชมถ้ำแทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
 
 
 
*OPTION: ชมโชว์เหมยลี่เซียงซี  (MEI LI XIANG XI) ราคาท่านละ 350 หยวน
                **หากท่านต้องการจอง OPTION สามารถติดต่อสอบถาม ได้จากหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
               โชว์เหมยลี่เซียงซี การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนาน  ที่มีแสง สี เสียงอลังการตระการตา
 
 
  เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
              ที่พัก : TIAN ZI ตึก VIP HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 
วันที่สาม     ร้านหยก – แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจกไป-กลับ)+VR 4 มิติ – ร้านใบชา - ภาพวาดทราย                    *OPTION: หุบเขาอวตาร                                                                                                                  ä อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น
                
                  เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) 
นำท่านสู่ ร้านหยก มีผีซิ่ว สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวย และมีแต่โชคลาภ   จากนั้นนำท่านชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ท้าความเสียวด้วยการเดินข้ามสะพานกระจก (ค่าทัวร์รวมตั๋วขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) ซึ่งมีโครงการสร้างของสะพานทอดยาว 430 เมตร ขึงระหว่างยอดเขาไปยังอีกยอดเขาหนึ่ง สูงจากพื้น 300 เมตร นอกจากเห็นวิวด้านล่างแล้ว ตัวสะพานยังแกวงไกวไปตามแรงลมอีกด้วย ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และชมความงามของโตรกผา ผ่านชมน้ำตก สะพานแก้ว เป็นต้น นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับ บอลลูนเทียม VR 4 มิติ บอลลูนจะอยู่กับที่ให้ท่านใส่แว่นตาวีอาร์ 4 มิติ สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา เสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ และเหมือนได้ผาดโผน ในแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยและสะพานกระจก ให้ภาพตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจต่อผู้ได้ไปเที่ยว
 
  
             
           *OPTION : หุบเขาอวตาร ราคาท่านละ 700 หยวน
                 **หากท่านต้องการจอง OPTION สามารถติดต่อสอบถาม ได้จากหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
                  หุบเขาอวตาร เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ หรือ ที่คนไทยรู้จักกันในนามหุบเขาอวตาร โดยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลกเมื่อลิฟท์ขึ้นถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้ชมความงามของทิวทัศน์ที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน และป่าหินหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ มากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อหลายเรื่องโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดชื่อดัง
เที่ยง               ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่7)
           นำท่าน แวะร้านใบชา เพื่อชิมชาและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบชา จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์มาล้วนได้รับรางวัล การยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
 
  
   เย็น    ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
           ที่พัก : TIAN ZI ตึก VIP HOTEL 4หรือระดับใกล้เคียงกัน
                 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 
 
วันที่สี่       ศูนย์สุขภาพแอนไอออน – เมืองจิงโจว - ศาลเจ้ากวนอู – ชมเมืองโบราณจิงโจว(ด้านนอก) - เมืองอู่ฮั่น – ถนนคนเดิน
                 เจียงฮั่น –
  THE BUND WUHAN                                                                                                  ä อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                                                                        
 
                      
 เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) 
             นำท่านแวะศูนย์สุขภาพแอนไอออน มีผลิตภัณฑ์จากยางพาราและสินค้าอื่นๆ ให้ท่านเลือกมากมาย
           นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมฉู่ และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมยุคสามก๊ก ในสมัยสามก๊กเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว จนได้สร้างตำนานหลากหลายที่ยังคงเป็นที่กล่าวขานอยู่จนถึงปัจจุบัน เมืองนี้ถือเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชาง นำทุกท่านขอพรศาลเจ้ากวนอู ภายในศาลมีรูปปั้นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่พร้อมทหารองครักษ์ยืนอยู่ซ้าย-ขวา ชาวจีนนิยมมาสักการะขอพรศาลเจ้ากวนอูในเรื่องการทำธุรกิจค้าขาย เพราะเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง  นำทุกท่านถ่ายภาพด้านนอกเมืองโบราณจิงโจว มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร ความยาว 10.5 กิโลเมตร สูงกว่า 8.3 เมตร กำแพงนี้มีทั้งหมด 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ให้ท่านชมทัศนียภาพโดยรอบและเก็บภาพเป็นที่ระลึก
เที่ยง               ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่10)
นำท่านเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น ความยาวของถนนประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ซึ่งรวมสินค้าไว้มากมายราว 200 ร้าน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย รวมไปถึงสินค้าและอาหารพื้นเมืองในราคาถูกใจ  นำท่านอิสระถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศ ที่ THE BUND WUHAN ตึกเมืองสไตล์ตะวันตก เป็นย่านการเงินที่มีชื่อเสียงยาวนานหลายศตวรรษ ทำให้อาคารสถานที่แถบนี้ออกแบบในสไตล์ตะวันตก
     เย็น          ä รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่11)
           ที่พัก : VIENNA HOTEL WUHAN 4หรือระดับใกล้เคียงกัน
                 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 
 
 
วันที่ห้า        วัดกุ้ยหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ – ท่าอากาศยานดอนเมือง                        ä อาหาร เช้า
 
เช้า     ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12) 
          นำท่านเดินทางสู่ วัดกุ้ยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ 1 ใน 4 ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง มีอายุราว 300 กว่าปี ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินฉาบด้วยสีทอง เป็นวัดที่คนมานิยมมากราบไหว้ สมควรแก่เวลา
          สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ
12.40 น.  เดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD571
            15.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
*******************************************
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น
ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย #จางเจียเจี้ย #ทัวร์จางเจียเจี้ย #เที่ยวจางเจียเจี้ย #ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก #เที่ยวจางเจียเจี้ยราคาถูก #ทัวร์ฟ่งหวง #ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง #เที่ยวจางเจียเจี้ยฟ่งหวง #อู่ฮั่น #ทัวร์อู่ฮั่น #เที่ยวอู่ฮั่น #ทัวร์เทียนเหมินซาน #เที่ยวเทียนเหมินซาน #สะพานกระจก #ทัวร์เวียงจันทน์ #เที่ยวเวียงจันทน์ #ทัวร์ลาวจีน #เที่ยวลาวจีน #สิบสองปันนา #คุนหมิง #ทัวร์สิบสองปันนาราคาถูก #เที่ยวสิบสองปันนาราคาถูก #จางเจียเจี้ย #ฟูหรงเจิ้น #ฟ่งหวง #แกรนด์แคนยอน #ฉางซา #นั่งรถไฟความเร็วสูง #สะพานสายรุ้ง #ป่าหินแดง #น้ำตกฝูหรง #เขาเทียนเหมินซาน  #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย #ทริปดีดีที่ต้องบอกต่อ#เพิ่มพีเรียด  #จางเจียเจี้ย  #ความเหมือนที่แตกต่าง  #กับรายการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร #นั่งรถไฟความเร็วสูง
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮ่องกง เซียน 3 พร HKG 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 11,911 บาท
ราคา : 11,911.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ปั่นRail Bike แช่น้ำแร่ 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 16,899 บาท
ราคา : 16,899.00 บาท
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.66-มี.ค.67 ราคาเริ่ม 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง พ.ย - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 17,990 บาท
ราคา : 17,990.00 บาท
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V.2 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.66 ปีใหม่67 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY