• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 392
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,524,739
24 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน บินVZ เดินทาง มิ.ย-ส.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCZ145
ราคา : 21,990.00 บาท

ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน บินVZ เดินทาง มิ.ย-ส.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท
 ชมความสวยงาม หอเถิงหวัง
 ล่องเรือชมโชว์แสงสียามค่ําคืนอู้หนี่โจว
 หุบเขาวั่งเซียน หรือ หุบเขาเทวดา
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหลิงซาน
 นั่งรถไฟความเร็วสูงเมืองฉางซา
 ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ช้อปปิ้งร้านป๊อปมาร์ท
 พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม่าล่า 
 
 
 


ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน 
 
 
 สายการบิน คืน VIETJET AIR
 ชมความสวยงาม หอเถิงหวัง
 ล่องเรือชมโชว์แสงสียามค่ําคืนอู้หนี่โจว
 หุบเขาวั่งเซียน หรือ หุบเขาเทวดา
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหลิงซาน
 นั่งรถไฟความเร็วสูงเมืองฉางซา
 ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ช้อปปิ้งร้านป๊อปมาร์ท
 พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์หม่าล่า 
 
 
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
07 – 11 มิถุนายน 2567 21,990 15,990 5,000
16 – 20 มิถุนายน 2567 22,990 16,990 5,000
19 – 23 มิถุนายน 2567 24,990 18,990 5,000
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2567 24,990 18,990 5,000
07 – 11 กรกฎาคม 2567 23,990 17,990 5,000
10 – 14 กรกฎาคม 2567 24,990 18,990 5,000
19 – 23 กรกฎาคม 2567 25,990 19,990 5,000
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2567 23,990 17,990 5,000
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2567 24,990 18,990 5,000
09 – 13 สิงหาคม 2567 25,990 19,990 5,000
18 – 22 สิงหาคม 2567 23,990 17,990 5,000
21 – 25 สิงหาคม 2567 24,990 18,990 5,000
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567 24,990 18,990 5,000
 
อัตรานี้ยัง ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท
 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว
 
17.00พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
19.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซาหวงหัว ประเทศจีน โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3604
22.05 เดินทางถึง สนามบินฉางซาหวงหัว ประเทศจีน หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ที่พัก TINGBO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 
Day2 เมืองหนานซาง – หอเถิงหวัง – เมืองอู้หยวน – ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว
 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองหนานซาง เป็นที่รู้จักในนาม “เมืองแห่งน้ำ” มีแม่น้ำ และทะเลสาบหลายแห่งอุดมลอบล้อมด้วยภูเขา เด่นเป็นสง่าความสวยงามของ หอเถิงหวัง (TENGWANG PAVILION) หอโบราณริมฝั่งแม่น้ำกั้นเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหนานชาง เป็นหอโบราณที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงในดินแดนเจียงหนาน ถ่ายรูปด้านนอกไม่รวมค่าเข้าชม
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน เป็นเมืองชนบทที่สวย ใช้ชีวิตสบายๆ ริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องให้อู้หยวนยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ นำท่าน ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีการแสดงแสงสีสุดอลังการ ถือเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก WUYUAN QINLU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day3 เมืองซ่างเหรา – หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา – ถนนซุยเซียน
  
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
           เดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา เป็นเมืองเทคโนโลยีแห่งหนึ่งและเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของมณฑลเจียงซี เป็นเมืองที่ภูมิประเทศนั้นถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาทั้งสามด้าน เงียบสงบและสวยงาม
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านท่องเที่ยวใน หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A สถานที่ที่เงียบสงบและสวยงาม หุบเขาวั่งเซียนเป็นหุบเขาลึกที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำหูเป่ย ภูเขาในหุบเขาวั่งเซียนมีความสูงชันและปกคลุม น้ำตก ลำธาร ป่าไม้ และดอกไม้นานาชนิด มีต้นกําเนิดมาจากสมัยสามก๊ก ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ภายในหุบเขามีภูเขา, น้ำตก, ป่าไม้, หมู่บ้าน, วัดเทียนซิน, ศาลเจ้าหูและสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย
        อิสระท่านเดินชม ถนนซุยเซียน ตั้งอยู่บนหุบเขา มองออกไปยังหน้าผาไป๋เหอ ยอดเขาวงเวียนและตลาดอิวาปู ถนนบาร์ที่ประกอบด้วยบาร์ โรงไวน์แดง โรงเบียร์และบาร์บีคิว ชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนของถนนซุยเซียน
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHANGRA JIANGNANHAOTING ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day4 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ภูเขาหลิงซาน – กระจกแห่งท้องฟ้า – เมืองหนานชาง – ถนนโบราณวานชู
 
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ ภูเขาหลิงซาน หรือ ภูเขาหวงซานน้อย มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน และยอดเขาที่แข่งขันกันเพื่อความสวยงาม มีจุดชมวิวทางธรรมชาติ (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
นำท่านเช็คอิน กระจกแห่งท้องฟ้า เป็นกระจกบานใหญ่ที่ถูกจัดวางเอาไว้ให้ทุกท่านได้วิวภาพถ่ายสุดอลังการ และสนุกไปกับการโพสในท่าทางที่หลากหลาย
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานชาง เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน หนานชางตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของมณฑล
นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณวานชู เป็นถนนคนเดินที่มีประวัติศาสตร์ มีสถาปัตยกรรมที่เห็นชัดเจนที่สุดของเมืองหนานชางสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ สองข้างทางให้ท่านเลือกซื้อ อิสระถ่ายรูปเดินเล่นและช้อปปิ้ง
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NANCHANG NUOFUTE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day5 เมืองฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ตึก IFS – ร้านป๊อปมาร์ท – สนามบินฉางซาหวงหัว สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
        หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา โดย นั่งรถไฟความเร็วสูง จากการนั่งรถประมาณ 5 ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นโดยประมาณประหยัดเวลาในการเดินทางอย่างมาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • (HUANGXING ROAD WALKING STREET) เรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และแผงขายของต่างๆ มากมาย เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เดินชิลๆ จะได้พบ ตึก IFS เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ ความพิเศษคือมีตุ๊กตา KAWS สองตัวนั่งหันหลังชนกันอยู่ด้านบนของอาคาร  นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ดังที่นักท่องเที่ยวตามหาอย่าง ร้านป๊อปมาร์ท (POPMART) ตัวการ์ตูนน่ารักมากมายและตัวดังๆมากมาย MOLLY DIMOO LABUBU เป็นต้น ให้ท่านเลือกสุ่มได้มาเยอะมากๆ
เย็นบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซาหวงหัว เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
22.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3605
01.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 
 

#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ฉางซา #หนานชาง #อู้หยวน #หลิงซาน #หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ #ทัวร์ฉางซา #ทัวร์หนานชาง #ทัวร์หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ #ทัวร์หลิงซาน #เที่ยวหุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่#ทัวร์จีนจิ่วจ้ายโกว #จิ่วจ้ายโกว #ทัวร์จิ่วจ้ายโกว #เที่ยวจิ่วจ้ายโกว #ทัวร์จิ่วจ้ายโกวราคาถูก #เที่ยวจิ่วจ้ายโกวราคาถูก #ทัวร์จิ่วจ้ายโกวหวงหลง #ทัวร์หวงหลง #เที่ยวจิ่วจ้ายโกวหวงหลง #เฉิงตู #ทัวร์อู่ฮั่น #เที่ยวอู่ฮั่น #ทัวร์เทียนเหมินซาน #เที่ยวเทียนเหมินซาน #สะพานกระจก #ทัวร์ทัวร์เขาเทวดาวั่งเซียนกู่ #เที่ยวเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ #ทัวร์จีนวั่งเซียนกู่ #เที่ยวจีนหุบเขาเทวดา #จีน #คุนหมิง #เที่ยวจีนราคาถูก #เที่ยวจีนราคาถูก #จางเจียเจี้ย #ฟูหรงเจิ้น #ฟ่งหวง #แกรนด์แคนยอน #ฉางซา #นั่งรถไฟความเร็วสูง #สะพานสายรุ้ง #ป่าหินแดง #น้ำตกฝูหรง #เขาเทียนเหมินซาน  #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย #ทัวร์หุบเขาวั่งเซียนกู่ #ทัวร์หุบเขาเทวดา  #จางเจียเจี้ย  #เที่ยวหุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ราคาถูก  #ทัวร์หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ราคาถูก #นั่งรถไฟความเร็วสูง
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทาง ต.ค.67-เม.ย.68 ราคาเริ่ม 19,990 บาท
ราคา : 19,990.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 67 ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
ราคา : 15,990.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน บินFD เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท
ราคา : 9,888.00 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,888 บาท
ราคา : 14,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY