• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,726
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,560,230
15 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บินQW เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 24,990 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCZ147
ราคา : 24,990.00 บาท

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บินQW เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 24,990 บาท
 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง   อุทยานจางเจียเจี้ย
 หุบเขาอวตารฮัลเลลูย่าห์   ชมเทียนจื่อซาน
 ชมความงามเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น   นั่งกระเช้าชมเขาเทียนเหมินซาน
 ชมถ้ำประตูสวรรค์  สัมผัสความสูง สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด พิเศษ ... เมนูปิ้งย่าง


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน
 
สายการบิน  QINGDAO AIRLINES 
 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง   อุทยานจางเจียเจี้ย
 หุบเขาอวตารฮัลเลลูย่าห์   ชมเทียนจื่อซาน
 ชมความงามเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น   นั่งกระเช้าชมเขาเทียนเหมินซาน
 ชมถ้ำประตูสวรรค์  สัมผัสความสูง สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด พิเศษ ... เมนูปิ้งย่าง 
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
06 – 11 พฤศจิกายน 2567 24,990 5,000
13 – 18 พฤศจิกายน 2567 24,990 5,000
20 – 25 พฤศจิกายน 2567 24,990 5,000
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2567 24,990 5,000
04 – 09 ธันวาคม 2567 26,990 5,000
11 – 16 ธันวาคม 2567 25,990 5,000
18 – 23 ธันวาคม 2567 25,990 5,000
25 – 30 ธันวาคม 2567 27,990 5,000
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 29,990 5,000
 
อัตรานี้ Ðไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท
 

Day1 สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง
 
11.30 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน QINGDAO AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน      
14.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานเสีย เมืองอี้ชาง ประเทศจีน โดยสายการบิน QINGDAO AIRLINES เที่ยวบินที่ QW6192 บริการอาหารว่างบนเครื่อง
19.00 เดินทางถึง สนามบินซานเสีย เมืองอี้ชาง หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
        หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก YICHANG MEI JI BOYUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  
Day2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – สวนดอกท้อ
– เมืองจางเจียเจี้ย
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางขึ้นเรือเพื่อ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เที่ยวชมความอลังการของ เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง โครงการอภิมหาโปรเจ็คของโลกที่สร้างขึ้นในแม่น้ำแยงซีเกียง ผ่านชมจุดไฮไลท์ ต่าง ๆ ริมแม่น้ำแยงซีเกียง อาทิ สะพานหยีหลิงต้าเฉียว สวนปินเจียง ศาลาเจิ้นเจียงเก๋อ ศาลเมี่ยวจู่ สะพานสามน้ำ เข้าสู่เขื่อนเก่อโจวป้า เพื่อให้ท่านเปิดประสบการณ์สุดพิเศษแบบลิฟท์น้ำ ด้วยการเพิ่มระดับน้ำเพื่อดันเรือขึ้นสู่ระดับสูง และลดระดับน้ำเพื่อให้เรือลงมายังจุดต่ำ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
        หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบ้านเกิดของกวีผู้รักชาติขึ้นชื่อในยุคจั้นกั๋วนาม บ้านเกิดชวีหยวน ซึ่งเป็นทั้งโบราณสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนอีกด้วย และนำท่านเช็คอิน สวนดอกท้อ เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำ หมายเหตุ: ดอกท้อเป็นไปตามฤดูกาลปกติจะดานช่วงเดือน3-4ของทุกปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ZHENMIAN HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  
Day3 อุทยานจางเจียเจี้ย – ขึ้นลิฟต์แก้วไป่หลง – หุบเขาอวตารฮัลเลลูย่าห์ – เทียนจื่อซาน – สะพานหนึ่งในใต้หล้า
– เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ นำท่าน ขึ้นลิฟต์แก้วไป่หลง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ลิฟต์ร้อยมังกร ลิฟท์แก้วสูงที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นบนด้านข้างของหน้าผาขนาดใหญ่ในอุทยานจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ด้วยความสูงถึง 330 เมตร และความเร็วในการโดยสารเพียง 1 นาที เป็นลิฟท์ที่มีความสูงที่สุดและเร็วที่สุดเลยก็ว่าได้ และสามารถบรรจุคนได้ถึงครั้งละ 50 คน หรือ 1,380 คน ใน 1 ชั่วโมง เดินทางสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน หุบเขาอวตารฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดังอวตาร ระหว่างทางผ่านชมขุนเขาอันน้อยใหญ่ สองข้างทางเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ (รวมค่าลิฟต์ขึ้น-ลง)
 
 
นำท่านเที่ยวชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เทียนจื่อซาน เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด จากนั้นนำท่านชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า หรือ สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือ ที่บางคนเรียกว่า บ้างก็เรียกว่าสะพานใต้ฟ้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งถือเป็ดจุดท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งบนเขาเทียนจื่อซาน (การเดินทางในอุทยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความสม สภาพอากาศ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความปลอยภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฝูหรงเจิ้น เที่ยวชม เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อ ของมณฑลหูหนานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ทีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคู่กับเมืองโบราณฟ่งหวง เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง ฝูหรงเจิ้น ทำให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จุดไฮไลท์ของเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากบ้านเรือนโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑล หูหนาน ที่นี่ยังมีน้ำตกที่สวยงามกลางเมืองที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHAXITAI HOLIDAY HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
  
 
Day4 เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
 
  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีน เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98%
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด
        นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้า สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 7-8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง (รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับตามความเหมาะสม กรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย กระเช้าปิดให้บริการ)
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ (Heaven Gate Cave) (รวมค่าบันไดเลื่อน 1 ขา) ประวัติของโพรงถ้ำแห่งนี้เริ่มบันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขาซ่งเหลียงที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ำขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ทำให้ภูเขาลูกนี้ถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
นำท่านท้าทายความสูงสุด ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) ซึ่งเป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน     
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูปิ้งย่าง
ที่พัก GUIYUANZHENPIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
OPTION: โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว / โชว์รักพันปี สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สนใจ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น (รายการทัวร์เสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน)
  
Day5 สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง
  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        นำท่านเดินทางสู่สะพานกระจกท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
OPTION: ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สนใจ ราคาท่านละประมาณ 300 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น (รายการทัวร์เสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน)
           หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองอี้ชาง (ใช้เวลาเดินทางราว 4 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง และเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดใจกลางเมืองอี้ชาง ที่นี่เป็นแหล่งรวมร้านค้าชั้นนำทั้งแบรนด์เนมของจีน และแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมิสนค้าหลากหลายชนิดทั้งสินค้าแนวแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก อาหารสำเร็จรูป ขนมพื้นเมือง ร้านอาหารและบาร์เบียร์ ท่านสามารถสัมผัสความทันสมัยของย่านการค้าถายในเมืองควบคู่กับการเดินช้อปปิ้ง (ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงถนนคนเดินเพื่อให้เหมาะสมกับรายการ ณ วันเดินทางจริง)
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก YICHANG MEI JI BOYUE HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day6 สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินซานเสีย พื่อเดินทางกลับประเทศไทย
11.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน QINGDAO AIRLINES เที่ยวบินที่ QW6191 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
13.35 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 
#ทัวร์จีน #ไม่ลงร้าน #เที่ยวจีน #ทัวร์จางเจียเจี้ย #ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย #ทัวร์จางเจียเจี้ยปีใหม่ #ฟูหรงเจิ้น #ฟ่งหวง #แกรนด์แคนยอน #ฉางซา #นั่งรถไฟความเร็วสูง #สะพานสายรุ้ง #ป่าหินแดง #น้ำตกฝูหรง #เขาเทียนเหมินซาน  #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย #ทัวร์หุบเขาวั่งเซียนกู่ #ทัวร์หุบเขาเทวดา  #จางเจียเจี้ย  #เที่ยวหุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ราคาถูก  #ทัวร์หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ราคาถูก #นั่งรถไฟความเร็วสูง
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N บินMU-FM เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเพียง 30,999 บาท
ราคา : 30,999.00 บาท
​ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทาง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า6วัน 4คืน บินXJ เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 67 ราคาเพียง 31,888 บาท
ราคา : 31,888.00 บาท
ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N บินVZ เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย 6 วัน 4 คืน บินHB เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท
​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY