• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์คุนหมิง KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน บินTG เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 22,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCB7918
ราคา : 22,999.00 บาท

ทัวร์คุนหมิง KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืน บินTG เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 22,999 บาท
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)   โชว์ IMPRESSION LIJIANG
เมืองในฝันแชงกรีล่า  เมืองโบราณลี่เจียง  วัดหยวนทง
 

 
KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  |  โชว์ IMPRESSION LIJIANG
เมืองในฝันแชงกรีล่า | เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง
 
เริ่มต้นเพียง 22,999.-
        เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.       กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่(TG612 : 10.55-14.05)
วันที่ 2.       หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-
              เมืองโบราณแชงกรีล่า
วันที่ 3.       หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4.   ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
วันที่ 5.   ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 6.  ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35)
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่(TG612 : 10.55-14.05)
07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.55 น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย) โดยเที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
      ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านสู่ หมู่บ้านซีโจว หรือ “สี่โจว” เป็นหมู่บ้านของชาวไป๋ ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไป๋ และได้เห็นบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวไป๋ ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่  เข้าชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ นำท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” (ใช้เวลาประมาณ 4.30-5 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี” ขึ้นจากนั้นชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”นำชมเมืองโบราณแชงกรีล่าเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก TIANRUI SUNSHINE  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 3
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
   
  นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน นำท่านโดยสารนั่งกระเช้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
   
  เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสร้างขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย นำท่านชมเมืองโบราณลี่เจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 4
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
   
  นำคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉำฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา จากนั้นชม  IMPRESSION LIJIANGโชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551
  หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
  เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยกซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ำชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ำชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปีเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามจัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ แวะชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำล้ำคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนั้นคณะเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 5
ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  หลังอาหารเช้านำคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านแวะร้านยางพารา  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยนในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า“ ตำหนักทอง ” นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงจากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 6
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  ท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน แวะชมผ้าไหม สิ้นค้าที่มีชื่อเสียงของจีนจากนั้นนำคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.20 น. อำลาเมืองคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


                 
อัตราค่าบริการ :   KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน
 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ท่านละ
วันที่ 26-31 ก.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.-
วันที่ 02-07 ส.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,499.-
วันที่ 09-14 ส.ค. 62 25,999.- 25,999.- 24,999.- 5,500.- 17,999.-
วันที่ 16-21 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,499.-
วันที่ 23-28 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,499.-
วันที่ 21-26 ก.ย. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,999.-
วันที่ 09-14 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,999.-
วันที่ 11-16 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.-
วันที่ 13-18 ต.ค 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.-
วันที่ 19-24 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.-
วันที่ 23-28 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,999.-
วันที่ 26-31 ต.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,999.-
วันที่ 29 ต.ค.-03 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.-
วันที่ 01-06 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.-
วันที่ 02-07 พ..ย 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.-
วันที่ 08-13 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.-
วันที่ 12-17 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.-
วันที่ 15-20 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.-
วันที่ 22-27 พ.ย. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,999.-
วันที่ 30 พ.ย. -05 ธ.ค. 61 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,499.-
วันที่ 01-06 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.-
วันที่ 06-11 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.-
วันที่ 10-15 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.-
วันที่ 20-25 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.-
วันที่ 29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 31,999.- 31,999.- 30,999.- 5,500.- 21,499.-
วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 31,999.- 31,999.- 30,999.- 5,500.- 21,499.-
วันที่ 31 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63 31,999.- 31,999.- 30,999.- 5,500.- 21,499.-
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซ่า 4 วันทำการ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
 
 
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง **
 

#ทัวร์จีน  #ทัวร์คุนหมิง #คุนหมิง
#เที่ยวคุนหมิง
#ทัวร์ลี่เจียง
#เมืองโบราณลี่เจียง
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน HARBIN SO COOL เริ่มต้น 19,888 บาท เดินทางธันวาคม62-กุมภาพันธ์63 สายการบิน NOK SCOOT FCCI6611
ราคา : 19,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู ขนมข้าวเม่า ภูเขาหิมะซีหลิง หลวงพ่อโตเล่อซาน 4 วัน 3 คืน บิน3U เดินทางปีใหม่ 29ธ.ค.62-1ม.ค.63 ราคา 22,999 บาท
ราคา : 22,999.00 บาท
ทัวร์ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62 เริ่มต้น 26,900 บาท สายการบิน FD
ราคา : 26,900.00 บาท
ทัวร์เกาะไหหลำ ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 15,900 บาท โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) เดินทางเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 17,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 15,900.00 บาท
​ทัวร์สิงคโปร์ปีใหม่ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ราคา 25,999 บาท FCSB7906
ราคา : 25,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2562 สายการบิน VIETJET AIR FCTB5237
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์จีน บินตรงอู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 9,999 บาท (3U) เดินทางสิงหาคม-ตุลาคม 62 FCCS3671
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่ม 11,999 บาท สายการบิน Bangkok Airways เดินทางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 11,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY