• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,422
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,559,926
15 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N บินMU-FM เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเพียง 30,999 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCG412
ราคา : 30,999.00 บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N บินMU-FM  เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเพียง 30,999 บาท
ขาไป บินลงปักกิ่ง สายการบินไชนาอีสเทิร์น (MU)
ขากลับ บินกลับจากเซียงไฮ้  สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์(FM)
ไปขอพรหอสักการะฟ้าเทียนถาน
 ชมความงามของพระราชวังต้องห้าม
 ไปเยื่อน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีน
 เดินช้อปจุใจ ถนนหนานกิง,ถนนหวังฝูจิ่ง
 ไหว้พระเสริมดวง วัดพระหยกขาว
 นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว


ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N
 
ขาไป บินลงปักกิ่ง ✈สายการบินไชนาอีสเทิร์น (MU)
ขากลับ บินกลับจากเซียงไฮ้ ✈ สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์(FM)
 
ไปขอพรหอสักการะฟ้าเทียนถาน
 ชมความงามของพระราชวังต้องห้าม
 ไปเยื่อน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีน
 เดินช้อปจุใจ ถนนหนานกิง,ถนนหวังฝูจิ่ง
 ไหว้พระเสริมดวง วัดพระหยกขาว
 นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว

 
ขาไป : บินด้วยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
ขากลับ : บินด้วยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) : ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
MU2072 BKK (สุวรรณภูมิ) – PKX (ปักกิ่งต้าซิง) 00.40 – 06.35
FM841 PVG (เซี่ยงไฮ้) BKK (สุวรรณภูมิ) 22.20 – 01.55+1
**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.**(1 ชิ้น)
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน*
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                               
DAY1          กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                                                                          (–/–/–)
21.30   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA EASTERN (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
 
DAY2          ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าซิง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ย่าน SANLITUN                                                                                       (–/L/D)
00.40   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน โดยเคาน์เตอร์สายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบินที่ MU2072  **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน*
* รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **
**หมายเหตุ:          เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
06.35 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
          หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว้มากมาย
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสำราญของจักรพรรดิ์ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกำนัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคำเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย(พระราชวังปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ หากตรงกับวันจันทร์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
จากนั้นนำท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปด้วยต้นไป๋กว่า 4,000 ต้น แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี
นำท่านเดินทางไปยัง ย่าน SANLITUN เรียกได้ว่าเป็น สยามสแควร์ปักกิ่ง เป็นย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อเรื่องร้านอาหารเก๋ๆ และแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืน  ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยตึกรามสูงใหญ่ทันสมัย ร้านรวงแบรนด์ต่าง ๆ ทั้งแบรนด์สตรีต แบรนด์ไฮเดอนด์ และแบรนด์โลคัล และที่สุดปลายทางของของย่ายซานลี่ถุนเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง TAIKOOLI (ไท่คู่ลี่)
ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JINGLIN HOTEL , BEIJING ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 
DAY3           ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
          นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่ท่านรัก
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล) โดยเยี่ยมชมตรงจุดของ ด่าน JUYONGGUAN  ซึ่งถือว่าเป็นด่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามด้านทิวทัศน์ เป็นทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญ่ที่สลับกันไปมา และอีกหนึ่งไฮไลท์มีป้อมปราการที่มีอายุราวๆประมาณร้อยปีที่เปิดให้ทางนักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชม
นำท่านเดินทางสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
นำท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (WANGFUJING SHOPPING STREET) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจคู่กับเมืองปักกิ่งมาช้านาน ซึ่งนอกจากจะเป็นถนนที่รวบรวมเอาสินค้าอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ เสื้อผ้า ยังมีอาหารที่มีทั้งของขึ้นชื่อยอดนิยมของชาวจีน ไปจนอาหารแปลกตาที่หารับประทานไม่ได้ที่อื่น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์และสีสันอันคึกคักของถนนหวังฝูจิ่ง ถนนแห่งนี้ยังมีขนมชื่อดังอย่าง ถังหูลู่ ให้ลองชิมอีกด้วย
ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! สุกี้มองโกล
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก JINGLIN HOTEL , BEIJING ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 
DAY4          นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองปักกิ่ง สู่ เมืองเซียงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – อาคารพันไม้ (TIAN AN 1,000 TREES)                                                                                            (B/L/D)
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ SET BOX ขึ้นอยู่กับเที่ยวรถไฟ
          นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองปักกิ่ง สู่ เมืองเซียงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)
หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป และเที่ยวเวลารถไฟเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้นทำท่านเดินทางสู่วัดพระหยกหรือ วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และหุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา มรกต และองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวา ถือเป็นวัดที่มีทั้งชาวจีนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะบูชาตลอดทั้งวัน
นำท่านชม เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) หรือที่ถูกเรียกว่า อาคารพันไม้ ถูกออกแบบโดยโทมัส เฮเธอร์วิก สถาปนิกชาวอังกฤษ โดยคาดว่าต้นไม้เหล่านี้จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 21 ตันทุกปี กลุ่มอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซูโจวหรือแม่น้ำอู๋ซง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตร (ราว 187 ไร่) และได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ที่เทียบได้กับสวนลอยบาบิโลนโบราณ ได้แรงบันดาลใจจาก “เขาหวงซาน” 1 ในมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของจีน
ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก YITEL SHANGHAI HOTEL , SHANGHAI ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 
DAY5          ร้านบัวหิมะ – หมู่บ้านน้ำ PUYUAN (ไม่รวมค่าล่องเรือ) –  ตลาดเฉินหวังเมี่ยว           (B/L/D)
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! ขาหมูพันปี
นำทุกท่านชม หมู่บ้านน้ำ PUYUAN เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่อศัยอยู่บนแผไม้ไผ่ลอยอยู่บนแม่น้ำหลินจี ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อน หมู่บ้านแห่งนี้ไกด้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2559
จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับเมืองเซียงไฮ้
นำท่านสู่เดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก YITEL SHANGHAI HOTEL , SHANGHAI ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 
DAY6 ถ่ายรูปหอไข่มุก(จากด้านนอก) – ร้านผ้าไหม –          อุโมงค์เลเซอร์ –  หาดไว่ทาน –  ถนนนานจิง – ท่าอากาศยานเซียงไฮ้– กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                   (B/L/–)
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม หอไข่มุก (ถ่ายรูปจากด้านนอก ไม่ได้ขึ้นหอ) ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร เมื่อสร้างเสร็จ นับเป็นหอคอย ที่สูงอันดับ 4 ของโลก และในปัจจุบัน สูงเป็นอับดับ 5 รองจากหอคอยโตเกียวสกายทรีของญี่ปุ่น ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำท่านไปยัง อุโมงค์เลเซอร์ (THE BUND SIGHTSEEING TUNNEL) เชื่อมต่อระหว่างเดอะบันด์และหอคอยไข่มุก เป็น 1 ใน 5 จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวคนไหนก็ตามมาเยือนเมืองเซี่ยงไฮ้ ต้องไม่พลาดแวะชมเป็นอันขาด เพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว ที่นี่เป็นอุโมงค์ที่ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งแสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว
นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน เดอะบันด์ THE BUND หาดไว่ทานเป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร เต็มไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกโบราณอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่ ซึ่งอาคารสไตล์ยุโรปเหล่านี้ ถูกเรียกว่า เดอะ บันด์ (THE BUND) ที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์สุดโด่งดังอย่าง "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" จึงทำให้ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"
 
 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซีกินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกและยังเป็นศูนย์ร้วมร้านค้าและร้านอาหารอีกมากมาย และถนนเส้นนี้ยังเป็น POP MART STORE แฟลกชิปสโตร์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเซี่ยงไฮ้อีกด้วย
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเซียงไฮ้ ประเทศจีน
22.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) เที่ยวบินที่ FM841
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน*
* รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **
01.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน อัตราท่านละ
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง/ไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)
อัตราท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มอัตรา ท่านละ
14 – 19 ตุลาคม 2567 30,999 33,999 5,000
24 – 29 ตุลาคม 2567 30,999 33,999 5,000
ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 19,000 บาท
 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
 
** เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน **
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  6,900 บาท **
(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)

#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #เที่ยวจีนกำแพงเมืองจีน #ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน #ทัวร์กำแพงเมืองจีน #เที่ยวปักกิ่งกำแพงเมืองจีน #ทัวร์เฉิงตู  #เที่ยวเฉิงตู  #จิ่วไจ้โกว  #ทัวร์จิ่วไจ้โกว  #เที่ยวจิ่วไจ้โกว #ทัวร์จิ่วไจ้โกวราคาถูก #เที่ยวจิ่วไจ้โกวราคาถูก #ทัวร์จีนราคาถูก #เที่ยวจีนราคาถูก #ทัวร์จีนไม่ลงร้านช้อป #ทัวร์ปักกิ่ง #เที่ยวปักกิ่ง #ทัวร์เซี่ยงไฮ้ #เที่ยวเซี่ยงไฮ้ #ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ #เที่ยวปักกิ่งเซี่ยงไฮ้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บินQW เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 24,990 บาท
ราคา : 24,990.00 บาท
​ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทาง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า6วัน 4คืน บินXJ เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 67 ราคาเพียง 31,888 บาท
ราคา : 31,888.00 บาท
ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N บินVZ เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย 6 วัน 4 คืน บินHB เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท
​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY