• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 903
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,776,715
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
Print
รหัสสินค้า : FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท

ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท
สายการบิน Lucky Air  เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 

ไฮไลท์
- ชมความงามวิวสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก
- ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
- ชม อุทยานน้ำหยก ตาน้ำธรรมชาติจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก
- ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
- ชม เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง
- ชม สะพานแก้วลี่เจียง หุบเขาลึกที่ทรุดตัวลง
- ชม หมู่บ้านไป๋ซา เมืองหลวงเก่าของลี่เจียง
-  OPTION SHOW Impression Lijiang ความประทับใจแห่งลี่เจียง
หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง
4 วัน 3 คืน
 
 • ชมความงามวิวสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
 • ชม อุทยานน้ำหยก ตาน้ำธรรมชาติจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • ชม เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง
 • ชม สะพานแก้วลี่เจียง หุบเขาลึกที่ทรุดตัวลง
 • ชม หมู่บ้านไป๋ซา เมืองหลวงเก่าของลี่เจียง
 • **OPTION SHOW** Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”
กำหนดการเดินทาง
 
วันที่ 1             สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - เมืองต้าหลี่
 
10:00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน Lucky Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 
13:15 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ 8L826 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
16:30 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้ามือง (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลก
 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก                Lv Yun Hotel  4* หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2             เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านบัวหิมะ - สะพานแก้วลี่เจียง - หมู่บ้านไป๋ซา
                                           
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซู่เหอ Shuhe Ancient Town อีกเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง ที่ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี อาคารไม้ยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบจีนโบราณ โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้นเป็นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียง เป็นที่อยู่ของชนเผ่านาซี ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี สมัยก่อนซู่เหือเป็นสถานีสำคัญของเส้นทางสายไหมใต้ เป็นตลาดขายส่งเครื่องหนังเงินและใบชา ฯลฯ และได้รักษาเป็นดั้งเดิมไว้อย่างดี มีความเป็นธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ดื่มด่ำชื่นชม นำท่านชม ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วลี่เจียง สะพานที่สร้างอยู่บนหุบเขาที่ทรุดตัวลงในระหว่างการเคลื่อนย้ายของอาคารโลกในช่วงยุคน้ำแข็งในไตรมาสที่สี่ของล้านปีที่ผ่านมา สะพานยาว 137 เมตร  กวาง 4 เมตร  จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตรได้ชื่อว่าเป็นสะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตรจากระดับน้ำทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้ 16 ตัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไป๋ซา Baisha Village หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือ 8 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่เล็กที่สุด มีอายุมากกว่า 1000 ปี เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของลี่เจียง และเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลี่เจียงในสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวน ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ต้าเหยียนหรือเมืองเก่าลี่เจียงในปัจจุบัน
 
 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก                Lv Yun Hotel  4* หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3                         ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) - **OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
          นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก เปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก Jade Dragon Snow Mountain สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ (หมายเหตุ : กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง, หรือเหตุผลใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นทดแทน หรือในกรณีที่กระเช้าใหญ่ปิด ทางบริษัทจะเปลี่ยนมาขึ้นกระเช้าเล็กแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                   OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” โชว์ยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหม Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว ที่ซึ่งเนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง ในกรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการชมโชว์จางอี้โหม่ว อันเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรือในวันที่ 20 – 30 ธันวาคม ของทุกปีจะมีการปิดบำรุงซ่อมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม นำท่าน ชมโชว์ The Sound Of Yunnan แทน (หมายเหตุ : ราคา OPTION SHOW 1,500 บาท/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์/ สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทิวทัศน์หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและการจราจรในวันนั้นๆ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก Jade Water Village ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ำชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ำชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นพาทุกท่านชม ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ Baisuihe Waterfall (ไม่รวมรถแบตเตอรี่ หากลูกค้าต้องการนั่งรถแบตเตอรี่กรุณาสอบถามกับไกด์ท้องถิ่น) ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ตัดกับวิวต้นไม้ ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ฉากของภูเขาหิมะมังกรหยก มีน้ำตกหินปูนขั้นบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม น้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตก และแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว,ช่างภาพและคู่รักเป็นอย่างมาก อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ Black Dragon Pool หรือ เฮยหลงถัน Heilongtan มีต้นหลิวกับเชสนัตอยู่ริมทาง รอบบึงน้ำเล็กๆ มีสถาปัตยกรรมสวยงามหลายแห่ง เด่นที่สุด ก็คือ หออู่เฟิ่ง (อู่เฟิ่งโหลว) สร้างในศตวรรษที่ 17 และถูกผาติกรรมจากวัดฝูกว๋อ นอกเมืองลี่เจียงไว้เมื่อ 30 ปีก่อน ชื่ออู่เฟิ่ง (ห้าหงส์) ได้มาจากชายคาที่ยื่นออกมาจากหลังคาทั้งแปดจุด ในแต่ละชั้นซึ่งมีอยู่สามชั้น ไม่ว่ามองจากมุมใดก็จะเห็นหงส์เพียง ห้าตัวเท่านั้น ในหอมีรูปปั้นเทพเจ้าแห่งสงครามเผ่าน่าซี นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
 
 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                  
ที่พัก                Lv Yun Hotel  4* หรือเทียบเท่า           
 
วันที่ 4             จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เจียงซานยี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 
10:00 น.      ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L825 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
11:20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
 
****************************************
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
จีน
ปกติ 2,200
ด่วน 3,500
เดือน  มกราคม
26  - 29 ม.ค. 63   11,777 11,777 11,777 3,500 VISA
เดือน   กุมภาพันธ์
02  - 05 ก.พ. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
09  - 12 ก.พ. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
16  - 19 ก.พ. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
23 - 26 ก.พ. 63   11,777 11,777 11,777 3,500 VISA
เดือน  มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
08 - 11 มี.ค. 63   11,777 11,777 11,777 3,500 VISA
15 - 18 มี.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
22  - 25 มี.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
เดือน  เมษายน
05 - 08 เม.ย. 63 * วันจักรี 15,777 15,777 15,777 3,500 VISA
12 - 15 เม.ย. 63 * วันสงกรานต์ 15,777 15,777 15,777 3,500 VISA
19 - 22 เม.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
26 - 29 เม.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
เดือน  พฤษภาคม
03 - 06 พ.ค. 63 * วันวิสาขบูชา 14,777 14,777 14,777 3,500 VISA
10 - 13 พ.ค. 63 * วันพืชมงคล 12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
17 - 20 พ.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
24  - 27 พ.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
เดือน  มิถุนายน
07  - 10 มิ.ย. 63   11,777 11,777 11,777 3,500 VISA
14  - 17 มิ.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
21  - 24 มิ.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
เดือน  กรกฎาคม
05  - 08 ก.ค. 63 * วันอาสาฬหบูชา 14,777 14,777 14,777 3,500 VISA
12 - 15 ก.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
19 - 22 ก.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
26  - 29 ก.ค. 63 * วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 14,777 14,777 14,777 3,500 VISA
เดือน  สิงหาคม
02  - 05 ส.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
09  - 12 ส.ค. 63 * วันแม่แห่งชาติ 14,777 14,777 14,777 3,500 VISA
16 - 19 ส.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
23  - 26 ส.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
30 ส.ค. - 02 ก.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
เดือน  กันยายน
06  - 09 ก.ย. 63   11,777 11,777 11,777 3,500 VISA
13 - 16 ก.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
20 - 23 ก.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
27- 30 ก.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน Lucky Air
 • ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ      
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท / แบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียม คือ 400 หยวน/ท่าน ตลอดทริป การเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)


 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ราคา : 12,777.00 บาท
​ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เลทส์โก อาหรับราตรี 6 วัน 3 คืน เริ่มต้น 29,999 บาท สายการบิน Emirate Airlines เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563
ราคา : 29,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน ส้มชาบู บินFD เดินทาง มีนาคม-กันยายน 63 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ ราคาเริ่ม 9,999 บาท สายการบิน Air Asia เดินทาง กุมภาพันธ์-สิงหาคม 63
ราคา : 9,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY