• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 395
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,524,742
24 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บินVZ เดินทาง มิ.ย.-พ.ย. 67 ราคาเริ่ม 25,999 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCB326
ราคา : 25,999.00 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บินVZ เดินทาง มิ.ย.-พ.ย. 67 ราคาเริ่ม  25,999  บาท
 


ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน 

 
วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • เมืองจางเจียเจี้ย • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
                                                                                                                                   ä (-/-/เย็น)
 
13.00 น.      คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 
16.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3694 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
20.20 น.      เดินทางถึง สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
                   นำทุกท่านเดินทางสู่ ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย โดยการสร้างตึกในครั้งนี้เป็นการรวมเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยกับวัฒนธรรมการสร้างบ้านเรือนของชาวพื้นเมืองถูเจียมารวมกัน โดยอาคารสูงที่สร้างจำลอง เขาเทียนเหมินซานหรือประตูสวรรค์ และบ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย ภายในบริเวณตึก 72 ชั้น ยังรวบรวม รีสอร์ท ร้านอาหาร สตรีทฟู้ด ร้านขายของที่ระลึกที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ และตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย
 
เย็น             ä บริการอาหารเย็นแบบ BOXSET
จากนั้น                  พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สอง       เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) สถานที่อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโบราณริมน้ำตกในมณฑลหูหนาน เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่คละเคล้ากับความสวยงามของธรรมชาติอย่างลงตัว ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่จะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าถู่เจีย บ้านเรือนในเมืองโบราณแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นอาคารไม้สไตล์จีนโบราณ และมีน้ำตกขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน เดิมเคยเป็นแค่เมืองเล็กๆ ซึ่งภายหลังหมู่บ้านถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ HIBISCUS TOWN จึงกลายมาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
จุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ อาคารบ้านเรือนโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา และน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ 2 ชั้น นับเป็นภาพจำที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงเมื่อเอ่ยถึงเมืองโบราณแห่งนี้ “น้ำตกฟูหรง” นั้นสวยงามที่สุดในช่วงหน้าฝน ซึ่งบริเวณน้ำตกจะมีทางเดินสามารถเข้าไปด้านหลังม่านน้ำตกขนาดใหญ่ได้ บรรยากาศและผู้คนในเมืองนั้นดำเนินไปอย่างเรียบง่าย มีถนนสายหลักของหมู่บ้านอย่าง Wuli Slate Street ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านค้าเรียงรายตลอดระยะ 2.5 กิโลเมตร (หมายเหตุ: ปริมาณน้ำตก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้น          นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1863) มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีแม่น้ำ“ถัวเจียง” ไหลพาดผ่านเป็นเส้นเลือดหลัก และมีสะพาน “หงเฉียว” เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมบรรยากาศร้านค้าพื้นเมือง มีผู้สูงอายุที่นั่งเย็บปักถักร้อยงานฝีมือทั้งของจริงของปลอม อยู่ตามแผงลอยริมทางริมน้ำ เปลี่ยนชมบรรยากาศนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนและร้านค้าตลอดสองฝั่งแม่น้ำ สัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงในบรรยากาศช่วงยามค่ำ ซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้ประดับด้วยแสงไฟ และตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้ามากมาย เช่น ร้านปิ้งย่าง ร้านขายเหล้าเหมาไถ ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกซื้อเป็นของฝาก 
เย็น             ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น                  พักที่ ZUI XIANG XI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม       เมืองจางเจียเจี้ย • เขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
                                                                                              
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติหุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อซาน ความโดดเด่นของที่นี้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992
 
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! สุกี้เห็ด
จากนั้น          นำท่านขึ้นสู่ยอด เขาเทียนเหมินซาน เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (โดยรถโค้ชของอุทยาน) และต่อกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า (รวมค่ารถอุทยาน ค่ากระเช้า 1 ขา และค่าบันไดเลื่อน 1 ขา ซึ่งในวันเดินทางอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนการขึ้น/ลง)
 
ระหว่างทางตื่นตาตื่นใจไปกับ “ถนน 99 โค้ง” เส้นทางขึ้นเขาเลาะหน้าผาที่มีโค้งมากถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า และชมทัศนียภาพของ “หน้าผาลอยฟ้า” ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับท้าทายความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร เมื่อก้มลงมองไปยังเบื้องล่างสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (หมายเหตุ: ทางเดินกระจก เปิด-ปิด ให้บริการจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 
Ü OPTION: THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX
อลังการกลางแจ้งสุดโรแมนติกและอลังการ โดยผู้กำกับชื่อดัง “จางอี้โหมว” ยอดผู้กำกับระดับโลกชาวจีน THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้ง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ชมเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี
è ค่าบัตรเข้าชมโชว์ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)
เย็น             ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! เมนูซีฟู้ด
จากนั้น                  พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่           เมืองอู่หลิงหยวน • อุทยานจางเจียเจี้ย • ลำธารแส้ม้าทอง • สวนจอมพลเฮ่อหลง • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
                                                                                                  
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
จากนั้น          เดินทางเข้าสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ เดินลัดเลาตามแนว ลำธารแส้ม้าทอง (ลำธารจินเปียนซี) เป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงามอย่างที่ไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปชมบรรยากาศของ สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนสาธารณะภายในอุทยาน พบกับยอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้น          นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดที่สูงสุด 326 เมตร นำท่านสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร” ระหว่างทางผ่านชมขุนเขาอันน้อยใหญ่ สองข้างทางเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ (รวมค่ากระเช้า 1 ขา และ ค่าลิฟท์ 1 ขา ซึ่งในวันเดินทางอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนการขึ้น-ลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นการ ขึ้น-ลง กระเช้าหรือลิฟท์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง 2 ขา)
 
เย็น             ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น                  พักที่ ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า         อุทยานเทียนจื่อซาน • ภาพเขียนสิบลี้ • ถ้ำมังกรเหลือง
 ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
                                                                                                 
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงามราวภาพวาด ภาพเขียนสิบลี้ ตั้งอยู่ตีนเขาเทียนจื่อซาน ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยยอดภูเขา และแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขารูปร่างแปลกตา โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน สวยงามราวกับภาพวาดโบราณของจีน (รวมรถราง)
 
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          ล่องเรือภายใน ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ชมความมหัศจรรย์ภายในถ้ำ วังแก้วผลึก วังซือหงอคง ประตูแห่งความสุข และประตูอายุยืน ฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย
 
Ü OPTION : สะพานกระจกข้ามหุบเขา (Zhangjiajie Glass Floor Bridge)
แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย  ดินแดนแห่งหุบเขาอวตารแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ พิชิตสะพานแก้วสูงที่สุดในโลกแห่งจางเจียเจี้ย ข้ามสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ทอดตัวพาดผ่านหุบเขาลึกที่มีความสูงถึง 300 เมตร เดินลัดเลาะบนทางเดินทางกระจกคริสตัลใสแจ๋ว SKY WALK” ชมวิวยอดเขาและหน้าผาที่สวยงามพร้อมดื่มดำวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ ซึ่งตัวสะพานนั้นสร้างจากกระจกนิรภัยถึง 99 แผ่น
è ค่าบัตรเข้า ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)
 
เย็น             ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น                  พักที่ ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก        ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • สนามบินสุวรรณภูมิ (เช้า/กลางวัน/-)
                                                                                       
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแร
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบบนช่องเขาที่เกิดจากเขื่อนเก็บน้ำด้านบนเขา ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูนั้นถูกรายล้อมไปด้วยยอดเขา มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงาม ระหว่างทางจะพบเรือแพและคนใส่ชุดพื้นเมืองคอยร้องเพลงต้อนรับ
 
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
จากนั้น          นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.20 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VZ3695 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
23.35 น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
.........................................................................................................................................
 
 
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
จางเจียเจี้ย เฟิงหวง ฟูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน (VZ)
**  พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล **
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่  
 
 
พักเดี่ยว
05 -  10 มิถุนายน 2567 35+1 25,999 6,000
07 -  12 มิถุนายน 2567 35+1 28,999 6,000
12 -  17 มิถุนายน 2567 35+1 28,999 6,000
14 -  19 มิถุนายน 2567 35+1 28,999 6,000
19 – 24 มิถุนายน 2567 35+1 28,999 6,000
21 – 26 มิถุนายน 2567 35+1 28,999 6,000
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 35+1 28,999 6,000
28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567 35+1 28,999 6,000
05 – 10 กรกฎาคม 2567 35+1 28,999 6,000
10 -  15 กรกฎาคม 2567 35+1 28,999 6,000
19 – 24 กรกฎาคม 2567 35+1 29,999 6,000
24 – 29 กรกฎาคม 2567 35+1 29,999 6,000
02 – 07 สิงหาคม 2567 35+1 28,999 6,000
07 – 12 สิงหาคม 2567 35+1 29,999 6,000
14 – 19 สิงหาคม 2567 35+1 25,999 6,000
16 – 21 สิงหาคม 2567 35+1 28,999 6,000
21 – 26 สิงหาคม 2567 35+1 28,999 6,000
30 สิงหาคม – 04 กันยายน 2567 35+1 28,999 6,000
04 – 09 กันยายน 2567 35+1 28,999 6,000
06 – 11 กันยายน 2567 35+1 28,999 6,000
11 – 16 กันยายน 2567 35+1 28,999 6,000
13 – 18 กันยายน 2567 35+1 28,999 6,000
18 – 23 กันยายน 2567 35+1 28,999 6,000
20 – 25 กันยายน 2567 35+1 28,999 6,000
25 – 30 กันยายน 2567 35+1 28,999 6,000
27 กันยายน – 02 ตุลาคม 2567 35+1 28,999 6,000
02 – 07 ตุลาคม 2567 35+1 29,999 6,000
04 – 09 ตุลาคม 2567 35+1 29,999 6,000
09 – 14 ตุลาคม 2567 35+1 30,999 6,000
11 – 16 ตุลาคม 2567 35+1 30,999 6,000
16 – 21 ตุลาคม 2567 35+1 29,999 6,000
18 – 23 ตุลาคม 2567 35+1 30,999 6,000
23 – 28 ตุลาคม 2567 35+1 29,999 6,000
25 – 30 ตุลาคม 2567 35+1 29,999 6,000
30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2567 35+1 29,999 6,000
01 – 06 พฤศจิกายน 2567 35+1 28,999 6,000
06 – 11 พฤศจิกายน 2567 35+1 28,999 6,000
08 – 13 พฤศจิกายน 2567 35+1 28,999 6,000
13 – 18 พฤศจิกายน 2567 35+1 28,999 6,000
15 – 20 พฤศจิกายน 2567 35+1 28,999 6,000
20 – 25 พฤศจิกายน 2567 35+1 28,999 6,000
22 – 27 พฤศจิกายน 2567 35+1 28,999 6,000
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 35+1 28,999 6,000
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 35+1 28,999 6,000
 #ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย #จางเจียเจี้ย #ทัวร์จางเจียเจี้ย #เที่ยวจางเจียเจี้ย #ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก #เที่ยวจางเจียเจี้ยราคาถูก #ทัวร์ฟ่งหวง #ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง #เที่ยวจางเจียเจี้ยฟ่งหวง #อู่ฮั่น #ทัวร์อู่ฮั่น #เที่ยวอู่ฮั่น #ทัวร์เทียนเหมินซาน #เที่ยวเทียนเหมินซาน #สะพานกระจก  #คุนหมิง #จางเจียเจี้ย #ฟูหรงเจิ้น #ฟ่งหวง #แกรนด์แคนยอน #ฉางซา #นั่งรถไฟความเร็วสูง #สะพานสายรุ้ง #ป่าหินแดง #น้ำตกฝูหรง #เขาเทียนเหมินซาน  #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย #ทริปดีดีที่ต้องบอกต่อ#เพิ่มพีเรียด  #จางเจียเจี้ย  #ความเหมือนที่แตกต่าง  #กับรายการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร #นั่งรถไฟความเร็วสูง
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทาง ต.ค.67-เม.ย.68 ราคาเริ่ม 19,990 บาท
ราคา : 19,990.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 67 ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
ราคา : 15,990.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน บินFD เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท
ราคา : 9,888.00 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,888 บาท
ราคา : 14,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY